Ευφορία στην ετήσια συνέλευση

FtS111

Η επάνοδος του Συλλόγου μας στο φυσικό του χώρο στο κτίριο του σχολείου, μετά και από την μακροχρόνια δικαστική περιπέτεια με το δήμο που εν τέλει παρεχώρησε το χώρο στο Σύλλογό μας, ήταν το στοιχείο που σημάδεψε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση τη φετινή τακτική συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαμνού.

Οι εργασίες της Συνέλευσης κύλησαν ομαλά μέσα σε κλίμα ευφορίας και δικαιολογημένης ικανοποίησης που ήταν εμφανής στα πρόσωπα και τις εκδηλώσεις των συγχωριανών που στηρίζουν τον πολιτιστικό σύλλογο.

Πρόεδρος της Συνέλευσης αναδείχθηκε ο κ. Χάρης Κυρλής και με τη βοήθεια του Κώστα Αποστολόπουλου στη θέση του Γραμματέα έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το έργο του.

Οικονομικός απολογισμός

Τον οικονομικό απολογισμό παρουσίασε η εκ των ελεγκτών Κούλα Γεμέλου που μεταξύ άλλων ανέφερε:

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι συγχωριανοί,
αγαπητές φίλες και φίλοι,

οι υπογραμμένοι ελεγκτές του Συλλόγου διορισμένοι από την τακτική συνέλευση των μελών μας,

• Γεώργιος Αποστολόπουλος,
• Γεώργιος Στεφανή Τζιβάρας, και
• Κούλα Γεμέλου

προβήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου για το διάστημα που πέρασε από την 29η Αυγούστου 2009 μέχρι την 16η Ιουλίου 2010.

Ως ταμίας του Συλλόγου ορίσθηκε μετά από τις τελευταίες κατά το Καταστατικό αρχαιρεσίες, ο κ. Αντώνης Μαζωνάκης, που όμως εν συνεχεία, λόγω φόρτου από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αναπληρώθηκε πλήρως από τον προκάτοχό του, ακάματο, κ. Γιώργο Μιχ. Αστρακά, στον οποίο και από την θέση αυτή εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Για να ανταποκριθούμε στο έργο μας ο Ταμίας του Συλλόγου κ. Γεώργιος Μιχαήλ Αστρακάς, έθεσε με προθυμία στη διάθεσή μας

• το τηρούμενο βιβλίο ταμείου
• τα στελέχη (μπλοκ) εισπράξεων και πληρωμών
• καθώς και το σύνολο των παραστατικών τρίτων με τα οποία τεκμηριώνονται οι δαπάνες που διενεργήθηκαν

Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις που ζητήσαμε, μας δόθηκαν με την ίδια προθυμία.

Η γενική εικόνα του απολογισμού εμφανίζεται ως εξής:

ποσά σε Ευρώ

εισροή νέων πόρων στην δωδεκάμηνη περίοδο, περιλαμβανομένου υπολοίπου ταμείου κατά την έναρξη ποσού Ευρώ 1495,41 7.360,75
οι πάσης φύσεως εκταμιεύσεις ανήλθαν στο ποσό των 6.138,71
υπόλοιπο ταμείου την 17.07.2010 για την επόμενη περίοδο 1.222,04

Το ως άνω υπόλοιπο διαθεσίμων για την νέα περίοδο 2010-11 πιστοποιήθηκε ως εξής:

Μετρητά εις χείρας του ταμία Γιώργου Μιχ. Αστρακά 870,85
Κατάθεση στο Ταχ. Ταμιευτήριο (κοινός λογαριασμός Γιώργου Μιχ. Αστρακά & Γιάννη Αθ. Ζαλαώρα) 351,19
σύνολο 1.222,04

Ειδικότερα στο σκέλος των εισπράξεων έχουμε να παρατηρήσουμε ότι το σύνολό τους προέρχεται από εισφορές των μελών και φίλων, ως προς δε τα έξοδα έχουμε την ακόλουθη διάρθρωση:

Αντικείμενο Ποσό Ευρώ
Γιορτές και εκδηλώσεις 1.450,00
Έξοδα εκτύπωσης και αποστολής της Φωνής των Σκαμνιωτών, περιλαμβανομένης τεκμαρτής συμβολικής δαπάνης 900 Ευρώ του τυπογραφείου Ευστράτογλου – Ξυνός που δεν εισέπραξε επιχορηγώντας το Σύλλογο 2.314,55
Υποδομές, κόμβος Αγίου Αθανασίου 849,00
Ημερολόγιο 1.506,92
Λοιπά μικροέξοδα 18,24
Σύνολο 6.138,71

Ειδική αναφορά ως προς το σκέλος των δαπανών οφείλουμε να κάνουμε υπογραμμίζοντας ότι σημαντικά ποσά δικαστικών εξόδων προέκυψαν από τις δίκες του Δήμου κατά στελεχών του Συλλόγου μας και τα οποία καλύφθηκαν από τους ίδιους.

Τελειώνοντας, υπογραμμίζουμε ότι η γενική εικόνα που αποκομίσαμε από τον έλεγχό μας, είναι απολύτως θετική.

Η τήρηση του βιβλίου ταμείου και η τεκμηρίωση των συναλλαγών με κατάλληλα αποδεικτικά παραστατικά, είναι ικανοποιητική.

Η γενική μας εντύπωση, έχοντας ολοκληρώσει τις ελεγκτικές μας διαδικασίες εστιάζεται στην προσήλωση των μελών του Συλλόγου μας στις καταστατικές του κοινωφελείς δραστηριότητες που προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση και συγκίνηση. Ασφαλώς και θα επιθυμούσαμε να δούμε τη συνέχεια των εξωραϊστικών πρωτοβουλιών που ομορφαίνουν το Σκαμνό. Η παρούσα συνέλευση συμπίπτει με την επάνοδο του Συλλόγου μας στον φυσικό του χώρο για τον οποίο δαπανήθηκαν εξ ιδίων σημαντικά ποσά. Εκτιμούμε ότι η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει το σύλλογο να ανταποκριθεί καλύτερα στο ρόλο του προς όφελος του οικισμού και των ανθρώπων του.

Με τιμή / Οι Ελεγκτές

Διοικητικός απολογισμός

Το διοικητικό απολογισμό παρουσίασε η Γενική Γραμματεύς του Συλλόγου μας Μαρία Τζιβάρα – Τσεμπερλή επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Σύλλογος να ανταποκριθεί στους στόχους του εξ αιτίας της έλλειψης στέγης στο χωριό. Έτσι, λοιπόν, επεσήμανε η Γραμματεύς, ο Σύλλογος υποχρεώθηκε να πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του σε χώρους των τριγύρω οικισμών γεγονός που υποχρέωσε τα μέλη σε μετακινήσεις και πρόσθετες δαπάνες, ενώ μερίδα σημαντικών μελών, όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά, αποστερήθηκαν της ευκαιρίας να μετάσχουν. Τούτο, υπογράμμισε, ήταν ιδιαιτέρως οδυνηρό καθώς αδικήθηκαν εκείνα τα μέλη στα οποία κατά προτεραιότητα ο Σύλλογος απευθύνεται.

Το ίδιο πρόβλημα, τονίσθηκε, είχε σαν συνέπεια να αδρανοποιηθούν οι συνήθεις στο Σύλλογό μας συγκεντρώσεις και εξορμήσεις εξωραϊσμού και καθαριότητας του οικισμού, γεγονός που έγινε ήδη αντιληπτό και αδικεί την κοινωνία μας.

Επιπροσθέτως η Γραμματεύς σχολίασε την αισθητή κάμψη των εσόδων του Συλλόγου, τα οποία συγκρινόμενα με άλλους Συλλόγους, ακόμη και μεγάλων οικισμών, είναι μεν θεαματικά, πλην όμως απέχουν πολύ από τις συνήθεις επιδόσεις του στις περιόδους που ασκούσε τη δραστηριότητα του χωρίς εμπόδια στο στεγαστικό ζήτημα που αποτελεί βασικό πόλο και αφετηρία κάθε δραστηριότητας που δίνει ζωή στο χωριό.

Στο ίδιο κεφάλαιο των πεπραγμένων αναφέρθηκε εν συνεχεία και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Ευστράτογλου εστιαζόμενος με αμφιθυμία περισσότερο στην ενημέρωση των μελών, τις εμπειρίες και τα αισθήματα από την πολυετή, δικαστική περιπέτεια του Συλλόγου με τον Δήμο με την μεγάλη ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση στελεχών μας που στοχοποιήθηκαν, γύρω από το ζήτημα πρόσβασης και χρήσης της αίθουσας του σχολείου.

Προοπτικές

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την ομιλία του στο κεφάλαιο προγραμματισμού δράσης για την νέα περίοδο που έπεται, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο Σύλλογος θα επανέλθει στις γνωστές του επιδόσεις χάρις στην ανάκτηση της στέγης του, αλλά και σε περαιτέρω διευθετήσεις που επιβάλλεται να γίνουν για την ορθολογικότερη χρήση, αξιοποίηση, συντήρηση του ακινήτου με την διοικητικής φύσεως συνδρομή της παρούσης ή έστω της μελλούσης να προκύψει από τις επικείμενες εκλογές αυτοδιοίκησης, νέας αρχής.

Μετά το πέρας

Το πέρας των εργασιών της συνέλευσης σήμανε την αρχή της καθιερωμένης όμορφης γιορτής με προσεγμένο μπουφέ και εξαιρετική μουσική που φρόντισε ο εκλεκτός φίλος και στέλεχος του Συλλόγου Γιώργος Ασπρουλάκης.. Το κέφι και εκδηλώσεις χαράς και ικανοποίησης ήταν εμφανή, όπως τουλάχιστον εκδηλώθηκαν στο χορό που ακολούθησε.

Παραλειπόμενα

Κλειδοκράτορας

Μερικές φορές αξία δεν έχουν μόνον όσα λέγονται και ακούγονται στο επίσημο forum αλλά και οι παρασκηνιακές συζητήσεις. Έτσι λοιπόν μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης και στη γιορτή που ακολούθησε μία κυρία της οποίας η ειλικρίνεια επ’ ουδενί μπορεί να’ αμφισβητηθεί, με πλησίασε και μου είπε:

-Γιατί τόση χαρά που ο Δήμος μας παραχώρησε το χώρο δίνοντας τα κλειδιά για την συγκεκριμένη εκδήλωση; Ο νεόκοπος Σύλλογος του οποίου η σύσταση και λειτουργία σχετίζεται ακριβώς με αυτή την ιστορία, διαθέτει μονίμως ένα κλειδί και έχει μόνιμη πρόσβαση στο χώρο, χωρίς να πηγαίνει στο Μοσχοχώρι με υποβολή αιτήσεων –το χαρτόσημο έχει καταργηθεί-κττ

Το αμφισβήτησα και με αποστόμωσε αμέσως καθώς τα παιδιά της πιάσανε φιλία με τα εγγόνια του κλειδοκράτορα και πηγαίνουν όποτε θελήσουν στο χώρο!

Προσοχή στην ποιότητα της ράτσας!

!8 οι μόνιμοι κάτοικοι και δύο οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι στο Σκαμνό.

Θα ήταν αστείο αν δεν υπήρχε και το κωμικοτραγικό στοιχείο με αυτά που συμβαίνουν στο χωριό μας όπου οι κάτοικοι μετά και τις τελευταίες απώλειες περιορίζονται σε 18, αλλά εν τούτοις οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι είναι δύο!

Πρόκειται μήπως για κάποια πολιτιστική έξαρση ή πλουραλισμό;

Ψάχνει κανείς να βρει τα αίτια και αφορμές που οδήγησαν σ’ αυτή την φαιδρή κατάσταση και δυσκολεύεται να απαντήσει πέρα από το γνωστό ζήτημα με το σφετερισμό του χώρου και την έξωση του πραγματικού Πολιτιστικού Συλλόγου που άλλαξε την εικόνα και τη μοίρα του χωριού τις τελευταίες 2 ½ δεκαετίες. Κάποιος άλλος, παραπέρα, άκουσε τη συζήτηση και παρενέβη διορθώνοντας:

– Και όμως αγαπητοί μου δεν έχετε δίκαιο! Ο «Άγιος Γεώργιος» -ας μας συχωρέσει ο Άγιος και να μας φωτίσει- διαφυλάσσει την ποιότητα της ράτσας καθώς δεν επιτρέπει την εγγραφή μελών που δεν έχουν ρίζες εξ αίματος από το Σκαμνό!

Κάθεται, λοιπόν, κανείς που ζει στο Σκαμνό και έχει επαφή με την σημερινή πραγματικότητα και συλλογίζεται το μέγεθος της βλακείας –γιατί ασφαλώς δεν θέλει κανείς να πιστέψει στις Χιτλερικές απόψεις περί Άριας φυλής, άιντε τρέχα γύρευε τώρα συσχετισμό!- ιδίως αν λάβει υπόψη του την αβυσσαλέα απόσταση που χωρίζει τους πρωτεργάτες του «Αγίου Γεωργίου» με τα πολυάριθμα νέα μέλη – οικιστές του Σκαμνού που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας μας με μόρφωση, ήθος, κοινωνική καταξίωση και πάνω απ’ όλα αγάπη για τον Σκαμνό.

Αλλά γι’ αυτή την περίπτωση οι θυμόσοφοι πρόγονοί μας είχαν την κατάλληλη ρήση:

– Σε κάποιον χάριζαν γάιδαρο κι εκείνος τον κοίταζε στα δόντια!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *