Ο Αχιλλέας μας περιμένει!

FtS103

Προς: Γεώργιο Αποστολόπουλο – gnapostol@gmail.com
Από: Dimitri (James) Briannas, USA – jgbrianas@aol.com

Αυτό είναι το γράμμα που υποσχέθηκα να σου στείλω αναφορικά προς τον Αχιλλέα και τον τόπο καταγωγής του.

Εν πρώτοις θα ήθελα να σου πω εσένα και στους αναγνώστες σου για το υψηλό καθήκον που πιστεύω επιτελείς ως εκδότης της Φωνής των Σκαμνιωτών. Είναι σπουδαίο γιατί κατοπτρίζει όχι μόνον τον επαγγελματισμό σου, αλλά επίσης την εντιμότητα, τη γενναιοδωρία και την ακεραιότητά σου ως προσωπικότητος. Είναι τιμή μου που σε γνωρίζω.

Για δέκα χρόνια ήδη από την επίσκεψή μου στη Τροία στην Μικρά Ασία, θέατρο του κακόφημου Τρωικού Πολέμου το 1.250 π.Χ.. έβαλα στις κλίσεις μου ως πανεπιστημιακός καθηγητής και ερευνητής να εντοπίσω και να γράψω για τον τόπο καταγωγής του Αχιλλέα στη Φθία. Εδώ είναι μερικά από τα προβλήματα / προκλήσεις που αντιμετώπισα καθ’ οδόν:

1. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Τρωικός Πόλεμος δεν αποτελεί πραγματικότητα, αλλά μύθο, κι έτσι γιατί να γίνει οτιδήποτε.
2. Γραφειοκρατία / κυβέρνηση, άνθρωποι της εξουσίας, εργάζονται πολύ αργά αν δεν μπλοκάρουν κιόλας την πρόοδο.
3. Πολλές πόλεις και οικισμοί στην αρχαία Φθιώτιδα διεκδικούν τον Αχιλλέα σαν δικό τους.
4. Υπάρχει πλήθος αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, αλλά λίγοι αρχαιολόγοι και ερευνητές εργάζονται.
5. Αν και άνθρωποι της περιοχής είναι ενθουσιώδεις και φιλόξενοι, πολλοί πολιτικοί έχουν προσωπική ατζέντα και διάθεση.
6. Το πλείστον των ξένων αρχαιολόγων διόλου δεν ενδιαφέρεται για τον Αχιλλέα, αλλά για τον Παρθενώνα, τους Δελφούς, τη Θήρα κλπ. με υψηλό γόητρο, πολύ γνωστά μέρη κι όχι γι’ αυτό που δεν αναγνωρίζεται πολύ.
7. Χρήματα και παράνομες δραστηριότητες είναι οι στόχοι πολλών και όχι η ιστορία της πατρίδας τους, της Ελλάδας.

Γιώργο, μπορώ να προχωρήσω, αλλά αυτά είναι μερικά από τα κύρια αντικείμενα συζήτησης. Ενόσω απέκτησα εμπειρία από πρώτο χέρι μιλώντας με ανθρώπους και επισκεπτόμενος μέρη στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Αμερική, κλπ, ενοχλήθηκα, αλλά δεν αποθαρρύνθηκα, δεν απόκλινα από του να δράσω, απ’ το να προσπαθήσω να βγάλω αποτέλεσμα. Πρέπει να συνεχίσουμε!!!

Γι’ αυτόν που θα το διαβάσει αυτό, εδώ παρατίθεται αυτό που συστήνω:

1. Ιδρύουμε ένα συμβούλιο, το «Συμβούλιο του Αχιλλέα». Το συμβούλιο θα όφειλε να γίνει από ανθρώπους κλειδιά (όχι επίσημους αιρετούς) ενδιαφερόμενους για την ιδέα αναγνώρισης, εκσκαφής, και προστασίας τοποθεσιών στην αρχαία Φθιώτιδα (αρχαία νοτιο-ανατολική Θεσσαλία) αναφορικά προς τον Αχιλλέα και τον πατέρα του τον Πηλέα.
a. Οφείλει να περιλαμβάνει «έναν» τοπικό εκπρόσωπο (και έναν αναπληρωτή) από κάθε πόλη / οικισμό / περιοχή που πιστεύει ότι η πατρίδα του Αχιλλέα ανήκει σ’ αυτόν. Για παράδειγμα: Στο Σπερχειό – Άγιος Γεώργιος, Φτέρη, Ηράκλεια / Τραχίς- Λιμογάρδι / Ναρθάκι, Πελασγία / Λάρισα, Κρεμαστή, Μελιτέα, Δομοκό / Θαμβάκη και Φάρσαλα.
b. Οφείλει να περιλαμβάνει ένα εκπρόσωπο από τα υπουργεία Πολιτισμού στη Λάρισα και τη Λαμία (ίσως Βόλος και Καρδίτσα).
c. Οφείλει να περιλαμβάνει σπουδαστές / ερευνητές περιοριζόμενους σε πέντε, περιλαμβανομένου και εμού που έχουν γράψει για το αντικείμενο.
d. Οφείλει να περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο από το Πανεπιστήμιο της Florida (USA) που έδειξε ένα ενδιαφέρον να βοηθήσει στο έργο με τον Αχιλλέα.

2. Οι συζητήσεις για το «Συμβούλιο του Αχιλλέα» οφείλουν να περιλάβουν τις τοποθεσίες της «Φθίας», καθώς επίσης και της «Ελλάδος», όπως αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, καθώς και άλλοι αρχαίο και σύγχρονοι συγγραφείς.
3. Εφ΄ όσον υπάρχουν προσωπικές σημαντικές διαισθήσεις, άξιες σεβασμού, οφείλεται συζήτηση εστιαζόμενη σε εξειδικευμένη πληροφόρηση επί αποτελεσμάτων βασισμένων σε χωριστή έρευνα και επί τόπου επίσκεψη του συμβουλίου.
4. Υπάρχουν τόσες πολλές σημαντικές τοποθεσίες αρχαιοτήτων στην Ελλάδα αφημένες άγγιχτες, που η πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού θα όφειλε να επιτρέπει την έρευνα και τις δοκιμαστικές εκσκαφές σε αξιόπιστους επαγγελματίες και τοπικούς κατοίκους κάτω από την επίβλεψη του Υπουργείου και των εκπροσώπων του.

Γιώργο, σαν ομάδα είμαστε ισχυρότεροι και σε μία καλύτερη θέση να επηρεάσουμε άλλους και να γίνουν πράγματα τόσο για την ιστορία, όσο και για την τοπική οικονομία. Έχω μερικά ονόματα που μπορώ να δώσω για το συμβούλιο. Οφείλουμε κατά πρώτον να ξεκινήσουμε το συμβούλιο με ενδιαφερόμενους ντόπιους κατοίκους από τις πόλεις και μετά να προχωρήσουμε. Το μέλλον είναι για τα παιδιά μας και το μεγαλείο ότι ο ελληνικός πολιτισμός έχει να προσφέρει στον κόσμο. Ο Αχιλλέας περιμένει.

***
[To: George Apostolopoulos – gnapostol@ gmail.com
From: Dimitri (James) Brianas – jgbrianas@aol.com

This is the letter I promised I would send you with respect to the search for Achilles and his homeland. First, I want to tell you and your readers the great job I believe you are doing as editor of “H Foni ton Skamnioton”. It is great because it reflects not only on your professionalism but also on the honesty, generosity, and integrity of you as a person. It is my honor to know you.

For ten years now since my visit to Troy in Asia Minor. scene of the infamous Trojan War of 1250 BC, I have put my skills as a university professor and researcher to locate and write about the homeland of Achilles in Phthia. Here are some of the problems / challenges I have encountered on the way:

1. Some people believe the Trojan War and Achilles are not real but are myths so why do anything.
2. Bureaucracy / government, people in authority, work very slow or even block progress.
3. Many towns and cities in ancient Phthiotida claim Achilles aw their own.
4. There is an wealth of ancient sites in Greece but few archaeologists and researchers to do work.
5. While local people are enthusiastic / hospitable many politicians have personal desires / agendas.
6. Most foreign archaeologists are not at all interested in Achilles but in the Parthenon, Delphi, Thera, etc., high prestige, well-known sites not where is not much recognition for them.
7. Money and illegal activities are the goals of many not the history of their country, Greece.

George, I can go on but these are some of the main issues. While I have experienced them first hand-talking to and visiting with people in Greece, Turkey, Germany, England, America, etc., – I am disturbed but I am not deterred, I am not prevented from acting, from trying to get results. We must continue!!!
For those who read this, here is what I recommend:

1. We establish a council., “The council of Achilles”. The council should be made up of key people (not elected officials) interested in projects to identify, excavate, and protect sites in ancient Phthiotida (ancient southeastern Thessaly) related to Achilles and his father Peleus.
a. It should include “one” local representative (and a backup) from each of the towns / cities believing that the homeland of Achilles belongs to them. For example: On the Sperchios –St. George, Phteri, Heraclea / Trachis – Limogardi / Narthaki, Pelasgia / Larisa, Kremasti, Melitea, Domoko / Thamvaki, and Pharsala.
b. It should include one representative from the Ministries of Culture in Larisa and Lamia (maybe Volos and Karditsa).
c. It should include educators / researchers (limited to five) including myself who have written on the subject.
d. It should include one representative from the University of Florida which has shown an interest in helping with the Achilles project.

2. The discussion of “The council of Achilles” should include the locations of “Phthia” as well as “Hellas” as mentioned by Homer in the ILIAD and other ancient and modern writers.
3. While personal feelings are important and to be respected discussions should focus on specific information particularly research- based results and on site visits by the council.
4. There are so many important ancient sites in Greece left untouched the policy of the Ministry of Culture should be to allow for Investigation and test excavations by trusted professionals and local citizens under the supervision of the Ministry or their representative.

George, as a team we are stronger and in a better position to influence others and get things done both for history as well as the local economy. I have some names I can provide for the council with interested local citizens from the towns above then move forward. The future is for our children and the greatness that our Greek culture has to offer the world. Achilles is waiting.]

***
Το πρωτότυπο κείμενο στην αγγλική, έπεται. Απόδοση στα ελληνικά από τη διεύθυνση σύνταξης της ΦτΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *