Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

FtS97

Από την καλή εφημερίδα Οίτη οι ρίζες μας, που είναι μία έκδοση της ένωσης συλλόγων περιοχής Δήμου Υπάτης (φύλλο Νο 33, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2007- Ιανουάριος 2008, σελ.: 16) υπό την θεματική ενότητα Φ’κέντρα, αντλούμε το παρακάτω κείμενο που διανθίζεται από σχόλια του αρθρογράφου κ. Γεωργίου Λέλη. Εννοείται, σχόλια που έχουν να κάνουν με την γειτονική περιοχή Υπάτης. Τα παραθέτουμε όπως είναι, ενώ τα σημεία από τη δική μας εμπειρία, τα δίνουμε με τη μορφή παραπομπών.

Ουδεμία σχέση –έχουν τα σχόλια περιοχής Υπάτης- με το δικό μας Δήμο Γοργοποτάμου. Συμμεριζόμενοι μάλιστα τον προβληματισμό των συντοπιτών μας, αναλογιζόμαστε μήπως και θα ήταν πρέπον να τους δοθεί από το δικό μας Δήμο, μία κάποια αρωγή, ώστε να επιτύχουν την πρέπουσα άρση των αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Η επιτυχία δε –εκτιμούμε- θα ήταν απολύτως εξασφαλισμένη αν ήταν δυνατόν ο συγχωριανός Πολύκαρπος να διαθέσει ένα μέρος από το χρόνο του για την συμβουλευτική στήριξη του γειτονικού Δήμου Υπάτης.

***

Άρθρο 95
7. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

Σχόλιο: Αλήθεια! Πώς να προσκληθεί ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, αν δεν υποβάλλει αιτήματα;

Άρθρο 129
Α). Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου και του προέδρου του
1. Τα τοπικά συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες στα όρια του τοπικού διαμερίσματος.
2. Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αντλιοστασίων, υδρομαστεύσεων και του συστήματος αποχέτευσης.
3. Τη συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών .
4. Τη συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων .
5. Την αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζημιών στις δημοτικές, αγροτικές οδούς, γέφυρες, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους .
6.Τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.
7. Την εφαρμογή πολιτιστικών , ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και τη συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

Σχόλιο: Αρμοδιότητες πολλές. Διάθεση για δουλειά υπάρχει;

Β). Τα συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων εκφέρουν γνώμη για τα ακόλουθα θέματα, στα όρια της χωρικής περιφέρειας:
2). Την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου , που βρίσκονται στο διαμέρισμα
3). Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής
4). Διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος .
5). Διατυπώνει γνώμη για την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια του τοπικού διαμερίσματος.
Γ). Αν για οποιονδήποτε λόγο το τοπικό συμβούλιο δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο Δήμος με τα ;αρμόδια όργανά του.

Σχόλιο: Έχει ποτέ ασκήσει αυτό το δικαίωμα ο Δήμος;

Άρθρο 130. Σύγκληση του τοπικού Συμβουλίου
1. Το τοπικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του τουλάχιστον μία φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις του τοπικού διαμερίσματος.

Σχόλιο: Γιατί κάποιοι πρόεδροι δεν έκαναν κανένα συμβούλιο από την ανάληψη των καθηκόντων τους;

2. Ο πρόεδρος καλεί το τοπικό συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να δοθεί την ημέρα της συνεδρίασης.
4. Ο πρόεδρος καλεί υποχρεωτικά το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, το ένα τρίτο τουλάχιστον των κατοίκων του τοπικού διαμερίσματος, όπως ο πληθυσμός αυτού προκύπτει από την τελευταία απογραφή (…) Στην αίτηση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το τοπικό συμβούλιο το αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του αμέσως επόμενου πλειοψηφίσαντος τοπικού συμβούλου.

Σχόλιο: Μπορούν να μου πουν οι συντάκτες της παραγράφου, που θα βρεθούν οι κάτοικοι για να υπογράψουν, όταν τα χωριά έχουν ερημώσει; Δεν γνωρίζουν ότι συναισθηματικοί λόγοι μας οδηγούν στην απογραφή στη γενέτειρα πατρίδα;

5. Αν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο συνεχείς φορές να συγκαλέσει το τοπικό συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα.

Άρθρο 133. Έξοδα κινήσεως
1. Το αξίωμα του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.

Σχόλιο: Γιατί άραγε γίνεται τόσος αγώνας για την εκλογή τους;

2. Δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και η βάση υπολογισμού της μέχρι τρεις συνεδριάσεις κατά μήνα καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερ8ικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Ο πρόεδρος λαμβάνει και έξοδα κίνησης, τα οποία καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

***
Εδώ, θα επιμείνουμε κάπως περισσότερο υπέρ του Πολύκαρπου που ασχολήθηκε ο ίδιος προσωπικά, ως εργολάβος προ ετών με υδρομάστευση στην περιοχή Γρανισιώτη και αφού εξαφάνισε την περίτεχνη λιθόκτιστη βρύση και το ιερό υπεραιωνόβιο δέντρο, κοντά στην πανέμορφη πηγή, ολοκλήρωσε το κατόρθωμά του με παντελή εξαφάνιση της πηγής!
Κι εδώ η τοπική μας αυτοδιοίκηση με μπροστάρη τον Πολύκαρπο έχει να επιδείξει πρωτότυπη δραστηριότητα: Δαπανηρός εξοπλισμός παιδικής χαράς –δωρεά των οικογενειών Τσαντήλα και Μαζωνάκη- δεν μπόρεσε εδώ και μερικά χρόνια να εγκατασταθεί σε χώρο που θα υπεδείκνυε ο δημοτική αρχή!
Κάθε πότε αδειάζει ο κάδος απορριμμάτων στο Κοιμητήριο Σκαμνού; Να’ ναι μερικά χρόνια;
Μόλις πρόσφατα ο Πολύκαρπος απαγόρευσε, ως άρχοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, την περιποίηση και προστασία με καλαίσθητα ξύλινα κιγκλιδώματα του αλσυλλίου που με κόπους και δαπάνες του ανέδειξε ο σύλλογος στον κόμβο του Αγίου Αθανασίου. Επείγουσα ζημία προφανώς είδε για το κοπάδι του που δεν θα μπορούσε να καταστρέφει τα φυτά που καλλιεργούν οι συγχωριανοί του μέσω του πολιτιστικού συλλόγου!
Έντονη η παρέμβαση του Πολύκαρπου στο Σκαμνό, που αντικατέστησε τις ήπιες λάμπες που υπήρχαν με ισχυρούς προβολείς σαν αυτούς που τοποθετούνται στους μεγάλους οδικούς κόμβους των αυτοκινητοδρόμων και μετατρέπουν τη νύχτα σε μέρα! Οι Σκαμνιώτες που έλαχε να έχουν κοντά στο παράθυρό τους, τους γλόμπους του Πολύκαρπου, χάνουν τον ύπνο τους από τους ισχυρούς προβολείς! Πέρα από την στοιχειώδη αισθητική, τα μηνύματα εξοικονόμησης ενέργειας δεν έφτασαν ακόμη στο Σκαμνό του Πολύκαρπου.
Από πέρυσι τον Αύγουστο που ο δήμαρχος με την προτροπή του Πολύκαρπου έδιωξαν τον πολιτιστικό σύλλογο από το κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου Σκαμνού, που ο ίδιος ο Σύλλογος, κάτω από τους επαίνους του Δημάρχου, με δικές του αποκλειστικά σημαντικές δαπάνες ανακαίνισε- και με πρόσχημα την πραγματοποίηση από τον Πολύκαρπο και το Δήμαρχο πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι συγχωριανοί μπόρεσαν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους!
Τρανό όσο και εκπληκτικό παράδειγμα στο Σκαμνό με το μισοκατεστραμμένο κτίριο του αδρανούς διδακτηρίου: Ποιος το ανακαίνισε και το αξιοποίησε; Ποιος πλήρωσε; Ποιος ο ρόλος του Δήμου; Πόσο αυτά συμβιβάζονται με τους ορισμούς που εκτίθενται εδώ;

Τον εντονότερο ρυθμό οικιστικής ανάπτυξης μεταξύ των 13 οικισμών που συγκροτούν το Δήμο Γοργοποτάμου, παρουσιάζει ο Σκαμνός. Οι νέοι οικιστές χρηματοδοτούν οι ίδιοι την τσιμεντόστρωση δρόμων, πληρώνουν για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και ό,τι συνιστά υποδομή, αν ξεπεράσουν την σκόπελο του Πολύκαρπου που δεν δείχνει συμπάθεια στην οικιστική ανάπτυξη.
Την ανάπλαση οπουδήποτε στο Σκαμνό, όπως και στον κόμβο του Αγίου Αθανασίου κάνει με υποδειγματικό τρόπο και αισθητική ο πολιτιστικός σύλλογος που δεν απλώνει το χέρια σε κανέναν φορέα του δημοσίου. Ο Δήμος ενοχλείται και τους σταματά! Αυτό δεν μπόρεσε καν να το σκεφθεί και να το προβλέψει ο νομοθέτης. Αν πάει κανείς με την παράβαση καθήκοντος και τα παρόμοια μπλέκει στα δικαστήρια που δεν αρμόζουν σε ανθρώπους ενός πολιτιστικού συλλόγου.
Μία μικρή διευκρίνιση: Φρονούμε ότι ο νομοθέτης, λέγοντας «στην περιφέρεια» του οικισμού δεν εννοεί μέσα στις αυλές, όπως δείχνει να αντιλαμβάνεται ο Πολύκαρπος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *