Η ετήσια γενική συνέλευση

FtS62

Με βάση το πρόγραμμα των διαφόρων εκδηλώσεων που κυκλοφόρησε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και αναρτήθηκε σε επίκαιρα σημεία του Σκαμνού, πραγματοποιήθηκε και η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών στις 18.08.2001 στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου, ώρα 10:30.

Παρόν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και πλήθος Σκαμνιωτών που αγαπούν και στηρίζουν το Σύλλογο, αλλά και αρκετοί που περιορίζονται σε άσκηση κριτικής. Υπό την προεδρία της κας Στέλλας Ακρίβου – Ντάου που υποστηρίχθηκε στα καθήκοντα της Γραμματέως από την κα Κούλα Γεμέλου οι εργασίες της Συνέλευσης διεπεραιώθηκαν με επιτυχία, έχοντας χειρισθεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αλλά και μερικές οξύτητες που προέκυψαν στην πορεία.

Δίνουμε αμέσως παρακάτω τα κυριώτερα στοιχεία της κορυφαίας εκδήλωσης του Συλλόγου.

Απολογισμός έργου

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτριος Ευστράτογλου σε μία μεστή και άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία του παρουσίασε εν συντομία ένα εξαιρετικά πλούσιο έργο για το δωδεκάμηνο διάστημα που διέρρευσε και εστιάζεται στα εξής:

Εξωραϊσμός
1. Αποπεράτωση έργου κιεντρικής οδού Τοιχοποιίες, είσοδοι Τάκη & Αλεξ. Ζαλαώρα, εικονοστάσι
2. Καθιστικό στον πλάτανο Ζαλαώρα
3. Αποπεράτωση Τρανής Βρύσης, κούπες
4. Βελτίωση πρασίνου, σε διάφορες περιοχές του οικισμού
5. Αποπεράτωση ξύλινου κιγκλιδώματος στο πολιτιστικό κέντρο
6. Επιχωματώσεις σε Γούπατο και Άγιο Αθανάσιο
7. Περίφραξη παιδικής χαράς (μόνον υλικά, εκκρεμεί η κατασκευή)
8. Επισκευή μπασκέτας, χρωματισμός παιχνιδιών παιδικής χαράς
9. Χρωματισμοί έργων κεντρικής οδού
10. Αποψιλώσεις χόρτων
11. Καθαριότητα δημοσίων χώρων
12. Καλντερίμι Γούπατο – Τρανή Βρύση

Πολιτισμός
1. Γιορτή 15-Αύγουστου 2000
2. 5η Πανελήνια συγκέντρωση ορειβατών στο Σκαμνό και διάσχιση του Φαραγγιού του Ασωπού
3. Κουκλοθέατρο
4. Βραδυά κλασσικής μουσικής (Χριστούγεννα 2000)
5. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας
6. Χειμωνιάτικες βριαδιές στο πολιτιστικό μας κέντρο
7. Αποκριές & Καθαρή Δευτέρα
8. Ημερολόγιο 2001
9. Βράβευση παιδιών, δώρα σε παιδιά και ηλικωμένους
10. Η Φωνή των Σκαμνιωτών
11. Συμπαράσταση σε συγχωριανό πληγέντα από φωτιά
12. Πολιτιστικό καφενείο
13. Νέοι Χριστιανοί (τριπλή βάφτιση στο Σκαμνό)
14. Σχέσεις με άλλους Συλλόγους, ΟΤΑ και άλλες αρχές
Ο οικονομικός απολογισμός

Ο Ταμίας κ. Γεώργιος Αστρακάς παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό που έκανε καλή εντύπωση καθώς το ύψος των πόρων που διαχειρίσθηκε ο Σύλλογος, χωρίς τις διαφορες χορηγίες που δεν αποτιμήθηκαν, ούτε λογιστικοποιήθηκαν, προσήγγησε τα 6 εκ. Δρχ. Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην έκθεση των ελεγκτών.

Η έκθεση των Ελεγκτών

Η έκθεση των ελεγκτών που παρουσιάσθηκε από τον κ. Γεώργιο Στεφ. Τζιβάρα, έχει ως εξής:

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί συγχωριανοί,

οι υπογραμμένοι ελεγκτές που ορισθήκαμε από τη Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας για να ασκήσουμε το ελεγκτικό έργο πάνω στις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,

• Γεώργιος Αποστολόπουλος,
• Γεώργιος Στεφ. Τζιβάρας και
• Γιούλη Δοσούλα

προέβημεν στον έλεγχο του βιβλίου ταμείου του Συλλόγου και όλων των παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού που αναφέρονται στο 12μηνο διάστημα από τα μέσα Αυγούστου περασμένου έτους, μέχρι τα μέσα Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Το υλικό που μας ήταν απαραίτητο για να ασκήσουμε τον έλεγχό μας, πρόθυμα τέθηκε στη διάθεσή μας από τον Ταμία του Συλλόγου κ. Γεώργιο Μιχ. Αστρακά. Ομοίως μας δόθηκαν πλήρεις απαντήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία εκεί που κρίναμε απαραίτητο.

Κλείσιμο ταμείου

Αντικείμενο Δρχ
Υπόλοιπο Ταμείου από την προηγούμενη περίοδο 316.162
Εισπράξεις στη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 5.485.760
Σύνολο εισροών 5.801.922

Πληρωμές στη διάρκεια της 12μηνης περιόδου -5.599.060
Υπόλοιπο ταμείου για την νέαπερίοδο 202.862

Το υπόλοιπο ταμείου πιστοποιήθηκε ως εξής:

Αντικείμενο Δρχ
Υπλοιπο στο λογαριασμό ταμιευτηρίου (κοινός λογαριασμός στο όνομα των κκ Γιώργου Μιχ. Αστρακά και Γιάννη Αθ. Ζαλαώρα) 150.006
Μετρητά στα χέρια του ταμία κ. Γεωργίου Μιχ. Αστρακά 52.856
Σύνολο 202.862

Δύο λόγια για τους πόρους

Αντικείμενο Δρχ
Υπόλοιπο ταμείου ενάρξεωςπεριόδου 316.162
Πανηγύρι 15-Αύγουστο 2000 479.300
Λαχεία στο πανηγύρι 15-Αύγουστου 2000 181.700
Δημοπρασία λαχείων στο πανηγύρι πέρυσι 213.000
Έσοδα καφενείου στην εκδήώση Ασωπού 2000 71.500
Εισφορά Ευθυμίου Ζαλαώρα για ρεύμα στο περυσινό καλοκαίρι 75.000
Ενίσχυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος 100.000
Ενίσχυση Συλλόγου εκ μέρους του Δήμου Γοργοποτάμου για την εκδήλωση του Ασωπού 445.000
Τόκοι καταθέσεων 20.710
Οικογένεια Τάκη Ζαλαώρα εις μνήμην εκλιπόντος 100.000
Ενίσχυση Συλλόγου από το τυπογραφείο Δ. Ευστράτογλου & Γιάννη Ξυνού για ολοσχερή κάλυψη δαπάνης εκτύπωσης της Φωνής των Σκαμνιωτών 420.000
Σύνολο 2.422.372

Εισφορές μελών και φίλων του Συλλόγου 3.379.550
Γενικό σύνολο 5.801.922

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος γιαμία ακόμη φορά ευτύχησε να έχει τη γενναία υποστήριξη 4-5 οικογενειών που καλύπτουν από μόνες τους ένα τεράστιο ποσοστό των συνολικών πόρων.

Είναι αξιοσημείωτη στο σημείο αυτό και η υποστήριξη που δόθηκε στο Σύλλογο από διάφορους χορηγούς. Τα ποσά των αντίστοιχων προσφορών δεν έχουν αποτιμηθεί επακριβώς και δεν προσμετρήθηκαν στους πόρους του Συλλόγου. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

Το κ. Λεωνίδα Μολιώτη, από τη Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας, φίλο του Προέδρου κ. Κώστα Γέμελου που πρόσφερε πασάλλους και συρματόπλεγμα για περίφραξη του χώρου της παιδικής χαράς, εκτιμούμενης αξίας σε κόστος 70.000 δρχ
Οι προσφορές του οίκου Chipita, ΙΟΛΗ και Τάκη Ζαλαώρα που ενίσχυσαν την πρωτοβουλία της φιλοξενίας των ορειβατών στην εκδήλωση του Ασωπού με κρουασάν, εμφιαλωμένο νερό και φασόλια. Ο αείμνηστος Τάκης Ζαλαώρας και οι απόγονοί του συνέχισαν την ίδια υποστήριξη και σε άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου, όπως Καθαρά Δευτέρα.

Είναι ακόμη σαφές ότι στο παραπάνω ποσό πόρων που εισέρρευσαν στο Σύλλογο, δεν προσμετράται το έργο συγκεκριμένων συγχωριανών που εργάσθηκαν εθελοντικά σε πλήθος έργων. Όλα τα κοινωνικά ευαισθητοποιημένα μέλη του Ιστορικού μας Συλλόγου, αντιλαμβάνονται ότι η εθελοντική προσφορά αποτελεί το οξυγόνο και το θεμέλιο του όλου οικοδομήματός μας. Όλως ιδιαιτέρως σημειώνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με προεξάρχοντες τους κκ Κώστα Γέμελο, Δημήτρη Στεργίου και Δημήτρη Ευστράτογλου. Ουσιαστική και με πολλαπλή αξία και σημασία είναι η συνδρομή, με εθελοντική εργασία, του κ. Αθανασίου Γκόλφη, κ. Τάκη Τζιβάρα και κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς και πλήθους άλλων συγχωριανών που συνέδραμαν αποφασιστικά σε έργα καθαριότητος των χώρων. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται σε συγκεκριμένες Σκαμνιώτισσες -γνωστές σε όλους μας- που πρόσφεραν τα μέγιστα σε πλήθος εκδηλώσεων, βεβαίως ανιδιοτελώς.

Η επιτροπή των ελεγκτών θεωρεί ανούσια και άδικη της εργασία της αν δεν υπογράμμιζε όλως ιδιαιτέρως την μη αποτιμηθείσα αξία των χορηγιών και της εθελοντικής προσφοράς εργασίας που σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται κρίσιμη για την επιτυχία της κάθε εκδήλωσης και της γενικότερης ηθικής στήριξης του πολιτιστικού Συλλόγου . Πέρα από τα 6 εκατομμύρια τζίρου που δεν αποτελεί ευκαταφρόνητο μέγεθος, ιδίως αν επισημαθεί ότι πρόκειται για έναν τόσο μικρό οικισμό, η απήχηση του Συλλόγου και η ενεργοποίηση μελών της κοινωνίας μας που προσφέρουν κατα τις δυνάμεις των αποτελεί την κορωνίδα της επιτυχίας.

Δύο λόγια για τις δαπάνες

Αντικείμενο Δρχ
Έξοδα για το πανηγύρι 15Αύγουστου 2000 557.899
Κουκλοθέατρο 30.000
Ασωπός 492.200
Συνδρομή συγχωριανού για αποκατάσταση καταστροφής από πυρκαγιά 1.646.000
Φωνή των Σκαμνιωτών 749.615
Οικονομική ενίσχυση άλλων συνεργαζομένων Συλλόγων 85.000
Κατασκευές
(Υλικά και εργατικά για αποπεράτωση πλευρικού τοίχου στον κεντρικό δρόμο -λιθοδομές, εικονοστάσσι, ξύλινα κηκλιδώματα Ηρώου, κούπα τρανής Βρύσης) 1.071.773
Αποψίλωση χόρτων, ασπρίσματα, φυτά, παρτέρια 107.400
Επισκευές και συντηρήσεις χώρων και εξοπλισμού (πνευματικό κέντρο, παιδική χαρά) 140.185
Ρεύμα, πετρέλαιο 114.328
Χριστούγεννα, βράβευση παιδιών –φοιτητών, τελειοφοίτων-, μουσική βραδιά, δώρα, πρωτοχρονιά 238.490
Ημερολόγιο Σκαμνού 2001 80.000
Αποκριές, Καθαρά Δευτέρα 113.739
Αθλητικές περιβολές παιδιών 95.000
Διάφορα άλλα μικροέξοδα, όπως γραφική ύλη, ταχυδρομικά, κούριερ 77.431
Σύνολο 5.599.060

Τελικό συμπέρασμα

Οι ελεγκτές έχοντας περαιώσει το έργο των καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μία ακόμη διαχειριστική περίοδος κλείνει με ένα απολογισμό που εγγίζει τα 6 εκ. Δρχ και ένα εντυπωσιακό έργο και φιλότιμη προσφορά που περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στο Σύλλογο.

Η διαχείριση και η τήρηση του ταμείου κρίνεται ικανοποιητική. Όλες οι συναλλαγές στο σκέλος των εισπράξεων και πληρωμών έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο ταμείου και μόνον το έργο «λιθόστρωτο μονοπάτι Γούπατο – Τρανή Βρύση» που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δεν έχει ακόμη δαπανοποιηθεί.

Για το ζήλο και την προσφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ξεπερνούν ακόμη και τις πλέον ιδανικές προδιαγραφές και αισιόδοξες εκτιμήσεις, εκφράζουμε και από τη θέση αυτή τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας, ευχόμενοι συνάμα καλή υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και συνέχιση του ωραίου έργου που επιτελούν.

Έγκριση απολογισμού

Με ομοφωνία εγκρίθηκε ο Απολογισμός στο σύνολό του από τη Συνέλευση των Μελών και απηλλάγει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την υπόλογο περίοδο.

Προγραμματισμός δράσης

Το πλάνο δράσης για το επόμενο δωδεκάμηνο διάστημα ξεκίνησε με ομιλία του Προέδρου κ. Κώστα Γέμελου ο οποίος έδωσε το περίγραμμα των συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί ο Σύλλογος και στάθηκε σε δυσμενείς παράγοντες που υποσκάπτουν την προσπάθεια του Συλλόγου. Υπήρξε μία, κατά γενική ομολογία, σημαντικότατη ομιλία με έντονο το στοιχεία της εκ βαθέων εξομολόγησης που συνοδεύθηκε από καταγγελίες που κινήθηκαν σε επίπεδα προχωρημένης δόσης αλήθειας, που μπορεί να μην κολακεύει την τοπική μας κοινωνία, αλλά είναι η αλήθεια, που οφείλουμε να την σεβόμαστε όπως συνέστεισε κι ο Εθνικός μας Ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, «ό,τι είναι αληθινό, είναι σε τελευταία ανάλυση και εθνικό», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά και χρονολογικά και αλληλοδιάδοχα περιστατικά και αρνητικές συμπεριφορές συγχωριανών που δυσχαίραναν το έργο του Συλλόγου, ενώ αρκετές από αυτές φάνηκε ότι συνιστούσαν αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου ή άλλων ρυθμίσεων διοικητικής και πειθαρχικής δικαιοσύνης. Σε κάποια φάση της διαδικασίας ετέθει ζήτημα, αν θα έπρεπε να κατονομαστούν οι υπόλογοι (πρόταση Γιάννη Τζανακάκη), γεγονός που θα εσήμαινε και ταυτόχρονη έναρξη δικαστικής διερεύνησης (πρόταση Γ. Αποστολόπουλου) που τελικά δεν εγκρίθηκε από τη Συνέλευση.

Η ομιλία του Προέδρου έδωσε και το χρώμα στη Συνέλευση καθώς επέβαλε να τεθεί το δάκτυλο του Σκαμνιώτικου Συλλόγου επί του τύπου των ύλων μιας ζοφερής πραγματικότητας που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο σώμα των μελών της Συνέλευσης.

Μία σειρά ομολητών ζήτησε να τοποθετηθεί πάνω στην εισήγηση του πρόέδρου και η Προεδρεύουσα της Συνέλευσης εκτιμόντας τον αριθμό των ομιλητών, πρότεινε να μιλήσει ο κάθε συγχωριανός μέχρι 5 λεπτά ο καθένας, πράγμα που εξαγρίωσε τον κ. Δημήτρη Ι. Τζιβάρα, ο οποίος αξίωσε να μιλήσει επ αόριστον. Με παρέμβαση του κ. Γέμελου η αξίωση του υπόψη συγχωριανού φάνηκε να υιοθετείται με συνέπεια να εξεγερθούν άλλοι συγχωριανοί που δεν έκυβαν τη δυσφορία τους για την συγκεκριμένη αντιδημοκρατική τακτική του συγχωριανού που συνηθίζει στις συνελεύσεις την ίδια αυτή συμπεριφορά. Τελικά και με δεδομένο ότι ο κ. Δ. Τζιβάρας εκφράζει την κριτική πάνω στο έργο του Συλλόγου και σε αντίθεση με άλλα αντιδραστικά στοιχεία που προτίμησαν την αποχή και το παρασκήνιο, ο ίδιος θέλησε να παραστεί στη Συνέλευση και αυτό εκτιμήθηκε θετικά, δόθηκε τόπος στην εξαιρετική αντιμετώπισή του με απεριόριστο χρόνο ομιλίας.

Ομιλητές

Από τους ομιλητές δίνουμε σύντομη περίληψη των παρεμβάσεών τους σε συνδυασμό προς τις τοποθετήσεις του Συμβουλίου, όπου αυτές υπήρξαν.

Ηλίας Αστρακάς: Θεωρείται μεγάλο απόκτημα για το χωριό η ύπαρξη και η λειτουργία του Συλλόγου στον οποίον οφείλεται η ριζική του αναμόρφωση σε όλους τους τομείς. Αυτό το έργο πιστώνεται κατά κύριο λόγο στα εξαιρετικά στελέχη στα οποία αρμόζει στήριξη. Κάθε άλλη συμπεριφορά μου είναι αδιανόητη.

Αβραάμ Κωνσταντινίδης: Επέκρινε το Σύλλογο για

• Το πολιτιστικό καφενείο, όπου στενοί συγγενείς του ζήτησαν σουβλάκια, αλλά τους προσφέρθηκαν, άλλα πράγματα, χωρίς αντάλλαγμα και το αρνήθηκαν μη θέλοντας να παρακαθήσουν σε μία μεγάλη «ιδιωτική» συντροφιά.

• Την καταχρηστική χρήση της καμπάνας της Εκκλησίας τη στιγμή που ο Σύλλογος δεν καλεί τον ιερέα στις εκδηλώσεις του. Αυτό αμφισβητήθηκε από τον κ. Δ. Ευστράτογλου με συγκεκριμένα και λεπτομερή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ακριβώς το αντίθετο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι προσεκλήθη κατ επανάληψη ο ιερέας να περευρεθεί σε κορυφαίες εκδηλώσεις του Συλλόγου, πλην όμως δεν ανταποκρίθηκε «επειδή είχε καθήκοντα σε άλλο οικισμό». Όταν παρεκλήθη να στείλη έστω στην εκδήλωση εκπρόσωπο της οικογένειάς του και πάλι αρνήθηκε λέγοντας ότι «έχουν όλοι οικογενειακές ασχολίες».

• Συνέστησε στις βρύσες του χωριού να υιοθετηθεί η μέθοδος της βαλβίδας, ώστε να μην σπαταλάτε το νερό. Ακούσθηκε θετικά η ιδέα από το Συμβούλιο

Βαγγέλης Μπαρδάκας: Εγκωμίασε το Σύλλογο και ιδιαίτερα το διοικητικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι το έργο που επιτελείται σήμερα από το Σύλλογο είναι λαμπρό και αποτελεί την μεγάλύτερη τιμή στη μνήμη του ιδρυτού του αειμνήστου Γιάννη Ζαλαώρα. Αποδοκίμασε κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται ή θέτει εμπόδια στη δράση του Συλλόγου.

Χαρίκλεια Παπαπαναγιώτου: Εμφανώς λυπημένη η Χαρίκλεια από τα περιστατικά που διεκτραγωδήθηκαν, τόνισε την ανάγκη για περισσότερη σύμπνοια, αλληλοσεβασμό και κατανόηση ανάμεσα στους συγχωριανούς.

Νότα Μαγνήσαλη: Δεν έκρυψε τη βαθειά της λύπη για τα δυσάρεστα που καταγράφθηκαν και κάλεσε όλους σε μία προσπάθεια άρσης των όποιων αδιεξόδων.

Γιώργος Βερβέρης: Εγκωμίασε το Σύλλογο και τη Διοίκησή του που ευτύχησε το χωριό να έχει στις τάξεις του και αποδοκίμασε κάθε αρνητική ενέργεια απέναντι στο έργο του Συλλόγου, αλλά και τις μικρότητες που δυστυχώς με κάθε ευκαιρία δείχνουν μερικοί συγχωριανοί. Κάλεσε το Σύλλογο να συνεχίσει αταλάντευτα το έργο του.

Γιώργος Αποστολόπουλος: Καυτηρίασε την αξίωση για μακροσκελείς ομιλίες, τονίζοντας ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε το Σκαμνό έχουμε δώδεκα μήνες το χρόνο στη διάθεσή μας. Οι μακροσκελείς ομιλίες στη συνέλευση δεν εισφέρουν τίποτα το ουσιαστικό. Καλή τύχη έφερε στο Σκαμνό ανθρώπους με σπάνιο ήθος και ικανότητα με μεγάλη προσφορά που τους αναγορεύει σε πραγματικούς ευεργέτες. Τους έχουμε μπροστά μας και οφείλουμε να τους συγχαρούμε και να τους συμπαρασταθούμε. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τις απρέπειες που ακούστηκαν εδώ. Για ένα μόνον πράγμα θεωρώ υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι: Με την τεράστεια προσφορά τους και το έργο που θα το ζήλευε κάθε άλλο χωριό, έβαλαν πολύ ψηλά τον πύχη κι έτσι προκάλεσαν αμηχανία σε μερικούς.

Δημήτριος Ι. Τζιβάρας: Για περίπου μισή ώρα κράτησε η ομιλία του κ. Τζιβάρα. Όπως και πέρυσι συγκεντρώθηκε σε κριτική σε βάρος του Συλλόγου, τα κύρια σημεία της οποίας είναι τα εξής:

• Δεν έγιναν πέρυσι εκτενείς αναφορές από τη ΦτΣ στην ομιλία του, ενώ τα σχόλια της εφημερίδας τον μείωσαν ηθικά.

• Επέκρινε τη ΦτΣ που έφερε στο φως της δημοσιότητας τον ιδιότυπο – αδιαφανή τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων εκ μέρους της εκκλησιαστικής επιτροπής αφού έτσι αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο να ενημερωθεί η Μητρόπολη που διεκδικεί ποσοστό.

• Κατέκρινε τη χρήση του όρου “αντιπολίτευση” από τη ΦτΣ

• Επέκρινε τη ΦτΣ για την αναφορά της στην Εθνική Αντίσταση τη στιγμή που υπάρχουν συγχωριανοί που ενοχλούνται.

• Παραπονέθηκε γιατί αποκλείονται από τη χρήση της αιθούσης του πολιτιστικού κέντρου οι συγχωριανοί που θα ήθελαν τη χειμερινή περίοδο να συγκεντρώνονται σ΄αυτήν.

• Παραπονέθηκε για την μη φιλική στάση του Προεδρείου του Συλλόγου απέναντί του και την απαξιωτική αντιμετώπισή του.

• Πρότεινε τη διενέργεια συνέλευσης των μελών ανά εξάμηνο, ώστε να αναπτύσσεται καλύτερη επικοινωνία της Διοίκησης με τα μέλη του Συλλόγου.

Η τοποθέτηση του Συμβουλίου, αλλά και της Διεύθυνσης σύνταξης της ΦτΣ στην οποία συγκεντρώθηκε το κέντρο βάρους της κριτικής του συγχωριανού, συνοψίζεται στα εξής:

• Εκφράσθηκε η αποστροφή σε μία μονότονη και ανούσια αρνητική κριτική στάση απέναντι στους φιλότιμους δημιουργούς και ευεργέτες του οικισμού και διερωτήθηκε: Ακόμη και υπαλλήλους αν τους είχαμε επ αμοιβή, δεν θα έπρεπε να βρούμε έστω κάτι θετικό να τους αναγνωρίσουμε; Τίποτα καλό δεν έκαναν, τέλος πάντων, αυτοί οι άνθρωποι για το χωριό τους;

• Εξαιρετικά μακροσκελείς ομιλίες και κείμενα δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται από τη ΦτΣ. Η Διεύθυνση σύνταξης εφ΄όσον και καθ όσον απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζει την τακτική που θεωρεί βέλτιστη για την ΦτΣ δημιουργόντας μία δομή που πληροί κάποιες συνθήκες που της προσδίδουν κύρος και οπωσδήποτε υπηρετεί τους στόχους του πολιτιστικού Συλλόγου.

• Αποκρούεται με αγανάκτηση η άποψη της αδιαφανούς διαχείρισης των πόρων της Εκκλησίας και πολύ περισσότερο αν τάσσεται σαν επιχείρημα το όποιο μερίδιο της Μητρόπολης η οποία δεν είναι παρά το υπέρτερο σπίτι της εκκλησίας μας που επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο. Αποτελεί ντροπή η διατύπωση τέτοιων θέσεων και απόψεων στο χωριό που γεννηθήκαμε και είδαμε το φως του ήλιου.

• Η αναφορά σε ήρωες της Εθνικής μας Αντίστασης αποτελεί ελάχιστο χρέος διαπαιδαγώγησης απέναντι στα παιδιά μας που έχουν να διδαχθούν από τις μεγάλες αξίες που αναδείχθηκαν στο χωριό μας. Η ΦτΣ έχει οριοθετήσει την προσέγγιση αυτού του ζητήματος με τρόπο απόλυτα σαφή. Στέκεται μόνον στους ήρωες που έπεσαν πολεμώντας τον κατακτητή, ενώ κλείνει ευλαβικά το γόνατο μπροστά στο καντήλι όλων των θυμάτων του εμφυλίου, ανεξάρτητα από την πλευρά του αδελφοκτόνου σπαραγμού στην οποία βρέθηκαν ταγμένοι. Επίσης αποφεύγεται η αναφορά σε συγχωριανούς που συνεργάσθηκαν με τον κατακτητή.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να βρει λύση για την χρήση του χώρου του πολιτιστικού κέντρου από συγχωριανούς και κατά τη χειμερινή περίοδο. Ομοίως λαμβάνει θετικά υπόψη του την πρόταση μιας εμβόλιμης συνέλευσης των μελών το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους.

Πολύκαρπος Αστρακάς: Ο εκπρόσωπος του Σκαμνού στο Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκαμνού – Οίτης αναγγέλει την πρόθεση του Δημάρχου να εγκαταστήσει φωτισμό σε σημεία που σήμερα είναι σκοτεινά και να ενισχύσει το φωτισμό στο χώρο της Τρανής Βρύσης και της Παιδικής χαράς. Περαιτέρω πληροφορεί για την πρόθεση του Δημάρχου να αντικαταστήσει τις μπασκέτες που ήδη επισκευάσθηκαν από το Σύλλογο!

Αναστάσιος Μαγνήσαλης: Εκ μέρους της νεολαίας του Σκαμνού μίλησε ο νέος φοιτητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρεαυανίας, εγγονός του Κώστα Ε/Α Τζιβάρα, που «έκλεψε την παράσταση», με τη σεμνότητα, τη συγκρότηση προσωπικότητας και την υπευθυνότητα που έβγαινε από τα λόγια του. Περίλυπος ο νέος από τα διαδραματιζόμενα, δεν έκρυψε το φόβο του ότι κινδυνεύει η ενιαία συντροφιά των παιδιών με άμεσο κίνδυνο να μην αποζητούν το χωριό στο μέλλον. Δεν δύσταξε να εντοπίσει τις ευθύνες στους «ώριμους ενήλικες». Ζήτησε συγνώμην, το υπέροχο παλληκάρι, εκ μέρους όλων των νέων για μερικές υπερβολές και ιδιαίτερα για την ανάγκη να διαφυλλάσσεται μετά την 02:00 η ησυχία των συγχωριανών, από μουσικές και άλλες θορυβώδεις δραστηριότητες των παιδιών. Ο ίδιος φέρελπις νέος φάνηκε να συγκλίνει προς μία διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των παιδιών, σαν μάθημα ήθους και δημοκρατίας, που θα συνεργάζεται στενά και εποικοδομητικά με το εκάστοτε αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για θέματα που αφορούν την νεολαία του χωριού, απέχοντας από οποιαδήποτε άλλη βλαπτική τακτική.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Στη δευτερολογία του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Γέμελος κάλεσε το Σώμα να αποφανθεί με μυστική ψηφοφορία, αν εμπιστεύεται ή όχι τη Διοίκηση του Συλλόγου με ένα “ναι” ή ένα “όχι”. Το αποτέλεσμα της κάλπης έδειξε μία εντυπωσιακή υποστήριξη στη Διοίκηση του Συλλόγου σε ποσοστό 90%, αποδοκιμάζοντας σκληρά κάθε μίζερη και ευτελή προσπάθεια μείωσης του έργου και της προσωπικότητας των άριστων αιρετών στελεχών του οικισμού.

Δράση 2001/2002

Κάτω από ένα σαφώς καλύτερο κλίμα η συνέλευση ενέκρινε σαν άξονα δράσης του Συλλόγου για την επόμενη περίοδο την αποπεράτωση του έργου Γούπατο – Τρανή Βρύση και παρεμβάσεις στην περιοχή Αγίου Αθανασίου όπου είναι και η κεντρική πύλη εισόδου στον οικισμό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *