Πώς θα δηλώνονται οι τόκοι των καταθέσεων στη φορολογική δήλωση

20130702

Διορθώσεις στα ποσά των τόκων των καταθέσεων τα οποία θα βλέπουν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε1 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οι φορολογούμενοι είτε γιατί διαφωνούν με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είτε γιατί υπάρχουν συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς.
Ήδη η ΓΓΠΣ έχει αρχίσει και «περνάει» στους κωδικούς 659-660 των ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων τους τόκους των καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων το 2012 και υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση κοινών λογαριασμών τα ποσά των τόκων δεν κατανέμονται στους συνδικαιούχους αλλά προσυμπληρώνονται στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης του πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού. Ωστόσο, θα μπορεί να γίνει διόρθωση πάνω στη δήλωση και να επιμεριστούν οι τόκοι σε όλους τους συνδικαιούχους.
Όπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών «η ΓΓΠΣ απλώς διευκολύνει τους φορολογούμενους συμπληρώνοντας τα στοιχεία των τόκων. Ο φορολογούμενος εφόσον επιθυμεί μπορεί να επιμερίσει το ποσό των τόκων και να αναγράψει στους κωδικούς 659-660 το ποσό που του αναλογεί».
Μάλιστα, όπως ορίζεται σε απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης «στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις». Ωστόσο σε περίπτωση ελέγχου ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα έχει δικαίωμα να κρίνει διαφορετικά σε σχέση με αυτό που του δηλώνει ο φορολογούμενος.

Με την ίδια υπουργική απόφαση διευκρινίζονται ακόμη τα εξής:
1. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος στους κωδικούς 433-434. Συγκεκριμένα στο ηλεκτρονικό Ε1 για τους κωδικούς 657−658, 659−660 και 781−782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους. Τα εισοδήματα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου και υπάγονται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% – 4% εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τις 12.000 ευρώ.
2. Στην περίπτωση ανήλικων τέκνων που είναι προστατευόμενα μέλη η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική ενώ είναι προαιρετική η α-αναγραφή του ΑΦΜ.
3. Για τα προστατευόμενα μέλη που είναι άνω των 18 ετών, η αναγραφή του ΑΦΜ και του Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτική. Ειδικά για τον Α.Μ.Κ.Α., η αναγραφή του δεν είναι υποχρεωτική για προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού.
4. Στην ηλεκτρονική υποβολή είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας γέννησης υπόχρεου και συζύγου στις περιπτώσεις που δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένη από το σύστημα.
5. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2:
• Για τη συμπλήρωση της στήλης 4 θα πρέπει να γίνεται η επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου (οικία, κατάστημα, γραφείο, εμπορικό κέντρο, χώρος στάθμευσης, αποθήκη, σχολείο, οικοτροφείο, φροντιστήριο, ξενοδοχείο, νοσοκομείο ή κλινική, γήπεδο, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσα κινηματογράφου ή θεάτρου, χώρος τοποθέτησης επιγραφών, βιομηχανοστάσιο, γαία/αγρός, άλλο είδος). Ειδικά και μόνο για το οικονομικό έτος 2013 η κατηγοριοποίηση γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τις κατηγορίες ακινήτων του περιουσιολογίου.
• Για πρώτη φορά στη στήλη 18 του εντύπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά τον αριθμό παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων.
6. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1:
– Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019−020 (αφορά εργαζόμενους μισθωτούς που αμείβονται με «μπλοκάκι») απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ εργοδοτών και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 3 εργοδότες, πρέπει να επιλεγεί ο εργοδότης με το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. Με τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος.
– Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Πίνακας 4Α), πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
– Επίσης, όταν συμπληρώνεται ο κωδικός 507 απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα / εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *