Οι 105 “εντολές” της τρόικας

20130912
Της Δήμητρας Καδδά

Τουλάχιστον 105 «εντολές» περιλαμβάνουν τα αναλυτικά κείμενα του Μνημονίου με προθεσμία έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Προβλέπουν αλλαγές στα φορολογικά επενδυτικά κίνητρα, ανακοίνωση των 5.000 σε καθεστώς κινητικότητας που θα αποχωρήσουν οριστικά, έναρξη αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών, τις τελικές αποφάσεις για τις συνεταιριστικές τράπεζες και για το Ταμείο Παρακαταθηκών.

Επίσης ορίζουν ότι πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή και ο νέος Προϋπολογισμός μαζί με το μεσοπρόθεσμο αφού ξεπεραστεί (;) ο σκόπελος για νέα μέτρα, ολοκληρωθούν μεταρρυθμίσεις στο πεδίο είσπραξης εσόδων και πάταξης της διαφθοράς αλλά και στην ενίσχυση του ανταγωνισμού
και στο άνοιγμα των αγορών.

Τα πιο πολλά από τα μέτρα έχουν προθεσμία έως τον Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχουν και άλλα που έπρεπε να γίνουν το δίμηνο που προηγήθηκε. Η «υπερσυγκέντρωση» παρεμβάσεων οφείλεται σε καθυστερήσεις του παρελθόντος που οδήγησαν σε συνεχείς παρατάσεις διαρθρωτικών κυρίως παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας φόρων και εισφορών, την μείωση γραφειοκρατίας και διαφθοράς και την τόνωση του ανταγωνισμού και των εξαγωγών.

Οι δεκάδες δεσμεύσεις της κυβέρνησης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα τίθενται από σήμερα επί τάπητος από τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας που ξεκινούν «σκανάρισμα» στις επιδόσεις του κράτους. Ο μεγάλος γύρος της αξιολόγησης, όμως, αναμένεται αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές.

Τα 8 διαρθρωτικά ορόσημα

1. Οροφή 1,5 δις ευρώ στη συσσώρευση νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από τη γενική κυβέρνηση.

2. Υποχρεωτικές Έξοδοι 2.000 εργαζομένων.

3. Κατώτατο όριο 5.000 επί του συνόλου των εργαζομένων σε καθεστώς κινητικότητας που θα αποχωρήσουν.

4. Το Υπουργείο Οικονομικών να παρουσιάσει μία αναλυτική λίστα περιττών φόρων και εισφορών, και να τους εξαλείψει ή να τους μεταφέρει (και τη σχετική δαπάνη) στον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης.

5. Θέσπιση νομοθεσίας για το νέο καθεστώς φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

6. Οι τράπεζες να επικαιροποιήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους και να τα υποβάλουν για επικύρωση από τη ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για την εισπρακτική διοίκηση.

8. Η Κυβέρνηση να εκπληρώσει τους τριμηνιαίους στόχους απόδοσης για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών

Τα υπόλοιπα μέτρα

Και οι αναλυτικές δεσμεύσεις έως και τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων 4 είναι και προαπαιτούμενα της δόσης του 1 δις ευρώ (διαθεσιμότητα, αμυντικές βιομηχανίες, χρέη προς ΕΥΔΑΠ- ΕΥΑΘ και κώδικας δικηγόρων):

9. Οι (ελληνικές) Αρχές θα προβούν σε μία συνολική επανεξέταση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, με στόχο να εντοπίσουν όλες τις ισχύουσες εξαιρέσεις και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των ποσοστών είσπραξης εισάγοντας πιο αποτελεσματικές διαδικασίες πληρωμής. (Σεπτέμβριος 2013).

10. Ταχεία έγκριση της απαραίτητης πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας και των εφαρμοστικών αποφάσεων, σε συνέπεια με τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων.

11. Πληρωμή λοιπών εκκρεμών χρεών στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ (Σεπτέμβριος 2013).

12. Υιοθέτηση αμετακλήτων αποφάσεων μέχρι τον Αύγουστο του 2013 για την αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων και της σημαντικής μείωσης του μεγέθους, πριν από την αποκρατικοποίηση ή την εξυγίανση των ΕΛΒΟ, ΕΑΣ και ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, με σκοπό την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.

13. Υψηλή προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προετοιμασία των στοιχείων ακίνητης περιουσίας (εκκαθάριση τίτλων, αδειοδότηση, κλπ.) δεδομένων των χρονικών καθυστερήσεων που υπάρχουν σε μια τέτοια διαδικασία και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας επαρκής αριθμός στοιχείων του ενεργητικού στη διαδικασία αποκρατικοποίησης. Ως εκ τούτου, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν με τη μεταβίβαση της πλήρους και άμεσης ιδιοκτησίας 1000 εμπορικά βιώσιμων ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ (έως το τέλος του 2013), με ρυθμό μεταβίβασης 250 ακίνητα ανά τρίμηνο το 2013.

14. Οι τροποποιήσεις που απαιτούνται στον ΚΦΔ για την κάλυψη φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον (Σεπτέμβριο 2013).

15. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την εργασία πάνω σε μια τυπική διαδικασία για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τιμές της αγοράς που θα είναι σε ισχύ για τους σκοπούς της φορολογίας κεφαλαίου για το οικονομικό έτος 2016, και θα συντάξει μία έκθεση προόδου της εργασίας και ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα (Σεπτέμβριος 2013).

16. Θα κάνει τα απαραίτητα νομικά και κανονιστικά βήματα για την εφαρμογή της στρατηγικής για τον συνεταιριστικό τομέα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013.

17. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα καλέσει το ΤΧΣ να αναλάβει να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank σε έναν ιδιώτη στρατηγικό διεθνή επενδυτή μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2014. Για το σκοπό αυτό, σύμβουλοι θα αναλάβουν με σύμβαση μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2013, θα δημιουργηθεί ένα μέτρο αξιολόγησης για τους εν δυνάμει επενδυτές μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013 και οι εν δυνάμει πλειοδότες θα δύνανται να ξεκινήσουν μια διαδικασία ελέγχου των στοιχείων το αργότερο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2013. Η δομή της διάθεσης θα σχεδιαστεί με στόχο να δώσει κίνητρο για συμμετοχή σε επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου στο μέλλον.

18. Η ΤτΕ: έχει προσλάβει ένα σύμβουλο για να διεξάγει έναν έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, με μια ενδιάμεση προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013 και την παράδοση της τελικής μελέτης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ο έλεγχος των διαδικασιών για τα επισφαλή δάνεια είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013.

19. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα αναθεωρήσει σε συνεργασία την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τη λειτουργία του ΤΧΣ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013. Η οποιαδήποτε προσαρμογή θα λάβει υπόψη τις εργασίες που ανακύπτουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα και το μακροχρόνιο συμφέρον του τραπεζικού τομέα και των φορολογούμενων.

20. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα υιοθετήσει ορισμούς για έννοιες όπως «αποδεκτές δαπάνες διαβίωσης» και «συνεργάσιμοι δανειολήπτες» ως καθοδήγηση για τα δικαστήρια και τις τράπεζες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2013.

21. Δημιούργησε μία ομάδα εργασίας για να εντοπίσει τρόπους να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ρύθμισης των δανείων για τα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τις εταιρίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013. Για το σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 2013, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, θα εντοπίσει τους κύριους περιορισμούς και, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2013, με τεχνική βοήθεια, θα προτείνει συγκεκριμένα βήματα για ενδυνάμωση σε αυτό τον τομέα.

22. Θα απαιτήσει από τις τράπεζες να παρουσιάσουν, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013 μία στρατηγική για τη βελτίωση των διαδικασιών για τα επισφαλή δάνεια (με την ενδυνάμωση των εσωτερικών μονάδων διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την ανάθεση έργου σε εξωτερικούς ειδικούς).

23. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει ότι το κομμάτι του εμπορικού τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα είναι σε σταδιακή απομείωση. Σε αυτό το θέμα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 ώστε να προβλέπει ότι το κομμάτι του εμπορικού τομέα δεν θα παράσχει νέα δάνεια και δεν θα δέχεται νέες καταθέσεις, εξαιρουμένης της ανανέωσης των υπαρχουσών καταθέσεων. Σε διαβούλευση με την ΕΕ, θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 αναφορικά με το πεδίο των δραστηριοτήτων του κομματιού του τομέα που θα διατηρηθεί ώστε να διασφαλίσει ότι θα δράσει μόνο στην περίπτωση ανεπάρκειας της αγοράς.

24. Με σκοπό το μετριασμό του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και επομένως της ενίσχυσης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, θα γίνουν μελέτες πιθανών αλλαγών στο σύστημα κοινωνικών εισφορών και θα προταθούν σχέδια δράσης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

25. Διεξάγει μελέτες για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα σε εταιρίες όπου οι εισφορές για τέτοια προγράμματα υπερβαίνουν τις κοινωνικές εισφορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε αντίστοιχες εταιρίες/τομείς που καλύπτονται από το ΙΚΑ, και παρουσιάζει εναλλακτικές προτάσεις για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

26. Εξορθολογίζει το σύστημα αναφοράς των εργοδοτών και των εργαζομένων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

27. Οι Αρχές θα ολοκληρώσουν την τοποθέτηση τουλάχιστο 12,500 κοινών υπαλλήλων στο πρόγραμμα έως το Σεπτέμβριο 2013 και τουλάχιστο άλλων 12,500 κοινών υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας έως το (Δεκέμβριο 2013). Η συνέπεια των στόχων κινητικότητας με τους στόχους εξόδου θα σημαίνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ευρισκομένων στο πρόγραμμα κινητικότητας, τελικά θα εξέλθουν. Οι μισθοί των εργαζόμενων που θα τοποθετηθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας θα μειωθούν στο 75%.

28. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε καθεστώς κινητικότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα σε ένα κεντρικά-καθορισμένο πλαίσιο αξιολόγησης που θα θεσμοθετηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 πριν από την ανακατανομή τους σε νέες θέσεις ή έξοδο (αν αποτύχουν να ανακατανεμηθούν).

29. Θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο τη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική (ΜΠΔΣ) για το 2014 (Σεπτέμβριος 2013).

30. Θα υιοθετήσει τον οργανωτικό νόμο για τον προϋπολογισμό μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 για να εισαγάγει: Η ΜΠΔΣ θα θέσει καθορισμένα ανώτατα όρια δαπανών για τα κύρια υπουργεία και τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και κάθε χρόνο ένα ανώτατο όριο για ένα επιπλέον έτος θα προστεθεί, ενώ τα ήδη καθορισμένα ανώτατα όρια (δηλαδή για τα δύο πρώτα έτη της κυλιόμενης τριετούς περιόδου που καλύπτεται από τα ανώτατα όρια) θα παραμείνουν όπως καθορίστηκαν προηγουμένως• Καθιέρωση δεσμευτικών ετήσιων στόχων ισολογισμού του προϋπολογισμού για την τοπική αυτοδιοίκηση• προσδιορίσει τους στόχους απόδοσης για ΔΕΚΟ• Προβλέψεις για το εκ των προτέρων πάγωμα του 10% των διακριτικών πιστώσεων ανά γραμμή του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της ΜΠΔΣ. Οι παγωμένες πιστώσεις θα αποδεσμευτούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους κατόπιν τηρήσεως των δημοσιονομικών στόχων. Η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να αφορά τον προϋπολογισμό του 2014. Ένα κανόνα εσόδων για τη γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον το 30% των εκτάκτων εσόδων άνω του στόχου θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους, ενώ μέχρι 70% θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν το επόμενο έτος από την κυβέρνηση για να στηρίξει προσωρινές πολιτικές με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής αυτομάτως, κατόπιν επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

31. Η Κυβέρνηση θα: Εξασφαλίσει τη συνεχή ισορροπία μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και παροχών, μεταφέροντας νωρίτερα τον Ιούνιο του 2014 την έναρξη ισχύος του δεσμευτικού μηχανισμού (για τις επικουρικές συντάξεις) που έχει ήδη νομοθετήσει για να τεθεί σε ισχύ από το 2015 (Σεπτέμβριος 2013).

32. Οι δήμοι θα προετοιμάσουν τους προϋπολογισμούς για το 2014 σύμφωνα με τον κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού (Σεπτέμβριος 2013).

33. Θα συμφωνήσουν σε ελάχιστους μηνιαίους στόχους για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα βρίσκονται συνέχεια στο πρόγραμμα κινητικότητας μέχρι την έξοδό τους από το δημόσιο τομέα (Ιουλιος 2013).

34. Θεσμοθετήσουν τριμηνιαίους ελάχιστους στόχους για το σχήμα κινητικότητας για το 2014 (Σεπτέμβριος 2013).

35. Να μεταφέρουν προς τα εμπρός τους στόχους για το δεύτερο μισό του 2014, και να διατηρήσουν τον προγραμματισμένο ορισμό για τις εξόδους. Προκειμένου να υποστηρίξουν την επίτευξη του στόχου για αθροιστική έξοδο 4000 εργαζομένων, οι αρχές θα επιταχύνουν τις πρσπάθειές τους για την διευθέτηση πειθαρχικών υποθέσεων και την περαιτέρω αξιολόγηση των άλλων φορέων.

36. Θα ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις 400,000 θέσεων έως τέλη Σεπτεμβρίου και θα επιταχύνουν την ολοκλήρωσή τους προκειμένου να διατηρήσουν την καταληκτική ημερομηνία του τέλους του έτους για την γενική κυβέρνηση.

37. Οι αρχές θα αναζητήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο και διαχείριση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό θα: Εγκρίνουν ένα διετές σχέδιο στρατηγικής και δράσης για τη διοικητική μεταρρύθμιση, παρουσιάζοντας το όραμα, τους στόχους, τις αρμοδιότητες και τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης (Σεπτέμβριος 2013). Θα προετοιμάσουν ένα σχέδιο επικοινωνίας γι΄αυτή τη στρατηγική μεταρρύθμισης που θα απευθύνεται στη διοίκηση, τους κύριους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες (Σεπτέμβριος 2013).

38. Θα αναπτύξουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη λειτουργία του καθεστώτος κινητικότητας (Σεπτέμβριος 2013). Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τη διαχείριση του προσωπικού, επιτροπών για την επιλογή του προσωπικού, μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση των ανοικτών θέσεων εντός της διοίκησης, λεπτομερή διαδικασία, πακέτο αποχώρησης. Τα εργαλεία αυτά ανακοινώνονται σε όλη την διοίκηση το συντομότερο δυνατό.

39. Θα καταγράφουν όλους τους εργαζομένους στη βάση δεδομένων της απογραφής έως το Σεπτέμβριο 2013.
40. Έως το Σεπτέμβριο 2013, σύμφωνα με την προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού και του ΜΠΔΣ, το Υπουργικό Συμβούλιο θα προσδιορίσει λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2014 σε διαβούλευση με ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ.

41. Οι Αρχές θα αναπτύξουν την ικανότητα φορολογικής πολιτικής στη μονάδα πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με εμπειρογνώμονες με κατάλληλες και επαρκείς νομικές και οικονομικές γνώσεις με σκοπό να εξετάσουν την ανάπτυξη, τις οικονομικές επιπτώσεις και την εκτίμηση των εσόδων των νέων πρωτοβουλιών της φορολογικής πολιτικής (Σεπτέμβριος 2013).

42. Θα στελεχώσει τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικού Ελέγχου ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική (Σεπτέμβριος 2013)•

43. Θα εκδώσει μία έκθεση που θα προτείνει λύσεις για την άρση των υπόλοιπων περιορισμών στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΓΓΔΕ (Αύγουστος 2013)•

44. Θα θεσπίσει μία τροποποίηση της νομοθεσίας για την άρση των υπόλοιπων περιορισμών στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ΓΓΔΕ (Σεπτέμβριος 2013)•

45. Θα επιλέξει ένα πενταμελές Συμβουλευτικό Συμβούλιο στον ΓΓΔΕ, που θα αποτελείται από 3 εγχώριους εμπειρογνώμονες και 2 υψηλού επιπέδου εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με σημαντική διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων της διοίκησης εσόδων και θα καθιερώσει ένα τακτικό, τουλάχιστον ανά δίμηνο, χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το πρώτο έτος. (Ιούλιος 2013)•

46. Θα προετοιμάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2014-15 για τη διοίκηση των εσόδων (Οκτώβριος 2013).

47. Συνεχίζει να συγκεντρώσει και να συγχωνεύσει τις τοπικές εφορίες αφήνοντας 120 εφορίες σε λειτουργία όταν τεθεί σε ισχύ η πληρωμή μέσω των τραπεζών σε όλη την επικράτεια (Σεπτέμβριος 2013).

48. Ίδρυση μίας μονάδος εσωτερικής αξιολόγησης: Διορισμός ενός διαχειριστή έργου και αρχική στελέχωση της νέας Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ιούλιος 2013)• Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης αρχίζει τη λειτουργία της (Αύγουστος 2013).

49. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς. Ο ΓΓΔΕ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να σχηματίσει μια ισχυρή δύναμη ελέγχου: Διορίζει μια ομάδα εκπαιδευτών πλήρους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2013)• Εκδίδει εκθέσεις ελέγχου σε περισσότερες από 15 υποθέσεις που βασίζονται σε έμμεσες μεθόδους ελέγχου της μονάδας Εύπορων Φυσικών Προσώπων (ΕΦΠ) (Σεπτέμβριος 2013).

50. Ο ΓΓΔΕ ενισχύει τις διατάξεις για την προστασία των πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν διαφθορά στ πλαίσιο του σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη δήλωση συμφερόντων και ενός συστήματος για την προστασία πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν διαφθορά (Σεπτέμβριος 2013).

51. Οι Αρχές αναθεωρούν τη νομοθεσία για να καταστεί δυνατή η δίωξη για σημαντική φοροδιαφυγή, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος κατέβαλε τον εκτιμώμενο φόρο σε περιπτώσεις διακανονισμού (Σεπτέμβριος 2013).

52. Οι αρχές ολοκληρώνουν την πλήρη εφαρμογή του έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών (Σεπτέμβριος 2013).

53. ΤΟ ΥΠΟΙΚ ολοκληρώνει την ενοποίηση της είσπραξης οφειλών στις μεγαλύτερες εφορίες (Δ.Ο.Υ.) ως τον (Σεπτέμβριο 2013).

54. Δυνατότητα της άμεσης χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών για τους φορολογούμενους σε καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2013).

55. Η Κυβέρνηση θα: υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ένα Προεδρικό Διάταγμα που θα περιγράφει τις νέες διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την εκτέλεση των πληρωμών (Σεπτέμβριος 2013).

56. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα στους φορείς εκτός προϋπολογισμού και στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως σε σχέση με τις μεταφορές των αρμοδιοτήτων από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ, παρά τη πρόοδο στη δημιουργία των μητρώων δεσμεύσεων/συγχρηματοδότησης, η Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι τα μητρώα δεσμεύσεων είναι σε λειτουργία στο 94 τοις εκατό των φορέων της γενικής κυβέρνησης με βάση την κάλυψη των φορέων του 2013 (Σεπτέμβριος 2013).

57. Θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό ανώτερων οικονομικών στελεχών με προσόντα για τις θέσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα κύρια υπουργεία (Σεπτέμβριος 2013).

58. Θα διορίσει τους προϊστάμενους οικονομικών υπηρεσιών με βάση τις νέες διαδικασίες (Σεπτέμβριος 2013).

59. Θα διασφαλίσει την διοικητική ικανότητα ούτως ώστε η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων να γίνει αποτελεσματική με στελέχωση των διάφορων μονάδων (Σεπτέμβριος 2013).

60. Θα δώσει προτεραιότητα για εξόφληση από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα στις δημόσιες επιχειρήσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών (κυρίως παροχή νερού) και με άμεση μεταφορά από το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό (Σεπτέμβριος 2013).

61. Θα προσδιορίσει και θα θέσει σε εφαρμογή δράσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2013 για να εξασφαλίσει την εκκαθάριση όλων των εκκρεμών εφάπαξ (που λογίζονται ως ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Δεκέμβριο του 2011) ως τον Δεκέμβριο του 2013.

62. Για την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη στελέχωση της ούτως ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργική στο νέο της πλαίσιο (Aύγουστος 2013).

63. Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι ο Εθνικός Συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πλήρως λειτουργικός. Αυτό θα απαιτήσει τη διαθεσιμότητα των χώρων και όλων των απαραίτητων υποδομών, την έναρξη της λειτουργίας της δομής διακυβέρνησης του Εθνικού Συντονιστή, καθώς και την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών μηχανισμών συντονισμού (Σεπτέμβριος 2013).

64. Δημιουργία ενός κεντρικού φορέα αγορών. Βασιζόμενη σε ένα κατάλογο κατηγοριών που καθορίστηκε τον Ιούνιο του 2013, δημιουργεί και δημοσιεύει μια λεπτομερή λίστα προμηθειών και υπηρεσιών, όπου οι απαιτήσεις των πολλαπλών αναθετουσών αρχών μπορούν να ανάγονται σε έναν περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών. (Σεπτέμβριος 2013);

65. Προχωρά με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2013. Τα σχέδια όλων των νομοθετικών και οργανωτικών μέτρων εφαρμογής του προαναφερθέντος σχεδίου δράσης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το Σεπτέμβριο του 2013.

66. Δημοσιεύει μια τακτική τριμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Υγείας, που στοχεύει στην παρακολούθηση και την αναθεώρηση του καθεστώτος αναπηρίας και στην εξασφάλιση ότι οι συντάξεις αναπηρίας αντιστοιχούν σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του συνολικού αριθμού των συντάξεων. (Συνεχής, επόμενη έκθεση, Σεπτέμβριος 2013).

67. Η κυβέρνηση εφαρμόζει το μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης [claw-back mechanism] (κάθε έξι μήνες) σε κατασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων ο οποίος εξασφαλίζει ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ) δεν θα υπερβεί τους ανωτέρω στόχους (Συνεχής). Ένα σημείωμα σχετικά με την συλλογή του claw back για το πρώτο ήμισυ του 2013 θα υποβληθεί έως το Σεπτέμβριο του 2013.

68. Ενεργοποιεί μέτρα έκτακτης ανάγκης (συμπεριλαμβανομένης της οριζόντιας μείωσης τιμών ή εισαγωγής εισιτηρίου στη θετική λίστα), εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο μηχανισμός claw-back δεν επαρκεί για να επιτύχει τον στόχο. Αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν ισοδύναμο ποσό εξοικονομήσεων. (Οκτώβριος 2013).

69. Επιπροσθέτως και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ο ΕΟΠΥΥ εισάγει επιπρόσθετα κίνητρα και μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ανώτατου ορίου στη συνταγογράφηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποκατάσταση με γενόσημα. (Σεπτέμβριος 2013).

70. Εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από γιατρούς, μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, και παρόχους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και σε όλες τις μονάδες του ΕΣΥ (κέντρα υγείας και νοσοκομεία) έως Σεπτέμβριο 2013.

71. Ολοκληρώσει το σύστημα (API) σύμφωνα με το οποίο τα φαρμακεία θα καταχωρούν ηλεκτρονικά τις όποιες εναπομείνασες χειρόγραφες συνταγές γιατρών, μέσα στην εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Νέα καταληκτική ημερομηνία Σεπτέμβριος 2013).

72. Επιβάλλει την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ξεκινώντας με τουλάχιστο 5 θεραπευτικές ομάδες έως Σεπτέμβριο 2013.

73. Ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και εισαγωγής μηχανισμών ακύρωσης γραμμικών κωδικών (Barcodes) φαρμακευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και την ΗΔΙΚΑ (Σεπτέμβριος 2013).

74. Αυτόματης μείωσης της μέγιστης τιμής των πρωτότυπων φαρμάκων προέλευσης όταν το πατέντο τους (περίοδος αποκλειστικότητας) λήγει («εκτός πατέντου» επώνυμα φάρμακα) στο 50 τοις εκατό της τιμής που είχαν κατά τη στιγμή της λήξης του πατέντου. Περαιτέρω μείωση θα επιτευχθεί με τη σύνδεση των εκτός πατέντου φαρμάκων με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδικά αναθεωρητέων με τον τιμοκατάλογο. Οι παραγωγοί μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. (Σεπτέμβριος 2013).

75. Καθορισμού της ανώτατης τιμής του γενόσημου στο 40 τοις εκατό της τιμής που είχε το φάρμακο προέλευσης με την ίδια δραστική ουσία, κατά το χρόνο της λήξης του πατέντου του (περίοδος αποκλειστικότητας). Μετά από αυτή την πρώτη μείωση, η τιμή του γενόσημου φαρμάκου προσδιορίζεται στο 80% της προς τα κάτω αναθεωρηθείσας τιμής του εκτός πατέντου φαρμάκου (όταν η περίοδος αποκλειστικότητας λήξει) η οποία πρόκειται να καθοριστεί στη βάση του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών στην ΕΕ όπως ορίστηκαν στο σημείο i. Οι παρασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά. (Σεπτέμβριος 2013).

76. Ολοκληρώνει την τιμολόγηση της μακράς λίστας γενόσημων φαρμάκων που αναμένουν τιμολόγηση σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Διαφάνειας της ΕΕ και εξασφαλίζει δυναμικές μειώσεις τιμών (Σεπτέμβριος 2013).

77. Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια ανάλυση των αναγκών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μακροχρόνια ανέργων (και των εξαρτημένων μελών των οικογενειών τους) που δεν δικαιούνται κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ. Η ανάλυση αυτή πραγματεύεται τόσο τους παρόντες και μελλοντικούς αριθμούς ασθενών όσο και τα σχετικά δημόσια κονδύλια που απαιτούνται. Η ανάλυση αυτή συμπεριλαμβάνει σενάρια θέσης σε προτεραιότητα ανάλογα με τις ανάγκες νοσηλείας των επηρεαζόμενων υποομάδων ασθενών. (Σεπτέμβριος 2013).

78. Θα γίνει μια ανάλυση σχετικά με το πώς τα λογιστικά συστήματα των νοσοκομείων ενσωματώνουν τα DRGs σε επίπεδο νοσοκομείου, εν όψει μελλοντικών αναφορών κόστους βασιζομένων στη δραστηριότητα, και πληρωμών στα νοσοκομεία βασιζομένων σε προοπτικούς προϋπολογισμούς, έως Σεπτέμβριο 2013.

79. Κεντρικές Προμήθειες. Η ΕΠΥ θα δημοσιεύσει μια αναλυτική ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά της (Η έκθεση του 2012 να δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο του 2013).

80. Επικαιροποίηση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας για την ενοποίηση/συγχώνευση τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (σχέδιο ΑΘΗΝΑ) (Σεπτέμβριος 2013).

81. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η νέα πολιτική αξιολόγησης σχολείων (συμπεριλαμβανομένης της αυτο-αξιολόγησης) και του εκπαιδευτικού προσωπικού ξεκινά να εφαρμόζεται. (Σεπτέμβριος 2013).

82. Στήριξη προς τους ανέργου. Η Κυβέρνηση συνολικά υιοθετεί ένα αναλυτικό Σχέδιο Δράσης μέχρι τον Ιούλιο του 2013.

83. Η Κυβέρνηση θα εκδώσει μία Πράσινη Βίβλο για την κοινωνική προστασία και πολιτική με σκοπό να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στήριξης του εισοδήματος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

84. Για την εφαρμογή του νόμου 3982/2011 για την fast track διαδικασία αδειοδότησης για τα τεχνικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερεύουσα νομοθεσία.

85. Για τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων, η Κυβέρνηση αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο χώρους διάθεσης για επικίνδυνα απόβλητα (Σεπτέμβριος 2013).

86. Ευθυγραμμίζει το σύστημα αξιολόγησης κινδύνου για τις εξαγωγές με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διασφαλίσει ότι το επίπεδο των ελέγχων συγκλίνει σε όλα τα τελωνεία με το μέσο επίπεδο των ελέγχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

87. Για τον εντοπισμό και την εξάλειψη περιττών απαιτήσεων υποβολής αναφορών για τις επιχειρήσεις η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την προπαρασκευαστική ανάλυση του Καθιερωμένου Μοντέλου Κόστους σε 13 τομείς για τον εντοπισμό διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις (Σεπτέμβριος 2013).

88. Ολοκληρώνει την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού για το Νότιο Αιγαίου έτσι ώστε να είναι συμβατός με τον τομεακό σχεδιασμό για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, την υδατοκαλλιέργεια και την ανανεώσιμη ενέργεια. Η πρώτη φάση της αναθεώρησης αυτής ολοκληρώνεται μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

89. Μεταρρυθμίζει τη δασική νομοθεσία. Επικαιροποιεί τη νομοθεσία για τα δάση και τις δασικές περιοχές μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013.

90. Μετά την αξιολόγηση του ανταγωνισμού σε τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα κατασκευαστικά υλικά και ο τουρισμός, η Κυβέρνηση ετοιμάζει τις νομοθετικές τροποποιήσεις ώστε να άρει τους δυσανάλογους ρυθμιστικούς περιορισμούς που εντοπίζονται από τον Οδηγό Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού (Competition Assessment Toolkit) (Σεπτέμβριος 2013).

91. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση διασφαλίζει την πλήρη λειτουργία (για όλους τους τύπους της πολιτικής δικονομίας, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους δεν είναι εφικτό εξαιτίας των δικαιοδοτικών/διαδικαστικών κανόνων/λόγων π.χ. εντάλματα πληρωμών, προσωρινά μέτρα) του σχεδίου για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση (e-filing) στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

92. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, η Κυβέρνηση προβαίνει σε αξιολόγηση του κατά πόσο η ψήφιση του νόμου 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις έφερε τα αποτελέσματα στα οποία αποσκοπούσε η νομοθεσία, και παρουσιάζει τα δεδομένα και τις αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που προκύπτουν από εναλλακτική επίλυση των διαφορών.

93. Διοικητική επανεξέταση υποθέσεων: Η Κυβέρνηση ετοιμάζει, σύμφωνα με το Νόμο 4048/2012 για την καλύτερη νομοθέτηση, ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει, όπου απαιτείται, την υποχρεωτική διοικητική επανεξέταση μπροστά σε μία ανεξάρτητη επιτροπή, προτού η υπόθεση πάει στα διοικητικά δικαστήρια, και το υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων. (Σεπτέμβριος 2013).

94. Ολοκληρώνουν ως τον Σεπτέμβριο του 2013 τις διαπραγματεύσεις με τον κλάδο για την εισαγωγή μόνιμων προσαρμογών στις υφιστάμενες συμβάσεις αγοράς ενέργειας, ιδίως για φωτοβολταϊκά συστήματα, με στόχο την ευθυγράμμιση των συντελεστών απόδοσης σε βιώσιμο μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παρέχουν την οικονομική βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», χωρίς να θέτει υπερβολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

95. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη μηνιαία δημοσίευση μιας έκθεσης, αναλυτικά ανά πηγή, σχετικά με την κατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγής). Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την εξέλιξη των διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης για επικείμενα νέα εργοστάσια. (Σεπτέμβριος 2013, συνεχές).

96. Υιοθετήσει αναγκαία δευτερεύουσα νομοθεσία για την εγκαθίδρυση των διαδικασιών αδειοδότησης για τους παρόχους εκπομπής ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (Σεπτέμβριος 2013).

97. Θα ξεκινήσει των διαγωνισμό για την ανάθεση των δικαιωμάτων χρήσης για την εκπομπή ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (Σεπτέμβριος 2013).

98. Για τα επαγγέλματα και τις οικονομικές δραστηριότητες η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία που θα τροποποιεί τη νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς σύμφωνα με τις γνώμες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες απαιτήσεις. Η εκκρεμούσα νομοθεσία υιοθετείται πλήρως μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013.

99. Παρουσιάζει μια πρόταση που εξειδικεύει τις δραστηριότητες που περιορίζονται αποκλειστικά και/ή από κοινού για τους διάφορους τύπους μηχανικού, αρχιτέκτονα, γεωλόγου και τοπογράφου για γνώμη στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. (Σεπτέμβριος 2013).

100. Η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό διάταγμα, το οποίο θέτει ένα σύστημα προπληρωμένων σταθερών/ ποσών συμβολαίου για κάθε διαδικαστική πράξη ή εμφάνιση στο δικαστήριο από ένα δικηγόρο, που δεν συνδέεται με συγκεκριμένο “ποσό αναφοράς” (Ιούλιος 2013).

101. Επίσης αποσυνδέει τις εισφορές οι οποίες πληρώνονται από τους δικηγόρους από τα ποσά αναφοράς των δικηγόρων για συμβόλαια και καταργεί αυτά τα ποσά αναφοράς. (Ιούλιος 2013).

102. Κατά την επανεξέταση των κανονισμών περί δημοσίων συμβάσεων δημιουργούνται τυποποιημένα έγγραφα διαγωνισμού ανά κατηγορία έργων με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση των συμβάσεων. (Σεπτέμβριος 2013).

103. Η κυβέρνηση εδραιώνει την πρωτοβουλία απλούστευσης με την επανεξέταση της “διαδρομής υλοποίησης» και το χάρτη αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, τις άδειες και τις προθεσμίες που απαιτούνται για την εφαρμογή των κύριων κατηγοριών έργων που υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (π.χ. μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, των κοινωνικών υποδομών, την επιχειρηματικότητας, ICT). Καταργεί τα περιττά βήματα, απλοποιεί τις διαδικασίες εφαρμογής και θέτει εύλογες προθεσμίες. Ειδικότερα, η κυβέρνηση καθιερώνει μια εναλλακτική για τη λειτουργία της διαδικασίας “ypologos” για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και καθιερώνει την ηλεκτρονική πληρωμή (Σεπτέμβριος 2013). H διαδικασία “ypologos” πρέπει να καταργηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

104. Η Κυβέρνηση υιοθετεί μέτρα και αρχίζει να εφαρμόζει μια στρατηγική εναντίον της διαφθοράς σε ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (Σεπτέμβριος 2013).

105. Η Κυβέρνηση υποβάλλει μηνιαία έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των Μέσων της Χρηματοοικονομικής “Μηχανικής” (Financial Engineering) . Αν είναι αναγκαίο και κρίνεται σκόπιμο, προτείνει τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων κονδυλίων και μέσων. (Σεπτέμβριος 2013).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *