Τα 15 βήματα για μείωση της γραφειοκρατίας

20140514

Τη μελέτη για την «Αποτίμηση διοικητικών βαρών σε νόμους και κανονισμούς στην Ελλάδα για 13 επιλεγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας», που συνέταξε ο ΟΟΣΑ -συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ-, σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα παρουσιάσουν αύριο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ, ενώ παράλληλα θα κάνουν γνωστά τα επόμενα βήματα για τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2012, η κυβέρνηση προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, που καλύπτει 13 τομείς της οικονομίας (γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, ετήσιοι ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες συμβάσεις, στατιστικές, φορολογικό δίκαιο- ΦΠΑ, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός και εργασιακό περιβάλλον- εργασιακές σχέσεις), αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και την τεχνογνωσία του οργανισμού στον τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών.

Μείωση της γραφειοκρατίας με 15 βήματα

Τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θεσμοθέτησε ρυθμίσεις οι οποίες παρεμβαίνουν στη γραφειοκρατία και αλλάζουν σε πολλά σημεία την καθημερινότητα των πολιτών και, όπως επισημαίνει το υπουργείο, «πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια όχι μόνο να περιοριστεί η γραφειοκρατία στο δημόσιο, αλλά και να δρομολογηθούν συνθήκες υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία».

Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Α. Ενίσχυση και αναβάθμιση ΚΕΠ, τα οποία προσφέρουν από τις αρχές Μαρτίου μία σειρά νέων υπηρεσιών, όπως:

– Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ.
– Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ.
– Πιστοποιητικά Δημοτολογίου: Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ.
– Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ.
– Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων του δημοσίου τομέα.

Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια, οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί.

– Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης πράξεων εταιριών σε ΦΕΚ.

Kαταργείται από την 1η Ιουλίου του 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ- ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

– Κατάργηση του γνησίου της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται κατά την Α’ φάση των διαγωνισμών του Δημοσίου.

Β. Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε, για πρώτη φορά, στην κατάργηση των συστημάτων αδειοδοτήσεων, ξεκινώντας από 25 διαδικασίες αδειοδότησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταργείται, σε πολλές περιπτώσεις πλήρως, η απαίτηση υποβολής φακέλου δικαιολογητικών, η οποία εξακολουθούσε να ισχύει σε άλλες περιπτώσεις κατάργησης αδειοδοτήσεων στο παρελθόν.

Στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες ισχύει πλέον το σύστημα γνωστοποίησης, που κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από τον δήμο:

– Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κλπ).

– Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (τέσσερις δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας όπως κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας).

– Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού).

Γ. Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (ένταξη νέων πιστοποιητικών, επικαιροποίηση παλαιών, κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του πολίτη) στα υπουργεία:

– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
– Ναυτιλίας και Αιγαίου.
– Παιδείας και Θρησκευμάτων.
– Εθνικής Άμυνας.

Δ. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων υπουργών

Ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο περιορίζονται ή καταργούνται συναρμοδιότητες υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ ή Π.Δ.). Ο συνολικός αριθμός των υπογραφών που καταργήθηκαν ανέρχεται σε 150.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *