Η Ομηρική Ελληνική Γλώσσα: Αυτό το κείμενο διαδώστε το παντού και σε κάθε περίπτωση φυλάξτε το

20141022

Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού…

Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη».

Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: “θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ”.
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς…
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.

CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ς’ προφέρεται ως ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( …;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ σημαίνει “θέλω πολύ”.
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε’84,2).
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το …; menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (“νέ τρώει, νέ πίνει”), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (‘) προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών», η Αναστασία Hellas-now

Πηγή:
http://60gr.com/

Αθανάσιος Νικολόπουλος • Καθηγητής στην εταιρεία Φροντιστήριο γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας
δεν θα σχολιάσω την ετυμολογία αλλά θα ήθελα να επισημάνω το εξής. όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους αλλά για να βρούμε ομοιότητες πρέπει να ξέρουμε πως να τις κοιτάξουμε. βέβαια άλλες είναι φανερές παράδειγμα ελληνικά εστι λατινικά est γερμανικά ist. τα αγγλικά δεν τα λαμβάνουμε υπόψιν γιατί είναι γερμανική γλώσσα και παίρνουμε δείγμα σύγκρισης από την μητέρα γερμανική. τα ελληνικά με τα λατινικά και τα γερμανικά έχουν ομοιότητες που είναι αδύνατο να αποδοθούν σε δανεισμό (για τις σύγχρονες λέξεις που δίνει η μια γλώσσα στην άλλη είναι άλλο ζήτημα). ιστημι sto έρπω serpo πλέκω pliceo δομή domus θεος Δjευς (ζευς) deus πάτερ pater (το η είναι το ε το μακρό γι αυτό και το ε το λέμε ψιλόν) ματερ mater καρδία cordis(γενική) σ ‘αυτά τα απλά παραδείγματα ομοιότητας πρέπει να προσθέσουμε και τα συστήματα κλίσης ρημάτων και ουσιαστικών που είναι τα ίδια κι αυτά. αγαπ ώ αγαπ άς αγαπ ά am o am as am at . ακόμα και το ταυ υπήρχε και στα ελληνικά αλλά καταργήθηκε πριν γραφούν τα ελληνικά με φωνητικό αλφάβητο κι όχι με συλλαβικό (στο συλλαβικό η φωνή γράφεται με λιγότερη ακρίβεια όπως όταν οι φωτογραφίες έχουν τετραγωνάκια που κρύβουν λεπτομέρειες όταν έχουν μικρή πυκνότητα σε εικονοστοιχεία) επειδή στα λατινικά το τ διατηρήθηκε μέχρι της χρήσης του χαλδαϊκού αλφαβήτου που κακώς ονομάζουμε λατινικό διατηρήθηκε γιατί η γραφή διατηρεί. συμπέρασμα. παρότι οι γλώσσες δανείζουν η μια στην άλλη λέξεις συνήθως οι λέξεις αυτές είναι ξεκάρφωτες και δεν ενσωματώνονται με προθέσεις εκτός από το ξανά παράδειγμα λέμε πέρασα super αλλά δεν λέμε πέρασα πενταsuper ή πανsuper όπως πάμπλουτος ή πεντανόστιμος πεντάμορφη κλπ. οι λέξεις που μοιάζουν δεν είναι δανεισμένες γιατί ποια γλώσσα χρειάζεται να δανειστεί λέξεις όπως πατέρας μητέρα ή το ρήμα είναι. να ήρθαν σε επαφή οι Γερμανοί με τους Έλληνες για να μάθουν το ρήμα είναι ή την λέξη μητέρα φαίνεται απίθανο. η μόνη λύση είναι όλες οι γλώσσες να προέρχονται από μία τότε που οι ευρωπαίοι εισέβαλλαν στην Ευρώπη και ήσαν κανά δυό χιλιάδες αλλά τότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ελληνικά γερμανικά λατινικά σλαβικά. στην Ευρώπη υπάρχουν και νησίδες γλωσσών που δεν μοιάζουν με τις υπόλοιπες. (φινλανδικά ουγγρικά βασκικά) και αυτό αποδίδεται στο ότι πρόκειται για πληθυσμούς που έχουν λευκή αλλά όχι κοινή προέλευση μ εκείνο το αρχικό γκρουπ. το αναπάντητο ερώτημα των γλωσσολόγων(το πρόλαβα ως φοιτητής) ήρθε να διαλευκάνει η σύγκριση του γονιδιώματος και οι θεωρίες προέλευσης και πληθυσμού της γης από το ανθρώπινο γένος που επαληθεύουν τις θεωρίες των γλωσσολόγων από άλλο επιστημονικό μετερίζι.

Nikos Vallianatos • ΤΕΙ
Αυτή είναι η ινδοευρωπαϊκή θεωρία, που βολεύει πολλούς ,αλλά τα παράγωγα μιας λέξης μην τα βάζουμε υπερ της γιατί κάθε λογικός, άρα και δίκαιος άνθρωπος ,άρα μη κολλημένος πολιτικά θα παραδεχθεί ότι είναι εναντίον αυτής της θεωρίας και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη η Ρώμη κοντά στην Ταρκυνια απείχε μόνο 150 περίπου χ από την Κύμη η κουμα, και οι ρωμαϊκές λεγεώνες και μετέπειτα ο χριστιανισμός μετέφεραν την ρωμαϊκή γλώσσα, πέραν των Αλπεων ,ΜΕ ΟΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΧΕ. .Να μην ξεχνούμε ότι το πρώτο γραπτό κείμενο στα λατινικά το έχουμε στο 250 πχ είναι η οδύσσεια από Θράκα απελεύθερο. Και βέβαια ο Αλέξανδρος και Μένανδρος , όχι ο θεατρικός συγγραφέας την πήγαν μέχρι τον Ινδό και τον Γάγγη ,όσοι αμφιβάλλουν αw διαβάσουν ιστορία. Τελικά ο Άγγλος έμπορος από την Βομβάη στα 1740 έκανε μεγάλη ζημιά η άνοιξε μεγάλη κουβέντα ,συγχωρήστε μου το ατονικό αλλά μα κουράζει πολύ.
Stelios Vasalakis • ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στην εταιρεία Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Σπουδαιότερη θα είναι μία συντονισμένη και προς το Υπουργείο Παιδείας….προσπάθεια για εκστρατεία διάσωσης της ελληνικής γλώσσας στην ίδια την Ελλάδα(!!!!!) από την ισοπεδωτική εισβολή της Αγγλικής, άλλοτε αυτούσιας και άλλοτε ελληνοποιημένης, που συνδυάζεται και με απίστευτη άγνοια λέξεων, συντακτικού και γραμματικής .Χωρίς επαναφορά σοβαρής διδασκαλίας των, αναπόσπαστα με τη δημοτική αλλά και τη ρέουσα γλώσσα, αρχαίων-συντακτικού -γραμματικής και ετυμολογικού, η πορεία θα είναι φθίνουσα και στο εγγύς μέλλον χωρίς επιστροφή, τα δε ανάλογα άρθρα και σχόλια θα περιορισθούν μεταξύ ελαχίστων και χωρίς αντίκρισμα στην ελληνική γλώσσα.
sphaera_mundi (συνδέθηκε μέσω yahoo)
Όλες οι ετυμολογίες που δίνει το άρθρο είναι λανθασμένες

Για να χτίσεις ένα σπίτι πρέπει να είσαι μηχανικός, για να χτίσεις ένα ωραίο σπίτι πρέπει να είσαι αρχιτέκτονας, για να θεραπεύσεις έναν ασθενή πρέπει να είσαι γιατρός .Ένας μη βιολόγος ή κάποιος που δεν έχει διαβάσει βιολογία, αν δει πρώτη φορά ένα δελφίνι, θα πει, Τι μεγάλο ψάρι και όχι -Τι μεγάλο θηλαστικό.

Έτσι και για τα ετυμολογικά προβλήματα πρέπει να έχεις ασχοληθεί επιταμένα με το ζήτημα, έστω να γνωρίζεις τι λέει η επιστήμη της γλωσσολογίας και να μην κρίνεις επιπόλαια.

Σας παραπέμπω στο άρθρο του Κου Σαραντάκου, το οποίο είναι ουσιαστικά μια επιστημονική ανασκευή πολλών από αυτά που γράφονται εδώ για την δήθεν ετυμολογία αγγλικών λέξεων από την Ομηρική γλώσσα

Η «ομηρική ελληνική γλώσσα» και ο κ. Π. Χαϊκάλης

Ευχαριστώ.

Γεώργιος Κίμινος • Piraeus, Greece
Από τα λίγα που γνωρίζω η δασεία αποτυπώνεται ως “Η” κι όχι ως “Σ” .Επίσης Η Εράσμιος προφορά φέρνει τη λατινική πολύ πιο κοντά στην κλασσική ελληνική. Η θεωρία της κοινής καταγωγής των διαφόρων πληθυσμών ή αλλιώς θεωρία της εισβολής (δηλαδή όλοι οι πληθυσμοί στην Ευρώπη είναι εισβολείς και κανείς αυτόχθων) εξηγεί με εύκολο τρόπο πολλά δυσεξήγητα ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και η μοναδική λύση στο πρόβλημα της καταγωγής των γλωσσών. Απλά είναι εφαρμογή του Δαρβινισμού στη γλωσσολογική θεωρία. Πολύ εύκολα μπορούμε να συνθέσουμε κι άλλες θεωρίες λογικοφανείς π.χ όταν 12.000 χρόνια πριν (χρονολογία τελευταίου κατακλυσμού) υπήρξε η γνώση τεράστιων κατασκευών με δυνατότητα πλεύσης (π.χ κιβωτός) υπήρξε και η δυνατότητα κατασκευής μικρότερων σκαφών με δυνατότητα

Χριστόφορος Μπενέκος • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στην Αιολική διάλεκτο το αρχικό σ έπαιρνε τη θέση της δασείας π.χ. το έρπω =serpo, ο αριθμός έξ=sex. Και το έρπω και το έξ παίρνουν δασεία, ο υπολογιστής μου δεν έχει αυτή τη δυνατότητα…

Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ λατινικὸ ἀχώριστο μόριο re (= ἀνά, πάλι), ἐξοῦ retro, δὲν ταυτίζεται μὲ τὰ ἑλληνικὰ ῥά (ἄρα), ῥᾶ (= ῥίζα), ρᾶι (= εὔκολα). Στὴ λέξη resistance ἐκ τοῦ λατινικοῦ resisto τὸ δεύτερο συνθετικὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σί-στη-μι> ἵστημι. Ἡ λέξη transfer εἶναι λατινογενὴς ἐκ τῆς προθέσεως trans (= διά) καὶ ἐκ τοῦ ῥήματος fero< ἐλληνικὸ φέρω. Τὸ τρύω δὲ σημαίνει διαπερνῶ. Δὲν ἔχω χρόνο νὰ ἀσχοληθῶ μὲ ὅλες τὶς λέξεις.

Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Aris Voytsas Τολμῶ νὰ πῶ ὅτι τὸ διαδίκτυο ἔγινε σκουπιδότοπος καὶ ἑστία μόλυνσης γιὰ τοὺς μὴ ἐνημερωμένους. Ἔχω διαβάσει ἀμέτρητες ἀνακρίβειες, ἱστορικὰ λάθη, μισόλογα καὶ ἔχω ἁλιεύσει μαργαριτάρια (σὲ λιγότερο χρόνο) περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῶν μαθητῶν μου, ποὺ στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς δικαιολογοῦνται λόγω τοῦ νεαροῦ τῆς ἡλικίας τους.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Humor: βεβαίως καὶ εἶναι δάνειο ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ χυμὸς μέσω τῆς λατινικῆς. Δὲν εἶναι ἡ εὐβοϊκὴ διάλεκτος ποὺ χρησιμοποιοῦσε τὸν ῥωτακισμὸ ἀλλὰ ἡ ἐρετρικὴ καὶ ἡ λακωνική, οἱ ὁποῖες εἶχαν σημαντικὴ ἐπίδραση στὴ λατινική, στὴν ὁποία τὸ φαινόμενο τοῦ ῥωτακισμοῦ εἶναι γενικευμένο στὴ γενικὴ πληθυντικοῦ ὅλων τῶν ὀνομάτων, πλὴν τῶν τριτοκλίτων, σὲ πολλὲς πτώσεις τῶν τριτοκλίτων, πλὴν τῆς γενικῆς πληθυντικοῦ, καὶ σὲ προσφύματα καὶ καταλήξεις ῥημάτων καὶ ……..
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Ἡ ἐτυμολογία σὲ πολλὲς λέξεις δὲν εἶναι ἀκριβής. Γιὰ παράδειγμα τὸ sponsor δὲν προέρχεται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ σπένδω> σπονδή, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὕπτιο τοῦ λατινικοῦ ῥήματος τῆς 2ης συζυγίας spondeo, spopondi, sponsum, spondere. Τὸ δὲ λατινικὸ spondeo ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ σπένδω> σπονδή.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ exit δὲν προἐρχεται ἀπ’ εὐθείας ἐκ τοῦ ἔξιτε. Προέρχεται ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ ὑπτίου τοῦ συνθέτου ῥήματος ex-eo, ex-ii, ex-itum (>exitus= ἔξοδος ), ex-ire= ἐξέρχομαι. Τὸ eo (i-v-i, itum, ire) προέρχεται ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ εἶμι= θὰ ἔρθω, θὰ
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ ἀμὴν δὲν εἶναι ἑλληνικὴ λέξη. Εἶναι δάνειο ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ amen (=εἴθε) καὶ ἀπαντᾶται διὰ πρώτη φορὰ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὡς ἀμήν. Ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀμὴν τὸ λατινικὸ amen κατὰ τὴ μετἀφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴ Λατινική.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Ἡ λέξη illusion (γαλλικὴ καὶ ἀγγλική) σημαίνει αὐταπάτη, προέρχεται δὲ ἀπὸ τὸ ὕπτιο τοῦ λατινικοῦ ῥήματος illudo, illusi, illusum (> illusio= χλευασμός, εἰρωνεία), illudere, τὸ ὁποῖο εἶναι σύνθετο in+ludo> illudo. Τὰ παραδοθὲντα ὑπὸ τοῦ Ἡσυχίου “λίζει= παίζει, λίζουσι= παίζουσι” δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι εἶναι ἑλληνικἀ, διότι οὐδεμία τοιαύτη ἑλληνικὴ ῥίζα ἀπαντᾶται σὲ κάποιο κείμενο. Τὸ τοῦ φιλοσόφου Εὐσταθίου λίζω (τοῦ 11ου μ.Χ., αἰώνα) σημαίνει χαράσσω ἢ σχίζω ἐπιπόλαια, τὸ ὁποῖο παρέχει τὴ ῥίζα τοῦ λίγδην, ἐπιλίγδην.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ serpent προῆλθε ἀπὸ τὴ μετοχὴ τῆς λατινικῆς serpens (> serpentis) τοῦ ῥήματο serpo, τὸ ὁποῖο ἐλήφθη ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σέρπω προτοῦ σιγηθεῖ τὸ ἀρχικὸ σ> ἕρπω. Ἂν λαμβανόταν ἀπὸ τὸ ἕρπω, (ὅταν πλέον εἶχε σιγηθεῖ τὸ σ), τότε θὰ ἔπρεπε ὁ λατινικὸς τύπος νὰ εἶναι herpo, διό τὸ h στὴ λατινικὴ παρίστανε τὴ δασεῖα ὡς προελθὸν ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Η, προτοῦ καταστεῖ φωνῆεν μακρό.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
sex= ἕξις. Μάλιστα. Ἡ ἑλληνικὴ λέξη εἶχε σῖγμα, τὸ ὁποῖο εἰς μὲν τὴν ἑλληνικὴ σιγήθηκε καὶ τὸ ε δασύνθηκε, εἰς δὲ τὴν λατινικὴ παρέμεινε τὸ s, ὡς εἶχε στὸ ἀρχικὸ θέμα τῆς ἑλληνικῆς (σεχ).
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Προφανῶς ὁ συντάκτης ἀγνοεῖ τὸν Ὅμηρο. Τὸ αὐτὰρ εἶναι ἐπικὸς τύπος τοῦ ἀτάρ, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀντιθετικὸς σύνδεσμος (= ἀλλά, ὅμως), τιθέμενος στὴν ἀρχὴ τῆς πρότασης, καὶ ὄχι ἐπίρρημα (= ἔπειτα, μετά).
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
1. Ἡ λέξη matrix (= μήτρα ἐπὶ ζώων, στέλεχος ἐπὶ φυτῶν) εἶναι αὐτούσια λατινικὴ παράγωγη τοῦ mater> matris (μητέρα), ἡ ὁποία προέρχεται ἐκ τῆς ἑλληνικῆς μήτηρ> μητρός.
2. Ἡ ἀγγλικὴ λέξη maturity προέρχεται ἀπὸ τὴ λατινικὴ maturitas< maturus (= ὥριμος) καὶ σημαίνει ὡρίμανση. Ἀντίστοιχη λατινικὴ ῥίζα τοῦ ἑλληνικοῦ μαδαρὸς εἶναι ἡ mad> madeo= μαδάω, βρέχομαι.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Ἡ ὀμηρικὴ λέξη (πάντοτε μὲ ἕνα λ καὶ σήμερα ὁ τάλαρος καὶ τὸ ταλἀρι) τάλαρος (= καλάθι) οὐδεμία ἐτυμολογικὴ σχέση ἔχει μὲ τὸ δολλάριο. Μὲ τὴ φράση “δῶσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι” δὲν ἐννοοῦνται καλάθια ἀλλὰ χρήματα, 5 τάλαρα/τἀλιρα.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ space προέρχεται ἀπὸ τὸ λατινικὸ spatium/ spacium (= διάστημα) καὶ τὸ λατινικὸ ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ στάδιον, τὸ ὁποῖο ὁ Ἡσύχιος διασώζει καὶ ὡς σπάδιον.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ Double δὲν προέρχεται ἀπ’ εὐθείας ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀλλὰ ἐκ τοῦ λατινικοῦ duplex (> duplicis)< διπλοῦς.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Ἡ φράση “κύσον με” εἶναι τοῦ Ἀριστοφάνους (Νεφέλαι, 81, ἡ ὁποία συμπληρώνεται “καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν”. Περὶ τοῦ ἀγγλικοῦ, ἐπειδὴ δὲ γνωρίζω ἀγγλικά, ἀποφεύγω νὰ γράψω. Ἂς τὸ ἐρευνήσει κάποιος ποὺ κατέχει ἐπαρκῶς τὴν ἀγγλική. Δὲ γνωρίζω ἂν ἡ ἀγγλικὴ χρησιμοποιεῖ καὶ τὸ k.
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Τὸ simplex παράγεται ἐκ τοῦ similis καὶ τοῦ plico (Lexicon Totius Latinitatis ab Aegidio Forcellini).
Ioli Stamatopoulou
Οι λεξεις αυτες και η προελευση τους ΔΕΝ ειναι απο μελετη της κυριας Γονεου. Ειναι απο το βιβλιο ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ “πως η ελληνικη γονιμοποιησε τον παγκοσμιο λογο” ΤΗΣ κυριας ΑΝΝΑΣ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, βιβλιο που εχει κυκλοφορησει απο το 2002. Η κ Τζιροπουλου Ευσταθιου εχει γραψει πολλα βιβλια για την ελληνικη γλωσσα, για τον Ομηρο κλπ
Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς • Ακολουθήστε • Κορυφαίος σχολιαστής
Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀνάρτηση τοῦ κειμένου ὀφείλει νὰ δώσει ἐξηγήσεις. Πρὸς τί ἡ διαφήμιση τῆς κ. Τζιροπούλου; Ἂν εἶναι δικό της τὸ κείμενο (δὲν τὸ πιστεύω), φέρει ἀκεραία τὴν εὐθύνη γιὰ τά “πασαλείμματα”.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *