Οι άνδρες που τίμησαν τα παντελόνια τους ή τις φουστανέλες τους

FtS114

Γεωργίου Πούλιου

Χρονολογικά βρισκόμαστε στις παραμονές της πολιορκίας της Τριπολιτσάς. Η μάχη της Γράνας (10.08.1821) που ήταν και η τελευταία των Οθωμανών, στην οποία νικήθηκαν κατά κράτος, τους ανάγκασε μέσα στην πλήρη απελπισία τους να επιδιώξουν διαπραγματεύσεις με τον Κολοκοτρώνη και τα παλικάρια του. Παρά τη δεινή θέση τους, είχαν το θράσος, οι Τούρκοι, να στείλουν στους Έλληνες πολιορκητές την ακόλουθη επιστολή:

Αδελφοί!
και άλλην φοράν σας εγράψαμεν και σας συμβουλεύσαμεν δια να έλθετε εις εαυτούς να γνωρίσετε τα σφάλματά σας να αποθέσετε τα όπλα και να ζητήσετε το έλεος του πολυχρονίου ημών Βασιλέως και δεν μας ηκούσατε, αλλά επήρεν ο νους σας αέρα και τυφλοίς όμασι τρέχετε εις τον όλεθρον του εαυτού σας και των λοιπών ανοήτων. Η Τουρκία εξουσιάζει τα δύο τρίτα του κόσμου και συλλογιστείτε το καλά, διότι και εις την Σερβίαν εκίνησαν μίαν τοιαύτην αποστασίαν, αλλά επωλήθησαν αιχμάλωτοι από 30 γρόσια ο καθένας και τέλος επιθυμούμεν να μάθωμεν τι ζητείτε εις την κατάστασιν όπου εκατάντησαν τα πράγματα.

Μετά από αυτές τις νουθεσίες οι Τούρκοι ζήτησαν και τα ακόλουθα:

1. Οι Έλληνες να φέρουν 15 πλοία εις τους Μύλους της Ναυπλίας, ώστε δι’ αυτών οι Οθωμανοί να πάνε στη Σμύρνη.
2. Οι Οθωμανοί να κατεβούν οπλισμένοι ή τουλάχιστον 1.000.
3. Οι Έλληνες να δώσουν στους Οθωμανούς 3.000 ζώα για τη μεταφορά τους.
4. Οι Έλληνες να δώσουν στους Οθωμανούς τροφές για 18.000.
5. Οι Έλληνες να δώσουν στους Οθωμανούς 15 επίσημους ομήρους και άλλους τόσους οι Οθωμανοί.
6. Να δώσουν οι Έλληνες στους Οθωμανούς πλοία για τη μεταφορά της οικογενείας του Χουρσίτ Πασά.
7. Να πάρουν οι Οθωμανοί όλα τα πολυτιμότερα αγαθά τους.

(βλέπετε επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος του Αμβροσίου Φραντζή, τόμος 2ος, σελίδες 53-55)

Οι Οθωμανοί της Τριπολιτσάς εξετίμησαν τα γεγονότα και τις περιστάσεις λάθος. Δεν έλαβαν υπόψη τους το σπουδαιότερο, ότι απέναντί τους είχαν τις ηρωικότερες και θρυλικότερες μορφές του 1821. Και με πρώτο και αξεπέραστο, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Οι Έλληνες πολιορκηταί, Πολιτικοί και Στρατιωτικοί, άκουσαν όλα αυτά και σεβόμενοι τον εαυτό τους, την ιστορία τους και τους προγόνους τους, με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών τους και των υπολοίπων Ελλήνων, σεβόμενοι τα παντελόνια που φορούσαν και το περιεχόμενο αυτών, έδωσαν την ακόλουθη απάντηση:

1. Εμείς θέλομεν από εσάς τους Τούρκους όλα τα άρματα χωρίς να μείνει εις εσάς μήτε και ένα μικρό μαχαιράκι για να κόπτετε ψωμί.
2. Να δώσετε έπειτα 125.000.000 γρόσια (πλέον των 20.000.000 διστήλων) δι’ όσας ζημίας επροξένησεν ο Κεχαγιάμπεης εις τας Πάτρας, εις την Βοστίτζαν, εις την Κόρινθον και εις το Άργος και δια τα έξοδα της πολιορκίας της Τριπολοτσάς και όταν μας δώσετε τα 125.000.000 αυτά, θέλομεν συγχωρήσει να πάρετε από τα πράγματά σας, ότι είναι δίκαιον και να σας εμβαρκάρουμεν κατά την πρότασίν σας, χωρίς να πειραχθεί ούτε η τρίχα του ελαχιστοτέρου Οθωμανού.
3. Σας υποσχόμεθα εν ταυτώ να σας μετακομίσωμεν εις το Ναύπλιον και σας εμβαρκάρωμεν εις ότι καράβια θέλετε (βλ. Αμβρ. Φραντζής, Τομ. 2, σελ. 56).

Οι Οθωμανοί της Τριπολιτσάς όταν έμαθαν την ηρωική και θαρραλέα απάντηση των Ελλήνων κυριευθήκανε από τρόμο. Δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των Ελλήνων, το μόνο που προσέφεραν, τα σπίτια τους, τα έπιπλά τους και τα χωράφια τους. Που τα βρήκαν όλα αυτά; Πότε τα αγοράσανε και τα δωρίζανε οι πλιατσικολόγοι;

Ο Κολοκοτρώνης απέρριψε και τους νέους όρους. Μετά από αυτά ο θρίαμβος των Ελληνικών όπλων έφερε τη λευτεριά της Τριπολιτσάς, με πρώτο να ανεβαίνει τα τείχη αυτής στις 23.09.1821 τον Παναγιώτη Κεφαλά και να ανοίγει την Αναπλιώτικη Πόρτα.

Αυτοί ήταν οι πρόγονοί μας. Αυτοί ήταν άνδρες. Διαβάστε Ιστορία Γραικύλοι.

Καλλιθέα, 09.12.2010

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *