Τι έχει αλλάξει από το 1893;

FtS111

Blog Troktiko

Σας στέλνω αυτό το κείμενο, το οποίο βρήκα στο βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Λυκείου (1998), που γράφτηκε και δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα του 1893 και θέτω το εξής φιλοσοφικό ερώτημα: Τι έχει αλλάξει από τότε;

Διαβάστε:”Το επί Τουρκίας αρματωλίκι έτεκε γνήσιον τέκνον το βουλευτικόν αξίωμα. Οι μόνοι αληθώς ελεύθεροι και μακάριοι πολίται της Ελλάδος είναι οι βουλευταί. Είναι αυτό τούτο δικτάτορες, έχουσι το… δεσμείν και λύειν και πρώτος αυτών ο βασιλεύς Γεώργιος. Η Κυβέρνησις δεν περιποιείται μόνον και θωπεύει αυτούς, αλλ’ είναι η εντελής θεράπαινα πάσης αυτών αθεμίτου βουλής και πράξεως. Εάν φανεί δυστροπούσα, ανατρέπουσι τους λέβητας και τότε η μετ’ αυτήν καθίσταται χειροηθεστέρα. Πόσοι ψηφίζουσι κατά συνείδηση; Πέντε ή δέκα, οι δε λοιποί; Κατά τας δωρεάς, ας προέχει η εξουσία ή κατά τας ελπίδας, ας η αντιπολίτευσις. Εις ουδέν χρηματιστήριον της Ευρώπης πιστεύομεν να γίνονται τόσαι δοσοληψίαι, όσαι εν τω αχυρώνι εκείνω όστις εν Αθήναις καλείται Βουλευτήριον. Πρέπει να χορτάσωσι πάντες οι συγγενείς! πάντες ει δυνατόν, οι ψηφοφόροι εκάστου βουλευτού. Ιδού λοιπόν ο προϋπολογισμός του κράτους και τα δημόσια υπουργήματα, φάγετε και ευφρανθείτε. Πάσαι αι επαρχιακαί θέσεις πρέπει να περιέλθωσιν αναποφεύκτως εις τους οπαδούς της θριαμβευσάσης φατρίας, γενική λοιπόν προγραφή των αντιφρονούντων. Δυστυχείς ούτοι. Ου μόνον εκβάλλονται εκ των θέσεων, αλλά φορολογούνται και αδίκως, και φυλακίζονται και απάγονται ως νεοσύλλεκτοι και φιλοξενούσι, κατ’ εξαιρετικήν χάριν, τα μεταβατικά, και το φοβερώτερον πάντων, δεν ευρίσκουσι δικαιοσύνην ενώπιον των δικαστηρίων. Πάσαι αι αρχαί υπακούουσιν, αμέσως ή εμμέσως, εις τα νεύματα του βουλευτού. Εάν προχωρήσει τις αναζητών την πηγήν πάσης επαρχιακής ελεεινότητος, θα φθάσει αναποφεύκτως εις το Βουλευτήριον. Τις προστατεύει τον ληστήν, τον έχοντα ισχυρούς συγγενείς, ή δυνάμενον δι’ αιματηρών απειλών να επιβάλλει θέλησιν εις τους εκλογείς; Ο Βουλευτής. Τις σώζει τον επί φόνω ή κλοπή δικαζόμενον; Ο Βουλευτής. Τις απονέμει αυτώ βασιλική χάριν; Ο Βουλευτής. Τις παρέχει άσυλον εις τον φυγόδικον ή εις τον λαθρέμπορον; Ο Βουλευτής. Τις απαλλάσει της τιμωρίας τον καταχραστήν υπάλληλον; Ο Βουλευτής. Τις τηρεί εις την θέσιν του τον αξιωματικόν, αν ο προϊστάμενος αυτού καταγγέλει ως συννενοούμενον μετά των ληστών; Ο Βουλευτής. Τις παραλύει την ιεραρχίαν της υπηρεσίας, την πειθαρχίαν του στρατού, το αδέκαστον της δικαιοσύνης; Ο Βουλευτής. Όπου υπάρχει σαπρότης τις, φαίνεται ο οδούς του ζωϋφίου τούτου. Και όμως οι άνθρωποι εκστρατεύουσιν κατά των ακρίδων. Εάν εξετάσει τις δια του μικροσκοπίου τας λεγομένας επιρροάς της Ελλάδος, θα φρίξει επί τω ειδεχθί θεάματι. Μακάριοι οι μη έχοντες επιρροήν. Μακάριοι οι βιούντες λεληθότως. Ότι παρ’ άλλοις είναι τιμαλφές κειμήλιον, εν Ελλάδι είναι λύθρον αίματος και δακρύων.

 

***

Το κείμενο αυτό αλιεύσαμε από το Blog Troktiko στις 08.07.2010 πριν δολοφονηθεί ο Σωκράτης Γκιόλιας κάτω από συνθήκες που μοιάζουν αρκετά περίεργες. Ας είναι λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία μας μία ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη αυτού του θαρραλέου και γενναίου ανθρώπου – δημοσιογράφου που ούτε καν τον γνωρίζαμε, όπως επίσης δεν τον γνώριζε, πλην όμως εκτιμούσε τη δουλειά του, το απειράριθμο πλήθος αναγνωστών του blog troktiko που είχε την πρώτη θέση σε αναγνωσιμότητα σε πανελλήνια και όχι μόνον κλίμακα. Να ‘ναι άραγε αυτό τυχαίο; Δεν νομίζω.

Στις δύσκολες μέρες που διέρχεται η πατρίδα μας, με πλήρη μεν πλην κάπως ιδιότυπη δημοκρατία που κατάφερε να φέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων σε απόγνωση, δεν είναι μόνον η οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο. Σε μεγάλη κρίση βρίσκεται και η πληροφόρηση με ευθύνη των ΜΜΕ. Με περίεργο τρόπο μας θυμίζει το troktiko άλλες επίσης δύσκολες εποχές που ψάχναμε να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας, άλλοτε από το BBC και άλλοτε από την Deutsche Welle. Ταυτοχρόνως ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο διάδοχο blog tro-ma-ktiko.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *