Κάτοικοι του χωρίου Σκαμνού (Προκοβενίκου) κατά τα μέσα του 19ου αιώνος

υπό Περικλέους Αστρακά     1) Οι κάτοικοι του χωρίου Σκαμνού (Προκοβενίκου) του παλαιού Δήμου Ηρακλειωτών, κατά το έτος 1853 μ.Χ. ανήρχοντο εις τεσσαράκοντα επτά (47) άτομα, βάσει του διασωθέντος Δημοτολογίου του έτους 1853 – και φέρονται καταχωρημένοι υπ΄ αύξοντας αριθμούς […]

Ο Σκαμνός ήταν κεφαλοχώρι

Μετά την επανάσταση του 1821 και πιο σωστά μετά την παγίωση και την αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους, συνεστήθη μικτή επιτροπή, από Έλληνες και Τούρκους, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών, που είχαν ελευθερωθεί. Η Επιτροπή αυτή, για να […]

Οι πρώτοι κάτοικοι του Σκαμνού

Γεωργίου Λ. Αστρακά Στην ενότητα αυτή εξειδικεύοντας θα ασχοληθούμε με τους πρώτους οικιστές του Σκαμνού., ακολουθώντας κατά την έρευνα περισσότερο την οδό των λογικών αναγωγών και συσχετίσεων, αφού στη διάθεσή μας δεν υπάρχουν για το ζήτημα αυτό ειδήσεις από γραπτές […]

Μαρτυρία Γιάννη Μακρή

Ο εκπαιδευτικός κ. Γιάννης Μακρής (Λαμία), ανακαλύπτει κείμενο για το Σκαμνό, γραμμένο από διατελέσαντα δάσκαλο του χωριού (ΦτΣ Νο 34 Μάίος – Ιούνιος 1996) (διατηρεί την διατύπωση του Γεωργίου Δ. Κοτσίλη, Δασκάλου Σκαμνού). Το αρχικό όνομα του χωρίου ήτο Σκαμνός. […]

Σηροτροφία

Γεωργίου Λ. Αστρακά Από την ανάλυση που κάναμε οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως οι πρώτοι οικιστές του χωριού ήσαν Σλάβοι κτηνοτρόφοι. -Με μόνα τα έσοδα από την κτηνοτροφία ήταν δυνατόν να αποκτήσουν τέτοιο και τόσο πλούτο, ώστε να θεωρούνται πλούσιοι; Ασφαλώς […]

Γραπτές πηγές

Γεωργίου Λ. Αστρακά Ασχολούμενοι με την ιστορία του χωριού μας καταφεύγουμε στη στοματική παράδοση, αλλά επισημαίνεται πως αυτή μπορεί να μην ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Έχει αρκετά ψήγματα αλήθειας που μας επιτρέπουν, ύστερα από συνδυαστικές αναφορές στις γραπτές πηγές, να […]

Στοματική παράδοση

Γεωργίου Λ. Αστρακά Από τα μαθητικά μου χρόνια είχα δείξει έντονο ενδιαφέρον για να μάθω την ιστορία του χωριού μας, του Σκαμνού. Τούτο οφειλόταν κατά πρώτο και κύριο λόγο στην αγάπη που είχα να διαβάζω ιστορικά βιβλία και κατά δεύτερο […]