Για τα .. «πνευματικά» στο Δήμαρχο! [I]

FtS72

Με τη γνωστή υπόθεση του αμφίβολης νομιμότητας και σκοπιμότητας, πλην με σαφείς τριβές, διχασμούς και οξύτητες, κτιριακού συμπλέγματος που ανεγείρεται από την εκκλησιαστική επιτροπή Σκαμνού πάνω ακριβώς στην μόλις τελευταία διαμορφωθείσα πλατεία του χωριού για να χρησιμεύσει σαν 2ο πνευματικό κέντρο, ασχολήθηκε σε πλήρη απαρτία το πολυμελές συμβούλιο του Δήμου Γοργοποτάμου. Το θέμα έθεσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαμνού με έγγραφό του προς το Δήμο που ήδη δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της ΦτΣ.

Η συνεδρίαση

Το ζήτημα εντάχθηκε για συζήτηση στα θέματα ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου Γοργοποτάμου με αριθμό 20 την Τρίτη το βράδυ, ώρα 20:30 στις 03.06.2003. Αρκετοί Σκαμνιώτες παρέστησαν στη συνεδρίαση καταλαμβάνοντας όλο το ελεύθερο για τους δημότες χώρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλοί από αυτούς μετέβησαν –εργάσιμη ημέρα η ίδια, όπως και η επομένη- για το σκοπό αυτό από την Αθήνα.

Μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης που έμοιαζε, κατά έναν εντυπωσιακά συμπτωματικό τρόπο με το επίμαχο ζήτημα Σκαμνού, ad hoc περίπτωση που λένε οι νομικοί, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Πολύζος πρότεινε, βλέποντας τους πολυάριθμους Σκαμνιώτες που παρευρίσκοντο στην αίθουσα και έγινε ομόφωνα δεκτό, να προταχθεί η συζήτηση του θέματος Σκαμνού.

Ο Δήμαρχος λαβών το λόγο έκανε μία κατατοπιστική εισήγηση σε ήπιους τόνους ιστορώντας την όλη υπόθεση με τρόπο ικανοποιητικό. Στο «δια ταύτα», όμως, έκλεισε την εισήγησή του επικρίνοντας δριμύτατα τον πολιτιστικό σύλλογο Σκαμνού που έφερε το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο χαρακτηρίζοντας το σχετικό υπόμνημα (δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της ΦτΣ) «απαράδεκτο», ότι «κατεβάζει χαμηλά το επίπεδο και ως εκ τούτου δεν καταδέχεται να ασχοληθεί και να το σχολιάσει», ενώ σε άλλο σημείο ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σπαθούλας απέρριψε τις κατηγορίες του Σκαμνιώτικου πολιτιστικού συλλόγου, δηλώνοντας ότι «κατέχει πολύ καλά τους νόμους», «δεν χρειάζεται μαθήματα» και άλλα παρόμοια.

Επί της συνολικής διαδικασίας οι Σκαμνιώτες, ανεξάρτητα από τη στάση του Δημάρχου, δηλώνουν ικανοποιημένοι και υπογραμμίζουν την οργάνωση και διεύθυνση της συζήτησης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Πολύζο, που έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στους δημότες του Σκαμνού, τόσο από την μία πλευρά, όσο και από την άλλη, να εκθέσουν τις απόψεις τους. Το γεγονός αυτό, εκτιμάται επίσης, έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να μορφώσουν γνώμη και άποψη επί του θέματος. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μερικοί σύμβουλοι, λαβόντες το λόγο έκαναν καίριες επισημάνσεις.

Μια σειρά από εύλογα ερωτήματα για τον μη πληροφορημένο, μπόρεσαν να λάβουν απαντήσεις με τη δημοκρατική διαδικασία του «ενώπιος ενωπίω», όπως:

-Πόσο πιεστικές είναι οι ανάγκες για τη δημιουργία ενός δεύτερου πνευματικού κέντρου στο Σκαμνό των 35 κατοίκων που το καλοκαίρι μπορεί και να διπλασιάζονται;

-Πόσο «εκκλησιαστικές» και πόσο «πνευματικές» είναι οι μεθοδεύσεις που καταστρέφουν τη μοναδική πλατεία του μικρού οικισμού, στην οποία η τοπική αυτοδιοίκηση έχει επενδύσει, μόλις πρόσφατα, αρκετά εκατομμύρια δραχμές, χωρίς μάλιστα το υπόψη κοινωνικό αγαθό να αναπληρώνεται;

-Πόσο ισχυρή είναι η άποψη ότι το κτίσμα ανηγέρθη σε χώρο ιδιοκτησίας της εκκλησιαστικής επιτροπής και όχι σε οικόπεδο του δημοσίου (ΟΤΑ) που δεν τους ανήκει;

-πόσο συνεπής υπήρξε ο Δήμαρχος με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο, αλλά και ρητές υποσχέσεις και δεσμεύσεις του για αποκατάσταση της νομιμότητας και της ευπρέπειας; Η φραστική επίθεσή του κατά των γνωστών στην ευρύτερη περιοχή συνδημοτών του οικισμού Σκαμνού που επί 25 και πλέον έτη μετέχουν και στηρίζουν τον Σύλλογό τους με ένα επίσης γνωστό και μεστό έργο και κοινωνική προσφορά, ανθρώπων με γνωστή ταυτότητα, με γνωστό βίο και πολιτεία, απαντά ικανοποιητικά στις συγκεκριμένες επισημάνσεις του υπομνήματος που προσδιορίζονται με τις αρμόζουσες εκφράσεις του άρτιου ελληνικού λεξιλογίου;

Τα επιχειρήματα του Δημάρχου

Το μόνο στοιχείο που ο Δήμαρχος επικαλέσθηκε και το οποίο προσυπέγραψε και ο / η νομικός σύμβουλος του Δήμου, είναι οι προφορικοί ισχυρισμοί των αυθαιρετούντων και μία επιστολή της πρώην κοινότητας Οίτης που απευθύνεται στην Εκκλησιαστική επιτροπή Σκαμνού και αναφερόμενη στον υπόψη χώρο της πλατείας, με ή χωρίς συγγνωστή πλάνη, ζητάει την συναίνεσή της να διαμορφώσει τον υπόψη χώρο σε πλατεία του χωριού, όπερ και εγένετο.

Οι παρεμβάσεις των Σκαμνιωτών

Στη διάρκεια της διαδικασίας οι εκπρόσωποι του σκαμνιώτικου Συλλόγου, με απόλυτη κοσμιότητα και χωρίς να σταθούν καθόλου στις προσβολές του Δημάρχου, παρουσίασαν ενώπιον της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου τους συμβολαιογραφικούς τίτλους κυριότητας του συνολικού χώρου, από τη σχολική εφορία το έτος 1936 (μέλη της σχολικής εφορίας οι αείμνηστοι συγχωριανοί Γκόλφης και Ζαλαώρας), όπου είναι κτισμένο το σχολείο του χωριού και στη συνέχεια κατά παραχώρηση, στην ίδια οικοπεδική έκταση ανηγέρθη και ο Ναός του χωριού.

Έχουμε την εντύπωση ότι οι σύμβουλοι πρόσεξαν το δεδομένο αυτό και εντυπωσιάστηκαν καθώς ο σύλλογος του Σκαμνού έκανε αυτό που δεν έπραξε παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, πολλαπλές υποδείξεις η αρμόδια αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κόλαφος για την νομική γνωμάτευση και τον / την νομικό που παρέλειψε να κάνει αυτό που θα έπραττε ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής της νομικής. Ο ίδιος ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι το στοιχείο αυτό το αγνούσε.

Το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε από τους εκπροσώπους του πολιτιστικού συλλόγου αντίγραφο του υπόψη συμβολαιογραφικού τίτλου, πράγμα που έγινε από τον μηχανικό Κώστα Γέμελο, πρόεδρο του Συλλόγου, με την πρόσθετη εκπόνηση ενός τοπογραφικού σχεδίου όπου εμφανίζονται οι επί μέρους ιδιοκτησίες μέχρι και ακρίβεια εκατοστού, οι οποίες σταδιακά διαμόρφωσαν την οικοπεδική έκταση του υπόψη συγκροτήματος.

Λαϊκή συνέλευση

Από την όλη διαδικασία φάνηκε, επίσης, ότι αυτός ο ουσιαστικός θεσμός της λαϊκής συνέλευσης του δημοτικού διαμερίσματος, κακοποιήθηκε με ευθύνη κυρίως του προέδρου του τοπικού συμβουλίου Οίτης, όπου υπάγεται ο Σκαμνός. Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του και για να δικαιολογήσει την κατάσταση, ανέφερε ότι στη συνέλευση της 26ης Δεκεμβρίου 2002 στο Σκαμνό υπό την προεδρεία του, όπου επί 40 και πλέον δημοτών – συμμετασχόντων μόνον δύο ψήφισαν υπέρ του υπόψη κτίσματος (η υπό κρίση άδεια της ειδικής υπηρεσίας που τιτλοφορείται «Ναοδομία» αναφέρεται σε «πνευματικό κέντρο – κυλικείο», πονηρό εφεύρημα για την παράκαμψη της Εφορίας με την άδεια … της Εκκλησίας!!), παρέστησαν κατά κύριο λόγο μόνον οι εκπρόσωποι της μιας πλευράς. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε να δοθεί η εντύπωση, ότι εδώ πρόκειται περίπου για δύο περίπου ισάριθμες «παρατάξεις». Αποσιωπήθηκε όμως το γεγονός ότι ο πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου, έλαβε εντολή να οργανώσει για τις 11.01.2003 νεώτερη λαϊκή συνέλευση, που ωστόσο δεν πραγματοποίησε (;) όπως οψίμως λέει, μιας και ελάχιστοι προσήλθαν στο δωματιάκι του Ιατρείου του χωριού, χωρίς επαρκή προειδοποίηση, για να συμπληρώσει ο ίδιος, ότι βρήκε, αξιολόγησε και αναγνώρισε ως τίτλο κυριότητος την παραπάνω μνημονευόμενη επιστολή!

Είναι προς τιμήν του Σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου που φέρει το βαρύ όνομα του «Γοργοπόταμου», παρά την αμηχανία που επλανάτο στην αίθουσα της συνεδρίασης και την προφανή επιπολαιότητα και προχειρότητα των χειρισμών, η πρόταση να πραγματοποιηθεί επί τέλους μία σωστή λαϊκή συνέλευση του Σκαμνού με την εκ προοιμίου δέσμευση το αποτέλεσμα της συνέλευσης αυτής να σεβαστεί ο Δήμος και οι επλεκόμενοι, χωρίς άλλες περιπλοκές και διενέξεις. Πολλοί από τους συμβούλους τους οποίους θέλουμε να συγχαρούμε για το ήθος και την ευπρέπειά τους, έδειξαν πρόθυμοι να παραστούν και να μορφώσουν προσωπική γνώμη και άποψη στην λαϊκή αυτή συνέλευση του Σκαμνού. Οι δημοτικοί σύμβουλοι, συμπολιτευόμενοι ή αντιπολιτευόμενοι μπορούν να υπηρετήσουν το Δήμο και την τοπική μας κοινωνία και με τη γενναία στάση τους, ακόμη και αν βρισκόμαστε με συγκεκριμένες ευθ’υνες και παραλήψεις μπροστά σε «τετελεσμένα γεγονότα».

Παρά την καταλυτική εξέλιξη και τεκμηρίωση της υπόθεσης, έχουμε την αίσθηση ότι ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιώνοντας την αποστολή του ως φορέα πολιτισμού, τείνει να αποδεχθεί αυτή την πρόταση, αν και η αρχική αταλάντευτη θέση ήταν να «αποκατασταθεί η νομιμότητα, ακόμη και αν χρειασθεί να εξαντληθούν όλοι οι βαθμοί δικαστικής διευθέτησης του θέματος».

Από την Εφημερίδα της Οίτης που συντάσσεται από τον κ. Μιχάλη Γρούσπα, δημοτικό Σύμβουλο, αντλούμε την πληροφορία ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε επί της υποθέσεως την αινιγματική απόφαση να αναβάλλει την … απόφαση. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί και από την ανάγκη να αξιολογηθούν τα στοιχεία και οι συμβολαιογραφικοί τίτλοι που προσκομίσθηκαν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *