Η Εισαγωγή του Ευρώ

FtS55

Είναι πλέον βέβαια η είσοδος της χώρας μας στην περίφημη ΟΝΕ (Οικονομική & Νομισματική Ενοποίηση) της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης) και μία από τις συνέπειες αυτής της ευτυχούς εξέλιξης είναι ότι σε λίγο θα αντικατασταθεί το εθνικό μας νόμισμα, η δραχμή από το νέο νόμισμα το Ευρώ που έλαβε το όνομά του από την ελληνική λέξη Ευρώπη και δικαίως περιποιεί τιμή στους Έλληνες. Η ίδια αυτή τιμή γίνεται περισσότερο αισθητή και από την διπλή αναγραφή πάνω στα νέα χαρτονομίσματα του νέου όρου τόσο με λατινικούς, όσο και με ελληνικούς χαρακτήρες Ευρώ / Euro.

Πόσο στ΄αλήθεια είμαστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μεταβολή και ποιά είναι τα ουσιωδέστερα σημεία που αξίζει να έχουμε υπόψη μας;

Από τις σημειώσεις και παρουσιάσεις του διευθυντού μας σύνταξης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα επιχειρήσεων του τουρισμού της χώρας, σταχυολογούμε μερικά καίρια σημεία, που αναμφίβολα εκτιμάται ότι θα ενδιαφέρουν τους αγαπητούς αναγνώστες της ΦτΣ.

1. Γιατί χρειάζεται το ενιαίο νόμισμα;

Πολλά μπορεί να ειπωθούν, αλλά απλουστεύοντας τα πράγματα στεκόμαστε στο βασικότερο επιχείρημα που θεωρεί το ενιαίο νόμισμα «απαραίτητο συμπλήρωμα της ενιαίας αγοράς».

2. Κρίσιμα στάδια εισαγωγής του Ευρώ:

• μέχρι τον Ιούνιο 2000 τελικές αποφάσεις ένταξης της δραχμής στο Ευρώ
• 31.12.2000 / 01.01.2001 Κλείδωμα ισοτιμίας δρχ / ευρώ (για την ώρα 340,75)
• 2001 • Δουλεύουμε με δύο νομίσματα
• δραχμή σαν σταθερή υποδιαίρεση του ευρώ
• μόνον η δραχμή κυκλοφορεί σαν νόμισμα
• 01.01.2002 • Εισαγωγή ευρώ σαν βασικού νομίσματος
• η δραχμή υποκαθίσταται στους πρώτους μήνες από το νέο νόμισμα

3. Συμβάσεις:

• για το 2001 σε δραχμές ή ευρώ

• επιλογή νομίσματος • αρχή της «μη υποχρέωσης, μη απαγόρευσης»
• κλειδί στην επιλογή η ισοτιμία 31.12.2001
• εφ όσον μπορούμε, μάλλον είναι καλή η επιλογή ευρώ προκειμένου περί πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό
• μετατροπή για υφιστάμενες συμβάσεις σε εθνικό νόμισμα που εκτείνονται στο μέλλον με βάση συγκεκριμένους κανόνες μετατροπής και στρογγυλοποίησης (6 δεκαδικά και τριγωνική κίνηση αν από ένα νόμισμα των 12 χωρών της ζώνης ευρώ θέλουμε να μεταβούμε στο άλλο: πχ δραχμή / ευρώ / Μάρκο)

4. Εσωτερική οργάνωση επιχειρήσεων:

• computers / λογιστικά / τιμολόγηση

• να τρέξουν για το 2001 σε δύο νομίσματα (δραχμή / ευρώ)
• να δέχονται δεκαδικά στα ευρώ
• να εξασφαλίζεται η αυτόματη μετατροπή από το ένα νόμισμα στο άλλο
• να εξασφαλίζεται ανά εγγραφή η συμφωνία των λογιστικών άρθρων (τακτοποίηση μικροδιαφορών από στρογγυλοποιήσεις)
• να τιμολογούν με διπλή αναφορά νομίσματος
• ταμειακές μηχανές • στη φάση αντικατάστασης του νομίσματος να λειτουργούν με δύο νομίσματα ή δύο παράλληλες μηχανές
• πιστωτικές κάρτες • συστήνεται ευρεία χρήση το 2001 σε ευρώ που θα λειτουργεί μόνον σαν λογιστική αξία

5. Χρηματοπιστωτικό κύκλωμα:

• συναλλαγματικές διαφορές • καταργούνται για το περιβάλλον το ευρώ (πάνω από το 55% του τουρισμού στην Ελλάδα)
• δάνεια / επιτόκια • δανεισμός σε ξένο νόμισμα ή από ξένες τράπεζες με πολύ καλούς όρους και χωρίς κινδύνους συναλλάγματος

• προμήθειες τραπέζης • καταργούνται οι προμήθειες συναλλάγματος για τη ζώνη ευρώ
• περιορίζονται τα εισπρακτικά και εμβαστικά έξοδα
• περιορίζονται οι δαπάνες για τα ταξίδια –επαγγελματικά και αναψυχής- σε σχέση με τις μετατροπές του νομίσματος

• αναδιοργάνωση τραπεζών • οι ελληνικές τράπεζες πιέζονται να οργανωθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές

6. Επιπτώσεις στην αγορά:

• Ανταγωνισμός • οι τιμές θα συγκρίνονται ευκολότερα από τους πελάτες. Μεγαλύτερη διαφάνεια στην επιλογή. Σωστή και γρήγορη αξιοποίηση της ευκαιρίας. Ένταση του ανταγωνισμού.
• Αύξηση εμπορίου • με μόνη την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος θα ενισχυθεί το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο
• Τουρίστες ευρώ • τουρισμός χωρίς μετατροπές νομισμάτων
• ασθενέστερα νομίσματα που μένουν απ έξω θα μας ανταγωνίζονται σκληρότερα
• Ανταλλακτήρια • Θα απολεσθεί ένα μεγάλο μέρος δραστηριότητας ανταλλακτηρίου συναλλάγματος
• Προσαρμογή • τυχόν αδυναμίες προσαρμογής, ιδίως μικρών επιχειρήσεων, θα προκαλέσουν δυσλειτουργία και πιθανόν απώλεια ανταγωνιστικότητας

7. Γενικότερες επιπτώσεις:

• ο καταναλωτής • «ψυχολογικές» τιμές δρχ πχ 999 δρχ δεν θα μπορούν να εφαρμοσθούν λόγω της μεγάλης διαφοράς αξίας του νομίσματος
• ο μισθός σε ευρώ θα φαίνεται αστείο ποσό σε σχέση με το δραχμικό που ..γεμίζει το μάτι!
• η αξιολόγηση των νέων τιμών θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό ζήτημα και ανάγκη ευαισθητοποίησης των καταναλωτών
• η μεταπήδηση στις νέες τιμές με «καπέλο», ευκαιρίας δοθείσης κλπ
• ο ευρωπαϊκός τουρισμός • να φανεί η Ευρώπη σαν ενιαίος προορισμός για Αμερική και Ασία
• ισχυρό νόμισμα • αντίπαλο δέος στο δολάριο και το Γιεν
• προοπτική για «νόμισμα καταφύγιο»
• όφελος από εκδοτικό προνόμιο σε σχέση με το νόμισμα έξω από τα όρια της ΕΕ (ΗΠΑ 1996: 12 δις δολάρια όφελος από αυτή και μόνο τη δραστηριότητα)

• δημοσιονομικά • Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
• συνεχής παρακολούθηση, έλεγχος, οδηγίες, υποστήριξη
• απασχόληση, πληθωρισμός, έλλειμμα

8. Τελικό συμπέρασμα:

Θετικές σε μέσους όρους οι επιπτώσεις.

Η εισαγωγή του ευρώ αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία και πρόκληση να εκτεθούμε σε συνθήκες ανταγωνισμού και να προχωρήσουμε πάνω σε νέες υγιείς και σταθερές βάσεις και όχι σε αλλεπάλληλες υποτιμήσεις του εθνικού μας νομίσματος προκειμένου να προωθήσουμε τις εξαγωγές των αγαθών και υπηρεσιών μας (κυρίως τουρισμός).

Η αναβάθμιση της ποιότητας και ο εμπλουτισμός της παλέτας των προσφερομένων υπηρεσιών, είναι στη σωστή κατεύθυνση

***
Η δραχμή ισχύει σαν ελληνικό νόμισμα εδώ 2,5 έως 3 χιλιετίες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *