Νέο σύστημα πληρωμής αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρίες

FtS57

Υπό Γεωργίου Δ. Τζιβάρα, Οκονομολόγου – Ασφαλιστή,
Διοικητικού Συμβούλου της Interlife & μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σ.Α.Π.

Από την 1η Μαϊου του τρέχοντος έτους άρχισε να εφαρμώζεται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, νέο σύστημα πλρωμής αποζημιώσεων στους αναίτιους οδηγούς που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα, με ορισμένες όμως προϋποθέσεις.

Το σύστημα αυτό νομάσθηκε Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (=ΣΑΠ) και αποτελεί μία συμφωνία άμεσου διακανονισμού υλικών ζημιών μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, όσων εξ αυτών θέλησαν να συμμετέχουν στο σύστημα. Για την παρακολούθηση της συμφωνίας και την επίλυση των διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συστήθηκε ειδικό όργανο, η «Διαχειριστική Επιτροπή» του ΣΠΑ, η οποία αποτελείται από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ασφαλιστικών εταιριών μελών του ΣΑΠ.

Το νέο σύστημα διαφέρει από το παλιό σε δύο σημεία:

1. Καθιαιρώνεται νέο έντυπο δήλωσης ατυχήματος «Φιλική Δήλωση», όπως ονομάζεται, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους δύο οδηγούς που ενεπλάκησαν στο ατύχημα, χωρίς διαξιφισμούς και αντιδικίες, γι΄αυτό ονομάζεται και «φιλική δήλωση». Ο κάθε οδηγός συμπληρώνει τα στοιχεία στη δική του στήλη και απαντά στο ερωτηματολόγιο τι ακριβώς έκανε ο ίδιος τη στιγμή του ατυχήματος π.χ. σε ποιό δρόμο εκινείτο, αν έστριβε, αν ήταν σταματημένος, αν υπήρχαν σήματα κ.ά. Ο κάθε οδηγός παίρνει από ένα αντίγραφο της Φιλικής Δήλωσης (είναι εις διπλούν) χωρίς να έχει σημασία ποιος θα πάρει το πρώτο ή το δεύτερο αντίγραφο, γιατί και τα δύο θεωρούνται «πρωτότυπα» και τα υποβάλλουν και οι δύο στην ασφαλιστική τους εταιρία.
2. Το δεύτερο σημείο που διαφέρει το νέο σύστημα από το παλιό, το οποίο είναι και ο κύριος στόχος εφαρμογής του συστήματος, είναι ότι ο αναίτιος οδηγός θα αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία και όχι από την εταιρία του υπαίτιου οδηγού, όπως ίσχυε με το παλιό σύστημα.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου συστήματος

Για να εφαρμοσθεί το νέο σύστημα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις. Εάν δεν υπάρχει έστω και μία από αυτές, δεν εφαρμώζεται, οπότε θα ισχύσει το παλιό σύστημα.

1. Να έχουν ενταχθεί στο σύστημα αυτό και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες που ασφαλίζουν τα δύο οχήματα.
2. Το ατύχημα να έχει προκαλέσι μόνον υλικές ζημιές και όχι σωματικές βλάβες, έστω και ελαφράς μορφής.
3. Στο ατύχημα να εμπλέκονται μόνον δύο αυτοκίνητα.
4. Το ατύχημα να συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
5. Το ύψος των υλικών ζημιών του αναίτιου οδηγού να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.200.000 δρχ.
6. Συμπλήρωση και υπογραφή της Φιλικής Δήλωσης και από τους δύο οδηγούς

Γενικές πληροφορίες και Συμβουλές

Χάριν της οικονομίας του χώρου της Εφημερίδας, αλλά και της κατανόησης των διαδικασιών από όλους τους οδηγούς, επισημαίνω περιληπτικά τα παρακάτω:

• Κάθε οδηγός να προμηθευτεί από τον ασφαλιστή του το έντυπο της φιλικής δήλωσης και να το έχει πάντα μαζί του, όπως έχει το ασφαλιστήριο, το δίπλωμα και την άδεια κυκλοφορίας, φροντίζοντας να είναι καθαρό και ατσαλάκωτο.
• Πρώτη μέριμνα του οδηγού είναι να ρωτήσει τον άλλο οδηγό αν ασφαλίζεται κι εκείνος σε ασφαλιστική εταιρία που ανήκει στο σύστημα και να εξετάσουν μαζί αν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για να εφαρμωσθεί το σύστημα.
• Να συμπληρώσει ο κάθε οδηγός τη δική του στήλη στη φιλική δήλωση και να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του τη γνώμη του άλλου. Ο καθ΄ ένας απαντά, όπως αντιλαμβάνεται ο ίδιος τα γεγονότα.
• Απαγορεύονται οι μουντζούρες, οι προσθήκες ή οι αφαιρέσεις απαντήσεων που αρχικά δόθηκαν, καθώς και η χρήση blanco ή γομολάστιχας. Εάν κάνετε λάθος, καλύτερα να σχίσετε το έντυπο και να χρησιμοποιήσετε άλλο.
• Χρησιμοποιήστε ένα μόνον έντυπο, έστω κι αν έχουν και οι δύο οδηγοί.
• Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης είναι το ίδιο όχι μόνον για όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στην Ελλάδα, αλλά και για αυτές των άλλων κρατών της Ευρώπης που εφαρμώζουν το σύστημα. Το μόνο που διαφέρει είναι η γλώσσα στην οποία θα είναι γραμμένο. Αν δηλ. κάποιος συγκρουσθεί με έναν Γάλλο ο οποίος έχει το ίδιο έντυπο, τότε συμπληρώνεται ένα από τα δύο έντυπα, το Γαλλικό ή το Ελληνικό δεν έχει σημασία, ακόμη και αν δεν γνωρίζει ο ένας τη γλώσσα του άλλου, διότι τα ερωτήματα έχουν τον ίδιο αύξοντα αριθμό σε όλα τα έντυπα, σε όποια γλώσσα κι αν γράφονται.
• Ο νέο σύστημα δεν είναι υποχρεωτικό, έστω και αν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Εάν δεν το θέλει ο ένας ή και οι δύο οδηγοί, τότε δεν το εφαρμόζουν και ακολουθείται η παλιά γνωστή διαδικασία.
• Κανένας οδηγός δεν μπορεί μετά την υπογραφή της Φιλικής Δήλωσης να αλλάξει κάτι, όπως επίσης οι ασφαλιστές και οι υπάλληλοι της ασφαλιστικής εταιρίας. Μην ξεχνάτε ότι το δεύτερο αντίγραφο της Φιλικής Δήλωσης θα έχει πάει στην άλλη ασφαλιστική εταιρία και φυσικά δεν θα έχει εκείνη την οποιαδήποτε διόρθωση έχετε κάνει, οπότε κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε για παραποίηση εγγράφου και αλλοίωση της δήλωσης με δόλο. Ειδικά στους ασφαλιστές το επισημαίνω ιδιαίτερα, ακόμη και αν διαπιστώσουν ότι ο πελάτης τους έχει κάνει λάθος. Διόρθωση επιτρέπεται μόνο αν παρουσιάσει αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν το λάθος.
• Η κλήση της τροχαίας δεν είναι υποχρεωτική, όμως, εάν και όπου είναι εφικτή, να καλείται, διότι απλοποιεί περισσότερο τα πράγματα κυρίως για τον αναίτιο οδηγό.

Ολοκληρώνοντας, ας μου επιτραπεί, να συμβουλεύσω τους οδηγούς, όλοι να φροντίσουν να ενημερωθούν και από τους ασφαλιστές τους και να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Στην αρχή ίσως φαίνονται λίγο περίπλοκα, με την πάροδο όμως του χρόνου θα διαπιστώσουν την απλότητα του συστήματος το οποίο σε τελική ανάλυση θα αποβεί σε όφελός τους, διότι και οι αντιδικίες στο δρόμο μεταξύ οδηγών θα σταματήσουν και οι διαδικασίες αποζημίωσης θα γίνουν σύντομες και ο καθένας θα αποζημιώνεται σωστά από την ασφαλιστική εταιρία που επέλεξε, διότι ασφαλώς δεν θα θέλει να δυσαρεστήσει τον πελάτη της.

Σύνταξη:
Ευχαριστούμε θερμώς το Γιώργο, το σωστό άνθρωπο με τη βαθειά γνώση, να μας συμβουλέψει πάνω σ΄αυτή την καινοτομία που φαίνεται ότι μας πάει ένα βήμα μπροστά. Χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες που ευχόμαστε να μην μας χρειασθούν, αλλά αποτελεί πράξη σύναισης να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας που κρατάει τα δυσάρεστα αυτά «πρωτεία» πάνε κι έρχονται! Ωστόσο αντιλαμβανόμαστε, ότι έχουμε λόγους να ελέγξουμε αν η ασφαλιστική μας εταιρία έχει προσχωρήσει στο νέο αυτό σύστημα ή μας επιφυλάσσει τη μεταχείριση του αναχρονισμού που λίγο πολύ όλοι μας έχουμε γνωρίσει ή ακούσει. Ο Γιώργος, προφανώς από επαγγελματική ευπρέπεια, αποφεύγει να το πράξει, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην κάνουμε αυτή την επισήμανση προς το συμφέρον των αναγνωστών μας. Μία τέτοια ενέργεια εκ μέρους μας θα αποτελούσε μία ώθηση προς τις ασφαλιστικές εταιρίες να προχωρίσουν στην καινοτομία αυτή που σημαίνει πρόοδο και πολιτισμό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *