Η πορεία του Συλλόγου Σκαμνιωτών

FtS44

Ανήμερα της Παναγίας και μετά την τέλεση της θείας Λειτουργίας που τελέσθηκε τόσο στον μητροπολιτικό Ναό, όσο και στον ναϊσκο της Κοίμησης της Θεοτόκου, συνήλθε η ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου των Σκαμνιωτών στην αίθουσα του σχολείου που λειτουργεί ήδη ως πνευματικό κέντρο στην προκαθορισμένη ώρα, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Κατά γενική ομολογία η Συνέλευση υπήρξε επιτυχής και ίσως η καλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία που οδηγούν σ αυτή τη διαπίστωση είναι η καλή συμμετοχή και η ικανοποιητική ανάπτυξη των θεμάτων, με ειλικρίνεια και ευθύτητα που χαροποίησαν τα μέλη. Φωτίσθηκαν οι πλευρές που έπρεπε και δημιουργήθηκε μία ατμόσφαιρα σύμπνοιας και συναντίληψης.

Χαρακτηριστικό του κλίματος αυτού είναι και το γεγονός ότι το Σώμα της Συνέλευσης των μελών δεν δέχθηκε επίμονη πρόταση της Διοίκησης του Συλλόγου για σύντμηση της θητείας σε δύο αντί τέσσερα χρόνια που προβλέπει το Καταστατικό και διενέργεια εκλογών με στόχο περισσότερη δημοκρατία, ανανέωση της εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση του Συλλόγου. Δόθηκαν αρκετές εξηγήσεις, ότι οι πρωτεργάτες θα επανυποβάλλουν υποψηφιότητα και θα συνεχίσουν να δουλεύουν και να προσφέρουν, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να μεταπείσει το Σώμα των μελών. Οι περισσότεροι εξέλαβαν ως πράξη προσβλητική για το Συμβούλιο μία τέτοια ενέργεια και μετά από σχετική ψηφοφορία, απέρριψαν την πρόταση και με απόλυτη ομοφωνία και κάλεσαν το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, το ίδιο σθένος, αποτελεσματικότητα και ήθος το έργο του.

Αριστη εντύπωση έκανε η εκλογή στη καρέκλα του Προέδρου της Συνέλευσης, για πρώτη φορά μίας κυρίας, της Κυρίας Στέλλας Ντάου-Ακρίβου, που διύθυνε με την υποστήριξη της Γραμματέως Κυρίας Φανής Τζιβάρα με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες της Συνέλευσης και συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Απόστολος Δοσούλας αναφέρθηκε στον οικονομικό απολογισμό, εξήγησε το τί έγινε, πώς και γιατί, έδωσε τα επί μέρους ποσά που δαπανήθηκαν στον εξωραϊστικό και εκπολιτιστικό τομέα και περιέγραψε τους στόχους για την παραπέρα δράση του Συμβουλίου στην επόμενη περίοδο. Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος μίλησε για τη ΦτΣ, εξήγησε τις αρχές, τους προσανατολισμούς και τακτικές που υιοθετεί η περιοδική έκδοση του Σκαμνιώτικου Συλλόγου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η έκθεση των ελεγκτών που διαβάστηκε από την Κυρία Γιούλη Δοσούλα. Τα κείμενα και αποσπάσματα των ομιλιών δίνονται σε άλλα σημεία της ΦτΣ.

Ακολούθησε συζήτηση κυρίως πάνω στο μεγάλο ζήτημα του σχεδίου ανάπλασης του χωριού με τις επενδύσεις σε διάφορες απαραίτητες υποδομές με άξονα τον Ξενώνα και την ανάδειξη της θέσης θέας στη πάνω είσοδο του χωριού μας πριν και γύρω από τον Αγιο Αθανάσιο. Δόθηκαν λεπτομερή στοιχεία και εξόχως αποκαλυπτικές διευκρινήσεις για την άδικη σε βάρος του Σκαμνού μεταχείριση από τους διαχειριστές των πόρων του προγράμματος Leader II. Φωτογραφήθηκαν ή και κατονομάσθηκαν υπόλογα και μοιραία, έναντι του Σκαμνού πρόσωπα, για την ένοχη συμπεριφορά τους με ομιλίες του Πρόεδρου κ. Κώστα Γέμελου, του κ. Δημήτρη Ευστράτογλου και εν τέλει Γραμματέα κ. Φάνη Σκαρή που με συγκεκριμένα ντοκουμέντα δεν άφησε καμία αμφιβολία ακόμη και στους πιο δύσπιστους για το σε βάρος του Σκαμνού προετοιμασμένο δόλιο σκηνικό και την κακοδιαχείριση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Αρκετοί συγχωριανοί έκαναν χρήσιμες παρεμβάσεις με ερωτήσεις ή διευκρινίσεις.

Με απόλυτη ομοφωνία εγκρίθηκε ο απολογισμός και το πλάνο δράσης για την επόμενη περίοδο.

Ετήσιος οικονομικός απολογισμός

Εντυπωσιακή αύξηση εσόδων πραγματοποίησε ο Σύλλογος στο δωδεκάμηνο διάστημα μέσα Αυγούστου 1997 μέχρι τα μέσα Αυγούστου 1998. Το σύνολο των πόρων που εισέρρευσαν στο Ταμείο που τηρεί ο κ. Γεώργιος Μιχ. Αστρακάς, περιλαμβανομένου και του υπολοίπου ποσού ενάρξεως δρχ 130.227, ανήλθε στις 3.206.124 δρχ.

Από το κονδύλιο αυτό δαπανήθηκε ποσό συνολικά δρχ 2.863.285 που αναλύεται σε δρχ 1.036.238 για εξωραϊστικές παρεμβάσεις, ενώ ένα ακόμη ποσό δρχ 1.827.047 δαπανήθηκε γύρω από αντικείμενα και δράσεις του πολιτιστικού τομέα.

Ειδικώτερα τα ποσά των δαπανών, όπως τα παρουσίασε ο κ. Απόστολος Δοσούλας, διαρθρώνονται ως εξής:

Εξωραϊσμός δρχ
Αγιος Αθανάσιος / Κόμβος 294.630
Γούπατο / λιθοδομή φουρκέτα 190.023
Πινακίδες διάφορες 50.000
Τρίγωνο παρκάκι με διακοσμητικές λιθοδομές Ζαλαώρα 292.425
Τρανή Βρύση, διθοδομές βρύσης, ποτίστρες ζώων από πέτρα 76.060
Κιόσκι Βασιλόπουλου 10.000
Ασβέστωμα, καθαρισμοί σε διάφορα σημεία 45.000
ΔΕΗ 31.100
Διάφορα 47.000
σύνολο 1.036.238

Πολιτισμός
Γιορτή 15-αύγουστου ’97 253.080
Γιορτή παιδιών 15.000
Γιορτή Καθαράς Δευτέρας 53.564
Γιορτή Αγάπης 15.000
Βασιλόπητα 18.512
Ημερολόγια 155.000
Δώρα Χριστουγέννων 14.220
Δεξίωση ΦτΣ 42.000
Γιορτή Ασωπού με ορειβάτες 166.363
ΦτΣ 374.308
Ενίσχυση Εκκλησίας 150.000
Leader II 570.000
σύνολο 1.827.047

Ο έλεγχος των οικονομικών του Συλλόγου

Εκθεση εξελεγκτικής επιτροπής πάνω στη διαχείριση της περιόδου 1997/1998

προς

την ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου Σκαμνιωτών της 15ης Αυγούστου 1998

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

όντας εκλεγμένοι από το Σώμα των μελών του Συλλόγου μας, οι υπογραμμένοι ελεγκτές, Γεώργιος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Στεφανή Τζιβάρας και Γιούλη Δοσούλα, προβήκαμε σε έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου μας για το διάστημα της υπό κρίση περιόδου “Αύγουστος 1997-Αύγουστος 1998”.

Για τη διενέργεια του ελέγχου μας, λάβαμε υπόψη και στηριχθήκαμε στο βιβλίο ταμείου και τα παραστατικά που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές.

Για λόγους πρακτικής, η υπόλογη περίοδος δεν περιλαμβάνει τις δοσοληψίες της τελευταίας πριν τη Συνέλευση εβδομάδας. Οι πράξεις αυτές, όπως άλλωστε συνέβαινε και στο παρελθόν, προσμετρώνται στην εκάστοτε επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Τα στοιχεία του ελέγχου τέθηκαν πρόθυμα και σε καλή τάξη στη διάθεσή μας από τους υπεύθυνους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πέρα από την νοικοκυρεμένη διαχείριση που διαπιστώσαμε, ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη θεωρούμε την αλματώδη, σε σχέση με το παρελθόν, αύξηση των εσόδων και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Ευχάσιστο γεγονός που θέλουμε να εξάρουμε από τη θέση αυτή.

Οι δραστηριότητες κινήθηκαν στη γνωστή τροχιά του εξωραϊστικού και εκπολιτιστικού τομέα στα πλαίσια συνεννοήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο στοιχείο που διαπιστώσαμε είναι η δαπάνη για την εκπόνηση και προώθηση μελέτης / πρότασης του προγράμματος Leader II που αποσκοπεί στη ανάπλαση του οικισμού του Σκαμνού, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες υποδομές για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Η δαπάνη αυτή που καλύφθηκε από ειδικές συνδρομές μελών του Συλλόγου, αναφέρεται μόνον στο αρχιτεκτονικό μέρος της μελέτης, ενώ το οικονομικό μέρος υποστηρίχθηκε αδαπάνως από μέλη.

Γνωρίζοντας ότι η σοβαρή αυτή πρωτοβουλία, που αναβαθμίζει σημαντικά το βεληνεκές του Συλλόγου μας, έτυχε μη φιλικής και αντικειμενικής κρίσης, όπως προκύπτει από την αρμόδια δευτεροβάθμια Νομαρχιακή Επιτροπή ενστάσεων, εκφράζουμε τη λύπη μας για την προφανή αδικία σε βάρος του Σκαμνού.

Στην ίδια διαχειριστική περίοδο ο Σύλλογος μετέβαλε / ματαίωσε προγραμματισμένες δραστηριότητές του, όπως την ετήσια εκδρομή, βραδυά υπό το σεληνόφως στην Τρανή Βρύση, λόγω του κορυφαίου γεγονότος των εγκαινίων της Εκκλησίας του χωριού μας, την οποία μάλιστα πέρα από τις άμεσες συνδρομές των μελών μας, ενίσχυσε και με το ποσό των 150.000 δρχ.

Εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την αξιέπαινη και κοινωνικά επωφελή δραστηριότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετά και από τις ελεγκτικές μας διαδικασίες δικαιούται και των συγχαρητηρίων μας για την ποιότητα και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.

Σκαμνός, 14.08.98
(έπονται υπογραφές των ελεγκτών)

Για τη Φωνή των Σκαμνιωτών

Ομιλία του Διευθυντή σύνταξης Γ. Αποστολόπουλου προς την ετήσια Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την 15η Αυγούστου 1998

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

για δεύτερη συνεχή χρονιά μας βρίσκει η ετήσια τακτική συνέλευση του πολιτιστικού μας συλλόγου με την ευθύνη έκδοσης της Φωνής των Σκαμνιωτών (ΦτΣ).

Εκ μέρους όλων των συνεργατών της έκδοσης που με τη δική τους πολύτιμη συνδρομή επιτυγχάνεται η έκδοση της εφημερίδας μας για να φθάσει συστηματικά στα χέρια σας κάθε δύο μήνες, επιθυμώ να σας εκφράσω και το δικό μας εγκάρδιο χαιρετισμό και να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και την πολύπλευρη υποστήριξη που δείξατε στην προσπάθειά μας.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής δεν μετριέται, από τη φύση της, με ποσοτικά ή κατ αξίαν μεγέθη. Το αποτιμούν αδιάκοπα οι αναγνώστες μας που αισίως εγγίζουν τους 400! Αυτή την αποτίμηση και αξιολόγηση την εκφράζουν στις συναντήσεις που έχουμε μαζί τους δια ζώσης ή και με κείμενα που στέλνουν στη ΦτΣ. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τονίζουμε ότι αυτή ακριβώς η ψυχική επαφή, είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τη δική μας προσπάθεια.

Οπως ασφαλώς έχουν προσέξει οι αναγνώστες μας, η έκδοση της ΦτΣ δεν κάνει τίποτ’ άλλο από το να προωθεί τους πολιτιστικούς στόχους και σκοπούς του συλλόγου μας. Επιδιώκει να επαναφέρει ή να διατηρήσει άρρηκτους τους δεσμούς με τους διάσπαρτους συγχωριανούς και εκλεκτούς φίλους του Σκαμνού. Με τα μέλη του συλλόγου μας που δεν ευρίσκονται μόνο στο Σκαμνό, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας ή στην αλλοδαπή, σε τρεις εκ των πέντε ηπείρων. Επιδιώκει να προβάλλει και να υπογραμμίσει τη σκαμνιώτικη παρουσία απέναντι στις διάφορες αρχές και εν γένει παράγοντες της εκτελεστικής εξουσίας, της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού.

Ζούμε, αγαπητοί φίλοι, στην εποχή ακριβώς που κορυφώνεται η αξία και σημασία της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ εντάσσεται και ο τύπος και η ταπεινή δική μας προσπάθεια με τη ΦτΣ. Η πραγματικότητα αυτή δικαιολογείται από την απλή διαπίστωση, ότι δεν αρκεί η καλή πρόθεση, η έντονη έστω επιθυμία και ωραίες, πλην αποσπασματικές κινήσεις για την προώθηση ενός μηνύματος. Στην προσπάθεια να διευρυνθεί ο κύκλος των ευαισθητοποιούμενων μελών της κοινωνίας μας, για την υλοποίηση των πολιτιστικών / κοινωφελών σκοπών μας, φαίνεται, πράγματι, ότι η ΦτΣ είναι ένα εργαλείο με αποφασιστικό ρόλο. Χάρις σ αυτό το μέσο επικοινωνίας, μέλη του συλλόγου μας από τις εσχατιές της Γης ή της χώρας μας, βιώνουν τον παλμό και τη ζωή του Σκαμνού.

Μεγάλη ικανοποίηση νοιώσαμε, για παράδειγμα, μόλις προ ημερών, διαπιστώνοντας, ότι συμβάλλαμε στο να επισκεφθεί το χωριό μας, ένα άξιο τέκνο του Σκαμνού, ο καπετάνιος Γιάννης Τζιβάρας, βεβαίως και με την κρίσιμη παρέμβαση του αγαπητού μας ζεύγους Γέμελου. Αναμφίβολα η ΦτΣ που ο διακεκριμένος συγχωριανός μας διαβάζει ανελλειπώς, ευρισκόμενος κάθε φορά σε διαφορετικό ωκεανό του πλανήτη μας, έπεξε το ρόλο της και έδωσε ένα ερέθισμα στον καπετάνιο!

Βασικό κεφάλαιο της πολιτιστικής μας δραστηριότητας, είναι αναμφίβολα και η συγκροτημένη δομή και λειτουργία μας, ως πολυπληθούς κοινωνικού συνόλου με σταθερό προσανατολισμό την προώθηση των κοινωφελών σκοπών μας. Εδώ, η ΦτΣ λειτουργεί, θέλουμε να πιστεύουμε, σαν ένα κοινό βήμα, από το οποίο εκτίθενται ιδέες, σκέψεις, απόψεις, κοντά στην απαραίτητη ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του χωριού και των ανθρώπων του.

Οπως, υποθέτουμε, έχει φανεί από την πορεία της δραστηριότητάς μας, υιοθετήσαμε συνειδητά συγκεκριμένους άξονες, προσανατολισμούς:

Πολυπρόσωπη ομάδα συνεργατών.

Πολλοί παραξενεύτηκαν, αλλά να που η κοινωνία μας είναι μεν μικρή, αλλά όχι αδύνατη. Εχει στους κόλπους της ανθρώπους που είχαν να προσφέρουν σε έναν τομέα που οι περισσότεροι από ‘μας, δεν το είχαμε φαντασθεί. Να προσεγγίσουν με επιτυχία ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η ιστορία του τόπου μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά και παράδοση, ζητήματα για το περιβάλλον, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας. Να φωτίσουν, να σχολιάσουν θέματα καίρια που απασχολούν τη δική μας ή και την ευρύτερη κοινωνία.

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζουμε από τη θέση αυτή στους αρθρογράφους μας κ. Δημήτρη Μπράνη, πρώτο εξάδελφο του Γραμματέα του Συλλόγου, Φάνη Σκαρή, νομικό που ασχολείται με μεγάλη επιτυχία στο λεπτό αντικείμενο του σχολικού συμβούλου, τον φανατικό φίλο του φαραγγιού του Ασωπού και του Σκαμνού, Δικηγόρο κ. Γεώργιο Πούλιο, τον μπραλιώτη διακεκριμένο ιστοριοδείφη κ. Γεώργιο Τσίτσα, τον καθηγητή της Φιλοσοφίας κορυφαίων γερμανικών πανεπιστημίων κ. Αθανάσιο Φούρλα από το Λευτεροχώρι, τον βασικό παράγοντα του συλλόγου μας κ. Ευθύμιο Τζιβάρα, τον ακούραστο και αστείρευτο σε προσφορά Αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Απόστολο Δοσούλα, τον επίσης απαράμιλλο παράγοντα του συλλόγου μας κ. Τάκη Τζιβάρα, τον σκαμνιώτη δημοσιογράφο της ελληνικής Ραδιοφωνίας κ. Νικόλαο Ζαλαώρα και φυσικά τον Πρόεδρο κ. Κώστα Γέμελο και τόσους άλλους.

Αλλά, αν αυτή θεωρείται ήδη θετική προσφορά, τί να πει κανείς για την τεχνική υποστήριξη της ΦτΣ;

Πολλοί εκτίμησαν και είδαν με ιδιαίτερα καλό μάτι το γεγονός ότι αυτή η περιοδική έκδοση, με τη γνωστή ποιότητα, υποστηρίζεται αποκλειστικά από Σκαμνιώτες, μέλη της οικογένειας Αστρακά-Σαντοριναίου. Μιλάμε για τον κ. Απόστολο Σαντοριναίο που με τελευταίου τύπου ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κάνει τη στοιχειοθέτηση της εφημερίδας μέχρι και την παραγωγή ειδικού φιλμ, έναντι συμβολικής αμοιβής, για να προχωρήσει στη συνέχεια ένα από τα καλύτερα τυπογραφεία των Αθηνών, αυτό του Δ. Ευστράτογλου – Ι. Ξυνού στον τσίγγο και την εκτύπωση. Εδώ έχω ιδιαίτερα να σταθώ και να υπογραμμίσω, ότι γι αυτό το αποτέλεσμα που όλοι μας γνωρίζουμε, ο κ. Δημήτρης Ευστράτογλου, με τον εξαίρετο φίλο του χωριού μας, συνεταίρο του κ. Γιάννη Ξυνό, δεν έχουν δεχθεί να εισπράξουν ούτε καν το κόστος του χαρτιού. Ετσι λοιπόν, φίλοι από μεγάλα χωριά και εύπορες κομωπόλεις θαυμάζουν τη δουλειά μας και εύχονται να αποκτήσουν κι αυτοί τέτοιους ευεργέτες, τέτοια άξια μέλη στις δικές των κοινωνίες.

Ενα άλλο σημείο / άξονα που προσέξαμε, είναι να υποστηρίζουμε το σύλλογο, το χωριό μας και τις θέσεις του, χωρίς φόβο και πάθος. Χωρίς φόβο, γιατί ο φόβος είναι κακός σύμβουλος, περιορίζει την ελεύθερη και πηγαία έκφραση. Μειώνει τη δραστικότητα και αποτελεσματικότητά μας. Κατατείνει σε έναν ανούσιο, γλυκανάλατο και ευνουχισμένο λόγο. Χωρίς πάθος, γιατί η εμπάθεια θολώνει το νου και την καρδιά μας και οδηγεί σε άδικες, άκριτες, μεροληπτικές ή αμετροεπείς θέσεις και κρίσεις.

Ετσι λοιπόν τηρούμε αποστάσεις από τη λεγόμενη τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και δεν ταυτιζόμαστε με τις θέσεις συγκεκριμένων κομματικών σχηματισμών. Είμαστε μέλη και όργανα της σκαμνιώτικης κοινωνίας. Δεν είμαστε τηλεκατευθυνόμενοι εντολοδόχοι κομματικών παραγόντων.

Από την άλλη όμως πλευρά, δεν είμαστε και στρουθοκάμηλοι που καμώνονται πως δεν βλέπουν ό, τι απειλητικό και δυσάρεστο συμβαίνει γύρω τους και τους αφορά. Δεν θα ταίριαζε μία τέτοια συμπεριφορά στη συντρηπτική πλειοψηφία της σκαμνιώτικης κοινωνίας που μέσα από αξιοπρόσεκτες διεργασίες, απάμβλυνε μέσα της τις πληγές του εμφύλιου σπαραγμού. Τις πληγές που δυστυχώς στο δικό μας τόπο είναι ιδιαίτερα βαθιές και πολλές οικογένειες, ένθεν κακείθεν, διατηρούν η κάθε μία αναμμένο το δικό της καντήλι. Τιμούμε τους αγωνιστές και την προσφορά τους για το καλό του τόπου, αλλά δεν βλέπουμε πλέον, ότι οι κομματικές ταμπέλλες μας δίνουν, από μόνες τους, τα όποια διαπιστευτήρια ήθους ή αλάθητες συνταγές για τον κοινωνικό μας βίο. Δεν βλέπουμε ότι κάποιος μοναδικός κομματικός σχηματισμός φιλοξενεί στους κόλπους του αποκλειστικά και μόνο αδάμαντες ήθους και κοινωνικής προσφοράς, ενώ άλλοι σχηματισμοί, συντίθενται μόνον από αποδιοπομπαίες μετριότητες που εντάσσονται στα όρια της ευτέλειας.

Απλά, λοιπόν, τηρώντας τις αποστάσεις ασφάλειας, διατηρούμε ανεξαρτησία γνώμης και κρίσης, ως υπεύθυνοι πολίτες, και δεν είμαστε αρουραίοι της ζωής. Τολμήσαμε να τοποθετηθούμε με παρρησία σε καυτά θέματα, αλλά πάντα με γνώμονα το γενικό συμφέρον του Σκαμνού και των ανθρώπων του. Πρόκειται για μία στάση που υπακούει στη λογική και τη φωνή που μας απευθύνει ο ίδιος ο Σκαμνός και μας λέει:

• Πες μας τί μπορείς να κάνεις για το Σκαμνό;
• Τί μπορείς να προσφέρεις στο Σκαμνό;
• Πώς δεν θα βλάψεις, έστω, το Σκαμνό με τις πράξεις και παραλήψεις σου;

Τέλος σε κάποιο μέτρο, ένα τέτοιο έντυπο, έχει από τη φύση του ηθικοπλαστικό χαρακτήρα. Οχι ότι μερικοί αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο δασκάλου, εκπαιδευτή, ηθικολόγου κττ, αλλά γιατί επιδιώκει να αποτελέσει ένα φόρουμ στο οποίο με δημοκρατικές αρχές αρθρώνεται και εκφέρεται αυτός ο ηθικοπλαστικός λόγος.

Αυτόν τον παιδευτικό τόνο, τον διακρίνει κανείς με την επισήμανση του καλού και του ωραίου, της κοινωνικής προσφοράς, της θυσίας στην οποία χωρίς κανένα καταναγκασμό μας προσκαλεί ο πολιτιστικός σύλλογος. Εννοούμε τον αλλτρουϊσμό, την αγάπη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, τη φροντίδα για το περιβάλλον.

Και η ανταμοιβή;

Ο σύλλογος και κάθε παρόμοιος φορέας, μόνο ζητάει και δεν δίνει! Η αυστηρή μάλιστα και διαφανής διαχείριση των πόρων του, δεν αφήνει περιθώριο ούτε καν να γλύψει κανείς, έστω το δάχτυλό του με το μέλι ή ένα κόκκαλο, όπως λέγεται! Την ανταμοιβή τη γνωρίζει κάθε μέλος του συλλόγου μας, ότι μπορεί να είναι το στεφάνι εληάς των αρχαίων προγόνων μας ή ακόμη μπορεί να βρει τη δικαίωση μέσα από τις ηθικές διδασκαλίες της Χριστιανοσύνης.

Φίλες και φίλοι,

εν όψει εκλογών για την ανάδειξη ενός νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την επόμενη διετή περίοδο του συλλόγου μας, αναμένεται και πρέπει να ανατεθεί η ευθύνη συνέχισης της έκδοσης της ΦτΣ σε νέους συγχωριανούς που θα μας διαδεχθούν. Τους υποσχόμαστε από τώρα, ότι θα έχουν αμέριστη την υποστήριξή μας, εφ όσον κρίνουν ότι θα τους χρειασθεί.

Ευχαριστώ για την προσοχή και υπομονή σας

Ο Πρόεδρος κ. Κώστας Γέμελος

Τον κύκλο των ομιλητών κλείνει ο κ. Κώστας Γέμελος. Πέρα από την αναφορά του στην υπόθεση Leader II με λεπτομέρειες και διευκρινήσεις, ο Πρόεδρος ανέφερε και τα εξής απευθυνόμενος στη συνέλευση των Σκαμνιωτών:

Αγαπητοί συγχωριανοί,

η προσπάθεια που κατέβαλε ο σύλλογός μας στο τελευταίο δωδεκάμηνο παρουσιάστηκε με πληρότητα από τον αντιπρόεδρο Απόστολο Δοσούλα. Σε συνδυασμό δε και με την δίμηνη ενημέρωση που μας προσφέρει η ΦτΣ, έχω την πεποίθεση ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε βασικές αρχές του συλλογικού μας βίου.

Η διαφένεια στα οικονομικά, η συλλογικότητα στο σχεδιασμό, η ομοφωνία στις αποφάσεις και η συμμετοχή στην υλοποίηση αυτών των αποφάσεων με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και τέλος η διαρκής και ζωντανή επικοινωνία με τους κατοίκους του οικισμού μας, ήσαν οι αρχές που υπηρετήσαμε με απόλυτο σεβασμό.

Θα μπορούσα λοιπόν να ισχυρισθώ, ότι η περίοδος 1997/98, ο δεύτερος δηλ. χρόνος της θητείας μας, υπήρξε μία ακόμη περίοδος δημιουργικής δράσης του συλλόγου με θετικές επιπτώσεις για τον οικισμό και τους κατοίκους του. Συνεχίσαμε επομένως με σταθερότητα και συνέπεια το δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες διοικήσεις και ασφαλώς η σκέψη όλων μας θα στρέφεται, πάντα με σεβασμό, στη γλυκειά μορφή του ιδρυτού του Συλλόγου μας, αείμνηστου Γιάννη Ζαλαώρα.

Σαν Διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικά σαν Πρόεδρος του Συλλόγου, φέρουμε ακέραια ευθύνη τόσο για τις πράξεις μας, όσο και για τις παραλήψεις μας. Σε κάθε περίπτωση υπέρτατος κριτής είστε εσείς. Οφείλω όμως να δηλώσω, ότι στη διάρκεια των δύο χρόνων υπήρξαν -και νομίζω ότι πράγματι υπήρξαν- στοιχεία θετικής συνεισφοράς. Η αναγνώριση ανήκει όχι μόνον στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως στους ανθρώπους εκείνους που με ορατό ή μη ορατό τρόπο, στήριξαν τις προσπάθειές μας.

Δεν μπορώ λοιπόν να μην ευχαριστήσω δημόσια, για μία κόμη φορά, όλους αυτούς τους ανθρώπους, παρά τον κίνδυνο που διατρέχω να παραλείψω αρκετούς από αυτούς.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Βασίλη και την Κυρά-Δρόσω! Το ζεύγος Γιαννούλη Σαντοριναίου! Την οικογένεια Ντίνου Γκόλφη για την πολύπλευρη υποστήριξη! Τον Κώστα Τζιβάρα και τη σύζυγό του Ροδοθέα, την συνεισφορά των οποίων, είμαι βέβαιος ότι θα κατανοήσουμε στο μέλλον! Τον πάντα πρόθυμο, στενό συνεργάτη, Τάκη Τζιβάρα! Τον, εν πολλοίς, αδίκως παρεξηγημένο φίλο Γιώργο Αστρακά! Τον Μπαρμπα-Θανάση Βασιλόπουλο και την Αθανασία Ζαλαώρα για την καλοσύνη τους να παραχωρήσουν στο χωριό ιδιωτικούς χώρους για δημόσια αξιοποίηση και χρήση. Και βέβαια τη Χαρίκλεια! Αυτό το αξεπέραστο πρότυπο ανθρωπιάς, εγκαρτέρησης, ανιδιοτέλειας και ψυχικού μεγαλείου! Τον Δημήτρη Ευστράτογλου που αγόγγιστα στηρίζει, ως αποκλειστικός χορηγός, την έκδοση της εφημερίδας μας και τέλος το φίλο των μαθητικών χρόνων Γιώργο Αποστολόπουλο, Διευθυντή της εφημερίδας μας και κορυφαίο χρηματοδότη του συλλόγου!

Οφείλω μία αναφορά τρυφερότητας και στα παιδιά του χωριού, αυριανούς συνεχιστές του έργου μας και τα καλώ να πλησιάσουν περισσότερο το σύλλογο και να τον δουν, όχι μόνο σαν μηχανισμό οργάνωσης ψυχαγωγικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά κυρίως σαν σχολείο κοινωνικής αγωγής με ευεργετικές επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή τους. Εσείς, οι γονείς των, οφείλετε να τα πείσετε γι αυτό!

Ολοι πλέον γνωρίζουμε καλά ότι ο εγωκεντρικός χαρακτήρας του Ελληνα και η συνακόλουθα μειωμένη κοινωνική του ευαισθησία και συνευθύνη, είναι οι κύριες αιτίες για όσα στραβά και ανάποδα συμβαίνουν σ αυτό τον τόπο.

Θα ήθελα να θέσω για λογαριασμό σας ένα ερώτημα προς εμένα:

• Πρόεδρε του Συλλόγου, είσθε ικανοποιημένος από τα πεπραγμένα της διετούς σας θητείας;

Η απάντησή μου είναι μονολεκτική: ΝΑΙ! Κάναμε ένα βήμα εμπρός! Θέλω όμως να σας εξομολογηθώ και κάτι ακόμη. Οτι δίπλα στη ικανοποίηση που νοιώθω, στέκεται, και μάλιστα σε υψηλώτερο σκαλί, η οργή μου για όσα δεν μπορέσαμε να κάνουμε!

Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά που με απόλυτο ρεαλισμό ονειρευτήκαμε και που σήμερα δυστυχώς αργοσέρνονται από τα εισαγγελικά γραφεία, στις αίθουσες των δικαστηρίων και τις επιτροπές ενστάσεων!

Συγχωριανοί! Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Leader II στην περιοχή Παρνασσού – Οίτης ερμηνεύτηκε από εμάς -και πολύ σωστά- ως η χρυσή ευκαιρία για το μέλλον του οικισμού μας. Ενας Ξενώνας κόσμημα για το χωριό, η δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής στη βόρεια είσοδο του Σκαμνού, η αξιοποίηση του πανέμορφου φαραγγιού του Ασωπού και μία σειρά συμπληρωματικών ενεργειών, συνθέτουν τα επί μέρους στοιχεία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης για το χωριό.

Επάνω στο σχέδιο αυτό δουλέψαμε με κέφι και ενθουσιασμό και θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι μπορούσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, γιατί και τους ανθρώπους διαθέτουμε και οικονομικά μέσα δεν λείπουν.

Ομως, “άλλαι αι βουλαί ανθρώπων, άλλα οι θεοί κελεύουν!” Σε μία περίοδο κρίσιμη, όπως αυτή που διανύουμε τώρα, που λαμβάνονται αποφάσεις για το πρόγραμμα Leader, άνθρωποι “μοιραίοι” όρθωσαν το ανάστημά τους εμπόδιο στα όνειρά μας! Ανθρωποι δικοί μας, που εμείς εμπιστευτήκαμε και στηρίξαμε για να είναι σύμβουλοι κοινοτικοί ή πρόεδροι και που αποδείχθηκαν εν τέλει κατώτεροι των περιστάσεων.

Θα συναντήσετε σύντομα και πάλι αυτούς τους ανθρώπους να ζητούν από εσάς ανανέωση εμπιστοσύνης και μάλιστα για θέσεις σε θεσμούς κατά πολύ σημαντικώτερους του κοινοτικού συμβουλίου. Θα το κάνουν, όχι γιατί τους λείπει η αυτογνωσία. Ξέρουν πολύ καλά, τί ήθος, τί ποιότητα, τί αυτοσεβασμό κουβαλάνε στους ώμους τους.

Σημασία όμως δεν έχει τί θα κάνουν αυτοί, όσο το τί θα κάνουμε εμείς!

Χάσαμε λοιπόν μία μάχη. Δεν χάσαμε ωστόσο τον πόλεμο του καλού, του ωραίου και τ αληθινού! Θα συνεχίσουμε, όσο μπορούμε, αυτή την προσπάθεια, εφ όσον το θελήσετε εσείς, οι τελικοί κριτές.

Σας ευχαριστώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *