Προαναγγελία μετόχων για τον Ξενώνα Σκαμνού

FtS39

Σε μία κορυφαία στιγμή ο Σκαμνός απευθύνει κάλεσμα σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και τους φίλους του!

[πανστρατιά Σκαμνού!]

Σκαμνιώτες, συγγενείς και φίλοι του χωριού μας, περιλαμβάνονται σε έναν κατ αρχήν σχηματισμένο κατάλογο από 330 μέλη που θα θέλαμε να πάρουν μέρος στην κοινή προσπάθεια και από τους οποίους ήδη μερικοί χωρίς την πλατιά ανακοίνωση μέσω της ΦτΣ έχουν συγκεντρώσει μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδος το ποσό των 8 εκ δρχ για την κάλυψη του αναγκαίου ποσού της ίδιας συμμετοχής εν συνόλω 32 εκ δρχ με την ανάληψη κατ ελάχιστον μίας μετοχής (αξίας 10.000 δρχ) της υπό σύσταση “Σκαμνός Αγροτουριστική ΑΕ” υποστηρίζοντας έστω και συμβολικά την ωραία προσπάθεια των Σκαμνιωτών. Βεβαίως οι προαναγγελθέντες από την άνοιξη τρέχοντος έτους με συγκεκριμένα ποσά, παρακαλούνται να προχωρήσουν στην κατάθεση των αντίστοιχων ποσών που έχουν αναγγείλει. Δεν ισχυριζόμαστε ότι εξαντλήσαμε τον κατάλογο των συγχωριανών και φίλων του χωριού μας και για το λόγο αυτό ζητούμε προκαταβολικά συγνώμη. Θα είμαστε δε ιδιαιτέρως υπόχρεοι σε όποιον μας υποδείξει από τον δικό του κύκλο συγγενών και φίλων τις όποιες παραλήψεις μας.

Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός ομάδος εκ των ιδρυτών στον οποίο μπορούν να κάνουν οι συγχωριανοί μας την κατάθεσή τους είναι: Τράπεζα Αττικής, Κατάστημα Λαμίας, Κοινός Λογαριασμός στο όνομα: “Εμμανουήλ Γέμελος, Γεώργιος Αποστολόπουλος, Απόστολος Δοσούλας” Νο 42973661. Οι καταθέσεις μπορεί να γίνονται και από το δίκτυο της Εμπορικής Τράπεζας. Ανάληψη από τον παραπάνω λογαριασμό εμπιστευτικής διαχείρισης μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμπραξη και των τριών ως άνω συγχωριανών μας. Ο Λογαριασμός αυτός θα λειτουργήσει μεταβατικά και μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρίας μας της οποίας το Καταστατικό ήδη έχουμε μελετήσει και διαμορφώσει. Οι καταθέσεις συστείνεται να συνοδεύονται από τη διευκρίνηση [“κατάθεση του Κυρίου / Κυρίας…. Για την υπό σύσταση ” Σκαμνός Αγροτουριστική ΑΕ”]. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, παράκληση να αποστέλλεται -το ταχύτερο δυνατόν για τον έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού μας- σε έναν από τους παραπάνω συνιδρυτές, ενώ το πρωτότυπο παραστατικό, παρακαλούνται οι φίλοι μας να διαφυλλάξουν ώστε να το αντικαταστήσουν με τον αντίστοιχο τίτλο μετοχής / μετοχών που έχουν καλύψει.

Στο πνεύμα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leader II, είναι και η πλατιά ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων των ορεινών περιοχών. Τη φιλοσοφία αυτή συμμεριζόμαστε απόλυτα και απευθύνουμε τη φιλική σύσταση στους συγχωριανούς και φίλους του Σκαμνού να φροντίσουν για τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των μετοχών. Ασφαλώς έχει σημασά το πόσες μετοχές αναλαμβάνει κάθε συγχωριανός ή φίλος, αλλά επίσης σημαντική είναι και η καθολική συμμετοχή σε μία πανσκαμνιωτική προσπάθεια. Να πάρει έστω από μία μετοχή η γιαγιά ή ο παππούς, τα παιδιά όλα ανεξαιρέτως να περιληφθούν στον επίσημο κατάλογο των μετόχων της Σκαμνιώτικης Εταιρίας. Η προθεσμία είναι μέχρι το τέλος του έτους 1997.
Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης. Λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία μας αυτή βλέπετε σε άλλη σελίδα της ΦτΣ.

Επώνυμο Μικρό Ονομα
1 Astrakas Dimitrios (Mr.)
2 Dr. Fourlas Athanasios
3 Golfis Johannes
4 Kotroni Eleni
5 Ntaos Nikolaos
6 Poku Nana & Soula
7 Αγοριανίτης Ευστάθιος
8 Ακρίβου Στέλλα
9 Αναστασίου Περικλής
10 Αναστασοπούλου Λουκία
11 Αντωνίου Σταύρος
12 Αποστολόπουλος Γεώργιος
13 Αποστολόπουλος Βασίλειος (Χρ.)
14 Αποστολόπουλος Απόστολος (Χρ.)
15 Αποστολόπουλος Βασίλειος (Παν.)
16 Αποστολόπουλος Ιωάννης (Απ.)
17 Αποστολόπουλος Απόστολος (Nικ)
18 Αποστολόπουλος Χρήστος (Βασ.)
19 Αποστολόπουλος Δημήτριος (Παν.)
20 Αποστολόπουλος Ιωάννης (Ευθ.)
21 Αποστολόπουλος Κων/νος (Αριστ.)
22 Αποστολόπουλος Νικόλαος (Αριστ)
23 Αποστολόπουλος Παναγ. (Βασ.)
24 Αποστολόπουλος Ευθύμιος (Απ.)
25 Αποστολόπουλος Ευθύμιος (Ιωάν.)
26 Αποστολόπουλος Τάκης
27 Αποστολοπούλου Γιούλα, χήρα Αποστόλου
28 Αποστολοπούλου Μαρία (Νικ.)
29 Αποστολοπούλου – Βερβέρη Βαλσάμω
30 Αποστολοπούλου – Ρωμέση Μαρία
31 Αργυρίου Νικόλαος (Γεωρ.)
32 Αργυρίου Αθανάσιος (Γεωρ.)
33 Αργυρίου Γεώργιος (Νικ.)
34 Αργυρίου Κυριάκος
35 Αρμακάς Κωνσταντίνος
36 Ασημάκης Ρόπας
37 Αστρακά Τίτσα
38 Αστρακάς Σπυρίδων (Βασ.)
39 Αστρακάς Κων/τίνος (Ταξ.)
40 Αστρακάς Αθανάσιος
41 Αστρακάς Σπυρίδων (Χαρ.)
42 Αστρακάς Μιχαήλ
43 Αστρακάς Κων/ντίνος (Αθ.)
44 Αστρακάς Ηλίας
45 Αστρακάς Πολύκαρπος
46 Αστρακάς Σπύρος ( Γεωρ.)
47 Αστρακάς Γεώργιος (Μιχ.)
48 Αστρακάς Γεώργιος (Λουκ)
49 Αστρακάς Κωνσταντίνος
50 Αστρακάς Περικλής (Δικηγόρος)
51 Αστρακάς Δημήτριος (Αθ.)
52 Αστρακάς Σπυρίδων (Μιχ.)
53 Αστρακάς Κωνσταντίνος
54 Βαρβαρίνου Αρτεμη
55 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
56 Βασιλόπουλος Βασίλειος
57 Βασιλόπουλος Αθανάσιος
58 Βερβέρης Γεώργιος
59 Βορτσέλας Χρήστος
60 Βουλογκίτσας Δημήτριος
61 Γαλάνης Παναγιώτης
62 Γέμελος Κωνσταντίνος
63 Γέμελος Εμμανουήλ
64 Γεμέλου Κούλα
65 Γεωργαντή Χρυσούλα
66 Γιαννακόπουλος Δημήτριος
67 Γιαννακόπουλος Γεώργιος
68 Γιαννόπουλος Ιωάννης
69 Γκόλφης Γεώργιος
70 Γκόλφης Νικόλαος
71 Γκόλφης Ιωάννης (Νικ.)
72 Γκόλφης Κωνσταντίνος
73 Γκόλφης Γεώργιος (Δημητρίου)
74 Γκόλφης Παναγιώτης
75 Γκόλφης Αθανάσιος
76 Γκούβας Αθανάσιος
77 Γκούμας Κωνσταντίνος
78 Δασκαλοπούλου Κωνσταντίνα
79 Δοσούλας Απόστολος
80 Δοσούλας Ευάγγελος
81 Δουμανάς Βελισσάριος
82 Ελαφρός Γεώργιος
83 ΕΟΣ Λαμίας
84 Ευθυμίου Γεώργιος
85 Ευθυμίου Αναστασία
86 Ευσταθίου Αγαμέμων
87 Ευστράτογλου Δημήτριος
88 Ζαλαώρα Αθανασία (Αθ.)
89 Ζαλαώρα Γεωργία (Γεωρ.)
90 Ζαλαώρα Αθανασία (Γεωρ.)
91 Ζαλαώρας Νικόλαος (Ιωάν.)
92 Ζαλαώρας Παναγιώτης
93 Ζαλαώρας Νικόλαος (Αλεξ.)
94 Ζαλαώρας Δημήτριος (Γεωρ.)
95 Ζαλαώρας Κων/ντίνος (Αθ.)
96 Ζάρπας Γεώργιος
97 Ζάρπας Δημήτριος
98 Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
99 Ζαφειροπούλου Χριστίνα
100 Ζαχαράτου Παναγιώτα
101 Ζάχος Ιωάννης
102 Ζωγράφος Νικόλαος
103 Ηλιόπουλος Γεώργιος (Κων.)
104 Θεοχαρόπουλος Ιωάννης
105 Ιωάννου Ειρήνη
106 Κακαράτζα Ελένη
107 Κακλαμάνου Βιολέττα
108 Καλαμάτας Συμεών ( Ιερεύς)
109 Καλατζής Νικόλαος
110 Καλογεράς Κωνσταντίνος
111 Καλπουζάνης Χρήστος
112 Καλτσάς Κωνσταντίνος
113 Καναβέτας Νικόλαος
114 Κανηράς Ιωάννης
115 Κανηράς Σωτήρης
116 Καπετανάκος Χρήστος
117 Καραγιάννης Αναστάσιος
118 Καραδήμα Αικατερίνη
119 Καραδήμας Λουκάς
120 Καραδήμας Κωνσταντίνος
121 Καραδήμας Στέλιος
122 Καραμήτσος Νικόλαος
123 Καραμήτσος Στέλιος
124 Καρβέλης Πέτρος
125 Καρδάκος Αντώνιος
126 Καρδάκος Ιωάννης
127 Καρδάκος Κωνσταντίνος
128 Καρμίρη Παρασκευή
129 Καρμίρη Πηνελόπη
130 Καρμίρης Παναγιώτης
131 Καρμίρης Γεώργιος (Ιωάν.)
132 Καρμίρης Κων/τίνος (Παν.)
133 Καρμίρης Κωνσταντίνος
134 Καρπασίτης Γεώργιος
135 Κασσιός Γεώργιος
136 Κασσιού Μαρία
137 Κατσαντώνης Κωνσταντίνος
138 Κατσικαδάκος Δημήτριος
139 Κατσικαδάκου Σταματίνα
140 Κεφαλάς Κωνσταντίνος
141 Κίτσος Κωνσταντίνος
142 Κοινότητα Οίτης Νομού Φθιώτιδος
143 Κοινότητα Ελευθεροχωρίου Νομού Φθιώτιδος
144 Κομνάς Δημήτριος
145 Κοντάκου Παναγιώτα
146 Κοπελιά Παγώνα
147 Κοπελιάς Ανάργυρος
148 Κοπελιάς Πανουριάς
149 Κοπελιάς Ηλίας
150 Κορέλη Αικατερίνη
151 Κορτσαλός Γεώργιος
152 Κοσμάς Αθανάσιος
153 Κοτρώνης Κωνσταντίνος
154 Κοτσιμπός Οδυσσέας
155 Κουβέλη Καλλιόπη
156 Κουτρούμπας Χαράλαμπος (Ιερεύς)
157 Κρέτσας Νικόλαος
158 Κωνσταντινίδης Αβραάμ
159 Κωτσάκης Γεώργιος
160 Λάζος Αθανάσιος
161 Λάζου Παναγιώτα
162 Λάκκου Ελένη
163 Λαμπαδίτης Ιωσήφ
164 Λέλης Γεώργιος
165 Λεονταρίτης Δημήτριος
166 Λιακοπούλου Μίνα
167 Λιάλιου Μίνα
168 Λιασκώνης Γεώργιος
169 Λιόρδου Χρυσούλα
170 Λούκα Αικατερίνη
171 Μαγνήσαλη Παναγιώτα
172 Μακέδος Μεταξάς
173 Μακρή Αναστασία
174 Μακρής Δημήτριος
175 Μακρής Ιωάννης
176 Μαλισόβα Κρυσταλλία
177 Μαντάς Κωνσταντίνος
178 Μερτζάνη-Π”δημητρίου Αφροδίτη
179 Μερτζάνης Ιωάννης
180 Μερτζάνης Κωνσταντίνος
181 Μητροπολίτης Φθ/δος κ Ν. Πρωτοπαπάς
182 Μητρόπουλος Γεώργιος
183 Μιχαλόπουλος Χρύσανθος
184 Μπαλής Δημήτριος
185 Μπαρδάκας Ευάγγελος
186 Μπασούκος Νικόλαος
187 Μπολοβίνη /Καρπέτα Ασπασία
188 Μποφίλιος Χρήστος
189 Μπράνης Δημήτριος
190 Νάτσιος Δημήτριος
191 Νιάφας Λάμπρος
192 Νιώρας Ηλίας
193 Ντάος Χαράλαμπος
194 Ντάος Ιωάννης (Χαρ.)
195 Ντάος Κωνσταντίνος (Χαρ.)
196 Ντάος Παναγιώτης ( Αθ.)
197 Ντάος Κωνσταντίνος
198 Ντάος Αντώνιος
199 Ντάος Βασίλειος
200 Ντούρας Δημήτριος
201 Ξεΐνης Μιχαήλ
202 Παλαμίδας Λουκάς
203 Παναγής Νικόλαος
204 Παναγής Βάγιας
205 Παναγιωτονάκου Γιάννα
206 Παναγιώτου Λουκάς
207 Παναγιώτου Ευαγγελία
208 Παπαβασιλείου Γεωργία
209 Παπαβασιλείου Δημήτριος
210 Παπαγεωργίου Ιωάννης
211 Παπαδήμας Σταύρος
212 Παπαευθυμίου Χαρ/μπος (Ιερεύς)
213 Παπαλιάκου Κατίνα
214 Παπαναγιώτου Χαρίκλεια
215 Παπανδρέου Χρήστος
216 Παπανδρέου Ανδρέας
217 Παπανδρέου Δημήτριος
218 Παπανικολάου Γιαννούλα
219 Παπαποστόλου-Ζαλαώρα Εφη
220 Παππάς Τριαντάφυλλος
221 Παππάς Ανδρέας
222 Παραμύθη Ευθυμία
223 Πιταδάκης Ελευθέριος
224 Παταριάς Ευθύμιος (Παν.)
225 Πιπέλιας Δημήτριος (Ιερέας)
226 Πλιάτσικας Γιάννης
227 Πολυζωϊδη Βιολέττα
228 Πολυζωϊδη Γεωργία
229 Πολυζωϊδη Παναγιώτα (Ευθ.)
230 Πολυζωϊδης Αλέξανδρος
231 Πολυζωϊδης Δημήτρης (Σπ)
232 Πολυζωϊδης Κωνσταντίνος
233 Πολυζωϊδης Δημήτριος (Αλεξ.)
234 Πολυζωϊδης Δημήτριος (Ευθ.)
235 Πούλιος Γεώργιος, Δικ/ρος
236 Ράπτης Πέτρος(Δασ/χης)
237 Ρωμαντζή-Βαριντέλ Μαρία
238 Ρωμέση Ελένη
239 Σακκάς Βασίλειος
240 Σαντοριναίος Απόστολος (Γιαν.)
241 Σαντοριναίος Γιαννούλης
242 Σαράντης Παναγιώτης
243 Σιγάλας Κώστας
244 Σιμόπουλος Αθανάσιος
245 Σκαρής Ιωάννης
246 Σκαρής Γεώργιος
247 Σκαρής Αθανάσιος
248 Σκαρής Θεοφάνης
249 Σκουλίκη Αικατερίνη
250 Σκούρας Αθανάσιος
251 Σούλιας Ιωάννης
252 Σούλιας Ηλίας
253 Σύλλογος Σκαμνού
254 Στάϊκος Ευάγγελος
255 Σταϊκούρας Βασίλειος
256 Στεργίου Δημήτριος
257 Στεφανής Παύλος
258 Στεφανόπουλος Παναγιώτης
259 Συλεούνη-Κρανιώτη Ευθυμία
260 Σχοινάς Αθανάσιος
261 Ταγκαλάκη Βασιλική (Δήμ.)
262 Ταγκαλάκης Ιωάννης (Ευστ.)
263 Ταγκαλάκης Παναγ. (Κων.)
264 Ταγκαλάκης Κωνσταντίνος (Νικ.)
265 Ταλαμάγκας Αθανάσιος
266 Τζανακάκη Αικατερίνη
267 Τζανέτος Γεώργιος
268 Τζιβάρα Βασιλική
269 Τζιβάρα Κωνσταντίνα
270 Τζιβάρας Δημήτριος (Ιωάν.)
271 Τζιβάρας Γεώργιος (Στεφ.)
272 Τζιβάρας Ευστάθιος (Νικ.)
273 Τζιβάρας Κων/τίνος (Ε/ Α)
274 Τζιβάρας Γεώργιο ς (Ε/ Α)
275 Τζιβάρας Ευστ. (Ιερεύς)
276 Τζιβάρας Ευθύμιος (Νικ.)
277 Τζιβάρας Κωνσταντίνος
278 Τζιβάρας Ευθύμιος (Στεφ.)
279 Τζιβάρας Γεώργιος (Ευστ.)
280 Τζιβάρας Παναγιώτης (Δημ.)
281 Τζιβάρας Νικόλαος (Στεφ.)
282 Τζιβάρας Γεώργιος (Λ.)
283 Τζιβάρας Αθανάσιος (Ευστ.)
284 Τζιβάρας Νικόλαος (Σπ.)
285 Τζιβάρας Ευθύμιος ( Δημ.)
286 Τζιβάρας Βασίλειος (Νικ.)
287 Τζιβάρας Βασίλ. (Ευστ.)
288 Τζιβάρας Κων/τίνος (Δημ.)
289 Τζιβάρας Κων/τίνος ( Ε /Μ)
290 Τζιβάρας Νικόλαος ( Βασ.)
291 Τζιβάρας Σπυρίδων (Νικ.)
292 Τζιβάρας Δημήτριος (Αχ.)
293 Τζιβάρας Γεώργιος (Αχ.)
294 Τζιβάρας Χρήστος (Αχ.)
295 Τζιβάρας Στέφανος
296 Τζιβάρας Γεωργιος
297 Τζιβάρας Ηλίας
298 Τζιβάρας Γεώργιος (Δημ.)
299 Τζιβάρας Ιωάννης
300 Τζιβάρας Γεώργιος (Στεφ.)
301 Τζουβάρας Παρασκευάς
302 Τζουβάρας Ευστάθιος (Αθ)
303 Τζουβάρας Αθανάσιος
304 Τόδουλος Ιωάννης
305 Τοδούλου Σοφία (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου)
306 Τούμπας Παναγ. (Ιερεύς)
307 Τσαντούρης Γεώργιος
308 Τσαπάρας Ευστάθιος
309 Τσαπάρας Κωνσταντίνος
310 Τσιβίσκος Βασίλειος
311 Τσίκνας Ανδρέας
312 Τσιούνη Γεωργία
313 Τσίτσας Γεώργιος (Παν)
314 Τσίτσας Γεώρ. c/o Κοντογεώργη ΑΕ
315 Τσίτσας Νικόλαος
316 Φανουράκη Μαρία
317 Φετφατζής Τρύφων
318 Φίνος Ιωάννης
319 Φούντας Παναγιώτης
320 Φουντοσταθοπούλου Αναστασία
321 Φούρλας Ιωάννης
322 Φούρλας Μιχάλης
323 Χατζάτογλου Αμαλία
324 Χριστοδούλου Παναγιώτης
325 Χριστόπουλος Ηλίας
326 Χριστοφιλοπούλου Σταυρούλα
327 Χριστοφορίδης Αναστάσιος
ΓΝΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *