Ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου 06.09.2014

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεκλήθη την 06.09.2014 και ώρα 11:30 στο Σκαμνό [αίθουσα πολιτιστικού κέντρου – Σχολείο] η ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του πολιτιστικού Συλλόγου Σκαμνού προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίσθηκε ο Θανάσης Τσαντήλας και Γραμματεύς ο Αντώνης Μαζωνάκης που έφεραν εις πέρας με απόλυτη επιτυχία και τάξη τις εργασίας της Συνέλευσης.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκαν στην αρχή, ως εξής:

1. Απολογισμός περασμένης δωδεκάμηνης περιόδου Αύγουστος 2013- Αύγουστος 2014
Με επί μέρους ενότητες: 1α) Οικονομικός απολογισμός, και 1β) Διοικητικός απολογισμός
2. Επόμενη θεματική ενότητα: Προγραμματισμός δραστηριότητας για την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο 2014-2015

*** 

1α. Οικονοιμικός απολογισμός
Η κυρία Κούλα Γεμέλου, εκ μέρους της επιτροπής των ελεγκτών, παρουσίασε την σχετική έκθεση που είχε ως εξής:

Προς τα μέλη
του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαμνού
κατά την ετήσια τακτική συνέλευση της 06.09.2014

Σκαμνός, 05.09.2014

Έκθεση Ελεγκτών επί του ετησίου οικονομικού απολογισμού περιόδου από Αύγουστο 2013 μέχρι τέλος Αυγούστου 2014, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαμνού

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι συγχωριανοί,
αγαπητές φίλες και φίλοι,

οι υπογραμμένοι ελεγκτές του Συλλόγου διορισμένοι από την τακτική συνέλευση των μελών μας,

• Γεώργιος Στεφανή Τζιβάρας,
• Κούλα Γεμέλου και
• Γεωργία Αστρακά

προβήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου για το διάστημα που πέρασε από τον περασμένο Αύγουστο 2013 μέχρι και το τέλος Αυγούστου 2014.

Ταμίας του Συλλόγου είναι η κυρία Χρυσούλα Ασπρουλάκη η οποία με προθυμία έθεσε στη διάθεσή μας το βιβλίο ταμείου και όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών που τεκμηριώνουν τις συναλλαγές της υπό κρίση περιόδου.

Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις που ζητήσαμε, μας δόθηκαν με την ίδια προθυμία.

Η γενική εικόνα του απολογισμού εμφανίζεται ως εξής:

ποσά σε Ευρώ

Σύνολο εισπράξεων [Μαζί με το υπόλοιπο ενάρξεως 164,41] Ευρώ 7.420,44

Εκροές / πληρωμές 7.077,44
υπόλοιπο ταμείου εις νέον 343,00

Το ως άνω υπόλοιπο διαθεσίμων για την νέα περίοδο 2014-15 πιστοποιήθηκε ως εξής:

Μετρητά εις χείρας της ταμείου κυρίας Χρυσούλας Ασπρουλάκη 100,00
Κατάθεση στην Eurobank 243,00
σύνολο 343,00

Ο τραπεζικός λογαριασμός ταμιευτηρίου, τηρείται, πολύ σωστά ως κοινός λογαριασμός στο όνομα δύο στελεχών μας, ήτοι της κυρίας Ασπρουλάκη και της κυρίας Μαρίας Τζιβάρα – Τσεμπερλή.

Ειδικότερα στο σκέλος των εισπράξεων έχουμε να παρατηρήσουμε ότι το σύνολό τους προέρχεται από εισφορές των μελών και φίλων, χωρίς ουδεμία επιχορήγηση από τον οποιοδήποτε δημόσιο φορέα. Ποσό Ευρώ 1.094,41 περιλαμβάνεται στις εισπράξεις ως πρόσκαιρη ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της τελευταίας περιόδου. Ευχαριστούμε τον Κώστα Γέμελο για την διευκόλυνση. Σημαντικό ποσό της τάξεως των 1.450 Ευρώ καλύφθηκε από δύο μέλη του συλλόγου μας με τη μορφή χορηγίας για το σύστημα θέρμανσης του πολιτιστικού κέντρου. Οι χορηγοί δεν επιθυμούν να ανακοινωθεί το όνομά τους.

Ως προς τα έξοδα έχουμε την ακόλουθη διάρθρωση:

Σύστημα θέρμανσης 1.450,00

Συνέδριο Αχιλλέα 1.526,00

Καφενεδάκι 382,00

Γιορτές 2.298,00

Ιστοσελίδα 369,00

Λοιπά 1.052,44

Σύνολο 7.077,44

Στο διεθνές συνέδριο Αχιλλέα ο Σύλλογος πέρα από την προσωπική εμπλοκή και συνδρομή στελεχών μας, κάλυψε και την παραπάνω δαπάνη με ποσό χορηγίας 400 Ευρώ ενώ το υπόλοιπο 1.126 Ευρώ καλύφθηκε από μέλος μας.

Οι λοιπές δαπάνες αναφέρονται σε επισκευές και συντηρήσεις στο πολιτιστικό κέντρο, αλλά και σε έξοδα καθαριότητας στον ίδιο χώρο και σε δημοτικούς χώρους στο χωριό.

Τελειώνοντας, υπογραμμίζουμε ότι η γενική εικόνα που αποκομίσαμε από τον έλεγχό μας, είναι απολύτως θετική.

Η τήρηση του βιβλίου ταμείου και η τεκμηρίωση των συναλλαγών με κατάλληλα αποδεικτικά παραστατικά, είναι ικανοποιητική.

Με τιμή

Οι Ελεγκτές

Γιώργος Στεφ. Τζιβάρας Κούλα Γεμέλου Γεωργία Αστρακά

Ακολουθεί ψηφοφορία και καθολική έγκριση με ανάταση της χειρός.

 

1β. Διοικητικός απολογισμός

Η Γραμματεύς του Συλλόγου κυρία Μαρία Τζιβάρα- Τσεμπερλή παρουσιάζει τον διοικητικό απολογισμό εστιαζόμενη στα παρακάτω:

Διοικητικός απολογισμός 2013-2014

Την προηγούμενη χρονιά είχε ολοκληρωθεί η βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο πατάρι του Πολιτιστικού Κέντρου [Σχολείου]. Μένοντας όμως κάποιες εκκρεμότητες, όπως το λουστράρισμα του παταριού και επιστροφή στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, του λαογραφικού υλικού, δηλαδή τα διακοσμητικά του χώρου που τοποθετήθηκαν στην θέση τους, κι έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το έργο.

Το Δεκέμβρη του 2013 ολοκληρώθηκε και η θέρμανση του Πολιτιστικού Κέντρου. Έγινε ενίσχυση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για να μην υπάρχουν προβλήματα το χειμώνα.

Η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς 2014 έγινε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 26 Φεβρουαρίου –εκδήλωση συνδυασμένη με τη γιορτή των Απόκρεω, αφού δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλισθεί ο χώρος νωρίτερα- με την συμμετοχή πολλών μελών του Συλλόγου μας. Ακολούθησε δείπνο με πλούσιο μπουφέ –κέτερινγκ- που επιμελήθηκε η Κα Χρυσούλα Γκίγκα – Ασπρουλάκη, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Στην Ιστοσελίδα www.skamnosvoice.gr που την επιμέλεια έχει ο Πρόεδρος Γ. Αποστολόπουλος μπορείτε να βρείτε: Νέα του Συλλόγου, ενημέρωση για κάθε εκδήλωση ή κάθε έργο μας. Καινούργια και Παλιά που αφορούν το χωριό ή την ευρύτερη περιοχή μας. Ειδήσεις και σχόλια γενικότερου ενδιαφέροντος. Ενημέρωση για τον Αχιλλέα και το Διεθνές Συνέδριο.

Στην Λαμία στις 20 και 21 Ιουνίου 2014 διεξήχθη με επιτυχία το 1ο Διεθνές Συνέδριο για τον Αχιλλέα.

Ο Σύλλογός μας υποστήριξε και συνέδραμε την σημαντική αυτή εκδήλωση που η σημασία της ξεπερνάει όχι μόνον τα τοπικά ή και ελλαδικά όρια, αλλά συγκινεί ομογενείς και πολλούς ακαδημαϊκούς σε πολλά μέρη της υδρογείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ομιλητών – εισηγητών, περιλαμβάνονται και δύο καθηγητές ομογενείς από τις ΗΠΑ.

Συγχωριανοί, μέλη του Συλλόγου μας, που ζουν στη Λαμία συνέδραμαν με ενθουσιασμό και άψογο τρόπο στην άρτια διεξαγωγή του διήμερου Συνεδρίου που οργανώθηκε από το Συμβούλιο για τον Αχιλλέα. Το Συμβούλιο για τον Αχιλλέα αποτελεί την συλλογικότητα που δρα στην Ελλάδα και συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα για τον Αχιλλέα [Achilles Foundation, Florida USA] υπό τον ομογενή καθηγητή James – Dimitri Brianas. Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Μεταξύ των συγχωριανών μας που έλαβαν μέρος στο συνέδριο ήταν και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Μιχάλης Αστρακάς καθώς και ο πρόεδρος Γ. Αποστολόπουλος που ήταν ένας από τους εισηγητές στο συνέδριο. Η οικονομική στήριξη του συνεδρίου ξεπέρασε το ποσό των 1.500 Ευρώ από το οποίο κονδύλιο 400 Ευρώ εκταμιεύθηκε από το ταμείο του Συλλόγου μας, ενώ το υπόλοιπο καλύφθηκε από μέλος του Συλλόγου μας.

Το καλοκαίρι ο Σύλλογός μας φρόντισε για την καθαριότητα στους κοινόχρηστος χώρους από την είσοδο του χωριού και σε όλο το δρόμο κατά μήκος μέχρι το Γούπατο. Ακόμη καθαρίστηκε από τα ξερά χόρτα το οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο κεντρικούς δρόμου του χωριού στην στροφή. Ασβεστώθηκαν δέντρα και πέτρινα κομμάτια που διακοσμούν το χωριό, ώστε κάθε επισκέπτης να βλέπει ένα περιποιημένο περιβάλλοντα χώρο.

Μέλημα του Συλλόγου από το περασμένο καλοκαίρι ήταν στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου να ανοίξει ένα καφενεδάκι. Έγινε μια συνάντηση τον Αύγουστο του 2013 με τους προέδρους των δύο συλλόγων Γ. Αποστολόπουλο και Φ. Σκαρή και δύο άλλα μέλη. Συμφωνήθηκε ότι έπρεπε να υπάρχει ένας χώρος ψυχαγωγίας στο χωριό.

Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια των επίτιμων προέδρων Κ. Γέμελου και Δ. Ευστράτογλου, έχοντας δεδομένη τη συναίνεση του ΟΤΑ ήδη από τον Ιούνιο του 2012, προχωρήσαμε στο άνοιγμα του καφενείου, με την συνδρομή του Νεκτάριου Τσιτούρη, κατοίκου Σκαμνού, ο οποίος ανέλαβε τη λειτουργία του. Άνοιξε λοιπόν το καφενεδάκι προσφέροντας μας ένα χώρο συγκέντρωσης που όλοι αγκάλιασαν θετικά.

Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το σινεμά του Συλλόγου Αγ. Γεώργιος. Ο Δ. Ευστράτογλου με τον Φ. Σκαρή βρήκαν μια σολομώντεια λύση, ορίζοντας ημέρες για την εκ περιτροπής λειτουργία του καφενείου και του σινεμά στον ίδιο χώρο. Μετά από λίγο καιρό το καφενεδάκι έκλεισε.

Κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε για την επόμενη χρονιά να έχουμε τον χώρο του Πολιτιστικού ανοικτό για όλους.

Ακολουθεί και πάλι ψηφοφορία και ομόφωνη έγκριση από τη Συνέλευση και του διοικητικού απολογισμού

 

Θέμα 2ο Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο δωδεκάμηνο διάστημα

Κατατίθενται ιδέες και προτάσεις που συντίθενται στα εξής:

Να ενταθούν οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του μικρού καφενείου, που αποτελεί καθολική επιθυμία των συγχωριανών, ενώ υπογραμμίζεται και η ευεργετική επίπτωση αυτής της δραστηριότητας στην ανάπτυξη καλύτερων ανθρώπινων σχέσεων.

Να προγραμματισθεί επαφή με τους νέους άρχοντες ΟΤΑ για την προώθηση ζητημάτων αρμοδιότητάς της σχετιζομένων με το Σκαμνό:
• Δημοτικός ηλεκτροφωτισμός ομοιόμορφος σε χρώμα κίτρινο
• Καθίζηση στον μεγάλο δρόμο που κατεβαίνει στο Γούπατο
• Να εξετάσουμε τη βέλτιστη αντιμετώπιση της υπερχείλισης από την υδατοδεξαμενή με σκοπό την αποφυγή καθίζησης της περιοχής προς το Κοιμητήριο
• Αποκομιδή σκουπιδιών από το κοιμητήριο [τον μεγάλο κάδο]
• Κόστος ύδρευσης: Είναι πολύ υψηλό. Να ζητήσουμε δύο λογαριασμούς τη σαιζόν.
• Μεταδημότευση: Να προωθηθούν αιτήματα συγχωριανών που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Αντιμετώπιση των τριβών που παρατηρούνται εξ αιτίας του κοινωνικού διχασμού στο χωριό που σταμπάρεται από την ύπαρξη και λειτουργία δύο Συλλόγων.

Γίνεται εκτενής συζήτηση με σχόλια και παρατηρήσεις, ενώ από τη Διοίκηση του Συλλόγου επισημαίνονται οι ενέργειες που έγιναν μέχρι τώρα για τη γεφύρωση των αντικρουόμενων θέσεων.

Δεδομένης της σχετικής διάσκεψης που έγινε στις 23.08.2014 μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών και της διαβεβαίωσης του δεύτερου Συλλόγου [Άγιος Γεώργιος} ότι έγιναν τακτοποιήσεις σε προβληματικούς όρους του καταστατικού των περί «αυτόχθωνος» κλπ η συνέλευση καταλήγει στην ομόφωνη απόφαση, το σύνολο των μελών μας να εγγραφεί στο Σύλλογο Αγίου Γεωργίου και να εργασθεί για την σφυρηλάτηση ομοψυχίας στο χωριό.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *