Δήμος Λαμιέων: Για την διαχείριση ασφαλιστικών εισφορών

20140919

Από το Δήμο Λαμιέων λάβαμε σε σχέση με το ανωτέρω ζήτημα τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

Με αφορμή ανάρτηση ιστοσελίδας από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων γίνονται γνωστά τα εξής:

Βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 107805/10909/9-11-2010 εγγράφου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), με θέμα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3863/2010 άρθρο 66 στον Τομέα ΤΑΔΚΥ του ΤΕΑΔΥ, ο Δήμος, υποχρεούνταν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση στον τομέα ΤΑΔΚΥ αναδρομικά από 15-7-2010 πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισμένο.

Επιπλέον, δίνονταν η δυνατότητα στο προσωπικό να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναδρομικά από την πρόσληψη, την μονιμοποίηση ή το διορισμό του και όχι πριν την 7-5-2008, δηλαδή από 7-5-2008 έως και 14-7-2010 κατόπιν αιτήσεως του. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις ασφαλιστέες του αποδοχές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η υπηρεσία θα προχωρούσε στον υπολογισμό, στην παρακράτηση και απόδοση των κρατήσεων ασφαλισμένου και εργοδότη.

Όμως αίτηση για αναδρομική παρακράτηση του ποσού από 7-5-2008 ουδέποτε υποβλήθηκε από κανένα υπάλληλο και επομένως δεν δόθηκε εντολή στην υπηρεσία να προβεί στην παρακράτηση και απόδοση της εν λόγω κράτησης, την οποία το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης υπολογίζει και παρακρατά τώρα από την αποδιδόμενη σύνταξη.

Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων του Δήμου μας και πολύ περισσότερο με αγορά ενσήμων από το Ι.Κ.Α., όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία, είμαστε στη διάθεση σας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *